Karar Analizi Electre Yöntemi 1 2011-2012 BAHAR YARIYILI PROJE 1 080203004 2012 2 .................................................................................................................................................3 1. .........................................................................................................................................3 2. .....................................4 ..................................................................................................................... 4 ...................................................................................................... 5 ........................................................................................................ 10 3. ELE ................................................ 15 4. ............................................................................................................. 18 5. .................................................................................................................................... 26 6. KAYNAKLAR .......................................................................................................................... 27 3 1. Karar ve k aaty,2001). Bu esi ve bir k etiz, 2009). bir metottur. Uyumluluk, uyumsuzluk konunun ir. Son 4 2. (ELimination Et Choix Taduisant la RE Roy, 1985; T elect Electre (elimination et choix traduisant la re tirenler Tarih 1 Bernard Roy 1968 2 Bernard Roy, p. Bertier 1971 3 Bernard Roy 1978 4 Bernard Roy, j.c. Hugonnard 1982 Bernard Roy, j.m. Skalka 1985 6 Bernard Roy, d. Bouyssou, w. Yu 1991 1992 Tablo 2-1 : problemlerinde kul kur (M 5 2.2. Y riantaphyllou, 2000). Karar matrisinin A ij matrisinin x 11 11 6 3 : w i ) belirlemelidir. ( ) w i matrisi ol 4 : Uyum (C kl ) Ve Uyumsuzluk ( D kl ) Setlerinin Belirlenmesi m.m-m) tanedir. k ve l k l n ) tane olabilir. 7 k =1ve l c 12 c 12 uyum j =1 ve j =4 d c 12 c kj ) bir uyumsuzluk seti ( d kj j c 12 ={1,4} ise d 12 gerek y kj < y ij 5 : c 12 ={1,4}ise c matrisinin c 12 c 12 =w 1 +w 4 8 d 12 ( k =1 ve l =2) D 12 d 12 ={2,3}uyumsuzluk setini j =2 ve j y 12 -y 22 ve y 13 -y 23 si gibi d matrisi de mxm boyutludur ve k =l 6 : mxm ( c c kl ( c 9 m c kj kj c ise f kl kj