Sedimantoloji Dolomitler ve Dolomitleşme Modelleri - 2 Mikrokristalen dolomit, Dolomitlerin stilolit tarafından kesilmiş olması stilolitleşmenin dolomit oluşumundan sonra meydana geldiğini gösterir.Mikrokristalen dolomit, dolomit çimento ve stilolit oluşumu arasındaki ilişkiler.İri kristalli planar-e (s) dolomit (yer değiştirme dolomiti) ve ekinit plakası. Ekinit kırıntısıİri kristalli, planar-s yer değiştirme dolomiti ve çatlaklardaki mikrokristalli kuvars çimento.