Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Doğu Pontidler - 4 DOĞU PONTİDLERDE ANA TEKTONİK DÖNEMLER 1- Karmaşık bir Jura öncesi temel 2- Temel üzerinde Riftleşme ile Pontid Mesozoyik istifinin başlaması Erken-Orta Jura volkanoklastikleri 3- Güneye bakmakta olan pasif kıta kenarının gelişmesi Üst Jura-Alt Kretase karbonatları 4- Senoniyen’de Magmatik Yay gelişimi 5- Geç Kretase – Erken Eosen aralığında kuzeye doğru ofiyolitik melanj yerleşimi 6- Geç Paleosen-Erken Eosen’de Pontidler - Toridler çarpışmasıDOĞU PONTİDLERDE ANA TEKTONİK DÖNEMLER N S Kırşehir masifi Tokat masifi Pontid Yıldızeli ve kuzeyindeki kalık havzanın konumu (Ü. Kretase-A. Eosen) Üst Kretase-Eosen 1- Karmaşık bir Jura öncesi temel 2- Temel üzerinde Riftleşme ile Pontid Mesozoyik istifinin başlaması Erken-Orta Jura volkanoklastikleri 3- Güneye bakmakta olan pasif kıta kenarının gelişmesi Üst Jura-Alt Kretase karbonatları 4- Senoniyen’de Magmatik Yay gelişimi 5- Geç Kretase – Erken Eosen aralığında kuzeye doğru ofiyolitik melanj yerleşimi 6- Geç Paleosen-Erken Eosen’de çarpışma 7- Orta-Geç Eosen’de çarpışma sonrası magmatizma ve yeni bir çökelme evresi