Döküm Kalıp DOKME - DEMIRLER DÖKME DEMİRLER Döküm endüstrisinin en yüksek tonaja sahip ürünü dökme demirlerdir. Dökme demirlerin iyi bir mühendislik malzemesi oluşu ve ucuz üretilişi bu malzemeye olan gereksinmenin başlıca nedenleridir. Dökme demirler çok geniş bir aralıkta değişen mukavemet, sertlik, işlenebilirlik, aşınma direnci,korozyon direnci ve diğer özelliklere sahip olabilirler. Dökme demirler grubunun çok değişik mühendislik özellikleri sağlaması, bu malzemenin kullanış sahasının genişliğine ve devamlılığına neden olmaktadır. DÖKME DEMİRLER Genel olarak dökme demirler %4’e kadar karbon %3.5’e kadar silisyum içeren bir demir alaşımı olup dökülmüş halde sünek değildir. Başlıca dökme demir tipleri: * GRİ DÖKME DEMİR * BEYAZ DÖKME DEMİR * TEMPER DÖKME DEMİR * KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİR * ALAŞIMLI DÖKME DEMİR DÖKME DEMİRLER TİPLERİ DÖKME DEMİRLER DÖKME DEMİRLER DÖKME DEMİRLER • Ötektik ve ötektoid reaksiyonları gösteren Fe-C Diyagramı * GRAFİT * SEMENTİT * FERRİT * PERLİT * STEADİT * OSTENİT DÖKME DEMİRLER MİKROYAPI TVR Tuscan Speed 6, High-Performance Sportscar Ford Mustang Cobra, Östemperlenmiş dökme demir süspansiyon kolu Kamyon romörk süspansiyon kolu, Östemperlenmiş dökme demir TVR Sportscar’ın östemperlenmiş dökme demir krank mili DÖKME DEMİRDEN YAPILMIŞ ÇEŞİTLİ MALZEMELER Ironbridge, İngiltere