1 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dönem _ 5 _ SORUSU ve ÇÖZÜMÜ Prof Dr Selim Kurtoğlu Dönem 5 SORUSU ve ÇÖZÜMÜ Hangisi doğrudur. a) İkiz bebeklerde selektif büyüme geriliği için kriter vücut ağırlığında saptanan % 25 farktır. b) Yenidoğanda boy ölçümü için tek bacak kullanılmalıdır. c) Bel çevresi 85-95 persentil arasında ise overweight demektir. d) Sol orta kol çevresi 2-6 yaşta 12.5 cm altında ise maalnurisyonu göstermektedir. e) İzlenen çocukta yaşa göre ağırlık 5 persentil altında ise FTT tanısı konur. CEVAP b a) İkizlerarası ağırlık farkı % 20 ve yukarı olmalıdır. b) Yenidoğanda boy ölçümü iki dizden bastırılınca ağrı ve huzursuzluk yaptığı için tek bacaktan bastırılarak ölçülmelidir. c) Bel çevresinde tek standart 90. persentildir. Bu sınırı aşması obeziteyi gösterir ve metabolik sendrom tanımında(IDF) temel kriterdir. d) Sol orta kol çevresi 1 yaşta 16.5, 5 yaşta 17.5 cm olduğu için 1-5 yaşlarında 12.5 cm altında bulunma oranı malnutrisyon prevalansını göstermektedir. e) İzlenen çocukta boya göre ağırlığın 5. persentil altında olması FTT kriteridir.İz- lenmeyen çocukta ise yaşa göre ağırlığın 5. p altında olması dikkate alınır.