Histoloji - Embriyoloji Erkek Üreme Sistemi - 3 Prof.Dr.F.ALKAN 70 Tunika mukoza 1. Tunika muskularis 2. Tunika adventisya 3. Panpiniform pleksusProf.Dr.F.ALKAN 71Prof.Dr.F.ALKAN 72 Ampulla ductus deferens Tekkatl ı pirizmatik epitel • Pirimer ve sekonder ç ı k ı nt ı lar-kesecik • Gl vesikuloza ampullan ı n divertikülüdür • Salg ı yapar • 1,5 ay canl ı depolama •Prof.Dr.F.ALKAN 73 Ductus Ejekulatorius 2 cm - 0,5 mm • Tek katl ı prizmatik epitel • Çok katl ı de ğ i ş ken epitel • Sadec L. Propriya var •Prof.Dr.F.ALKAN 74 AKSESUAR YAPILAR Glandula Vesikulosa (Seminalis) • Prostat • Histolojisi – Görevi – Cowper bezleri • Penis • Histolojisi – Damar ve sinirleri – Fonksiyonu –Prof.Dr.F.ALKAN 75 Glandula Vesiculosa(vescula seminalis)Prof.Dr.F.ALKAN 76 10-15 cm • Tunika mukoza • T. Muskularis • T. Adventisya • Lipofuskin Granülleri • Glikoz • Vit. C • Fruktoz • Propstaglandin • Fibrinojen •Prof.Dr.F.ALKAN 77Prof.Dr.F.ALKAN 78Prof.Dr.F.ALKAN 79 Prostat BeziProf.Dr.F.ALKAN 80 Prostat Bezi Mukozal Submukozal As ı l prostatikProf.Dr.F.ALKAN 81 Tek katl ı prizmatik 1. Pseudostrafiye epitel 2. Çok katl ı epitel 3.Prof.Dr.F.ALKAN 83 Sitrik asit • Asit fosfataz • Proteolitik enzimler •Prof.Dr.F.ALKAN 84Prof.Dr.F.ALKAN 85 Prostat Ta ş ı Corpora Amilacea Prostatik Konkresyonlar Utrikulus Prostaticus Vajina Maskulina Utrikulus Maskulina Utrikuler Guddeler • Müller Kanal ı FSH etkisi Colliculus Uretra • VerumontanumProf.Dr.F.ALKAN 86 Prostat Bezi ve Glandula SeminalisProf.Dr.F.ALKAN 87 Cowper Gland Tubuloalveolar müköz asini bulunur. 1. Prizmatik/Kübik epitel. 2. Asiner lumen geni ş ve dilatedir. 3. Kapsülde iskelet kas ı lifleri vard ı r. 4. Bo ş altma k. Pst + CC. 5.Prof.Dr.F.ALKAN 8889 PEN İ SProf.Dr.F.ALKAN 90Prof.Dr.F.ALKAN 91 Deri ve prepisyum 1. Tyson bezleri (Gl. Prepisium) 2. Fasya 3. Tunika Albuginea 4. Septum penis 5. Corpus kavernazum penis 6. Corpus spongiosum penis 7.Prof.Dr.F.ALKAN 92