1 - Fizyoloji Dol - Kalp Soruları 2010 DOL-KALP-SORULARI 1-Kalp kası aksiyon potansiyeli sürecinde Ca++Na+ simportu hangi fazda görülür? a)0.faz b)1.faz c)2.faz d)3.faz e)4.faz 2-Hangisi izometrik bir egzersizde görülmez? a)Periferik direnc artar b) Vagal tonus azalır c) Diastolik basınç artar d)Kas kan akımı azalır e)Nabız basıncı artar 3-Hangisi izotonik bir egzersizde görülür? a) Nabız basıncı artar b)Kas kan debisi artar c) Venöz dönüş artar d) Sistolik basınç artar e)Periferik direnç artar 4-Orta dereceli bir egzersizde hangisi görülmez? a) Böbrek kan akımı artar b) Beyin kan akımı değişmez c) Aktif kas kan akımı artar d) Koroner kan akımı artar e) Sistemik kan akımı artar 5-Hangisi egzersizin kan üzerine normal etkisi değildir? a) Uzun egzersizlerde nötrofil artar b) Kısa süreli egzersizde lenfosit azalır c)Uzun süreli egzersizlerde kan şeker düzeyi azalır d) Kısa süreli egzersizlerde monosit artar e)Uzun süreli egzersizde fibrinolitik aktivite artar 6-Atrium içi basınç değişikliği ile venöz basıncın arttığını gösteren dalga hangisidir? a)P dalgası b) v dalgası c) c dalgası d) a dalgası e) T dalgası 7-Hangisi eforda kalb kasının kullandığı oksijen miktarıdır? a)12ml/100gr b)14ml/100gr c)6ml/100gr d)15ml/100gr e)9ml/100gr 8- Hangisi sinüs nodu için yanlıştır? a) Isı artışı deşarj frekansını artırır b) M2 reseptörlerin uyarılması cAMP aktivasyonunu azaltır c) Sempatik kolinerjik lifler nabzı artırır d) Prepotansiyel eğiminin düşmesi ritmi azaltır e) Sol vagus AV yi etkiliyerek iletiyi yavaşlatır 9- Hangisi 4 MET düzeyinde bir egzersiz için kullanılan oksijen miktarıdır(70kg için)? a)10.0ml/kg/dk b)12.5mkl/kg/dk c)14.0ml/kg/dl d)16.5ml/kg/dk e)18.0ml/kg/dk 10-Hangisi genel anokseminin ilk safhasında görülmez? a) Vurum hacmi azalır b) Kalp debisi azalır c)Sistol süresi kısalır d)Basınç artar e) Solunum dk volümü artar 11- Hangisi kalp sıklusu için doğru bir ifade değildir(HR :75at/dk)? a)Atrium diyastolü ventrikül diyastolünden daha uzundur b) Ventrikül sistol süresi atrium sistolünün iki katıdır c)Diyastol süresi nabızdan etkilenir d)Ventrikül sistol-diyastolünde kan volümü değişkendir e)Sol ventrikül fırlatma süresi sağdan kısadır 12-Sol atrium basıncı da sayılan pulmoner tıkanma (wedge)basıncı ortalama ne kadardır? a)5.0mmHg b)7.5mmHg c)10.0mmHg d)12.5mmHg e)15.0mmHg 13-Hangisi üfürüm(sufl) oluşturan bir faktör değildir? a) Kapak yetmezlikleri b) Girdaplı akım c)Kansızlık d) Laminar akım e) Egzersiz 14-Hangisi soğuğun etkilerinden biridir? a) Santral kan akımında azalma b) Kolinerjik noradrenalin düzeyinde artma c) Kas kan akımında artma d) Santral damarlarda vazokonstriksiyon e) Kas glikoz miktarında artma Cevaplar: 1c, 2e, 3e, 4a, 5b, 6d, 7e, 8c, 9c, 10b, 11b, 12c, 13d, 14e.