Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Doğu Pontidler - 3 DOĞU PONTİDLERDE ANA TEKTONİK DÖNEMLER DIŞ DOĞU PONTIDLER’DE SENONİYEN-MAGMATİK YAYIN GELİŞİMİ 1- Karmaşık bir Jura öncesi temel 2- Temel üzerinde Riftleşme ile Pontid Mesozoyik istifinin başlaması Erken-Orta Jura volkanoklastikleri 3- Güneye bakmakta olan pasif kıta kenarının gelişmesi Üst Jura-Alt Kretase karbonatları 4- Senoniyen’de Magmatik Yay gelişimiDOĞU PONTİDLERDE ANA TEKTONİK DÖNEMLER 1- Karmaşık bir Jura öncesi temel 2- Temel üzerinde Riftleşme ile Pontid Mesozoyik istifinin başlaması Erken-Orta Jura volkanoklastikleri 3- Güneye bakmakta olan pasif kıta kenarının gelişmesi Üst Jura-Alt Kretase karbonatları 4- Senoniyen’de Magmatik Yay gelişimi 5- Geç Kretase – Erken Eosen aralığında kuzeye doğru ofiyolitik melanj yerleşimi SENOMANİYEN-TURONİYEN KUZEYE DOĞRU OFİYOLİT YERLEŞMESİ VE BUNA BAĞLI OLARAK GELİŞEN YÜKSELME VE AŞINMA5- Geç Kretase – Erken Eosen aralığında kuzeye doğru ofiyolitik melanj yerleşimi Koniasiyen- Kampaniyen (Geç Kretase) Paleosen Geç Paleosen – Erken Eosen döneminde olmak üzere üç kez güneyden kuzeye Pontidler üzerine itilerek yerleşmişlerdir (RETROŞARYAJ) 1 3 2