Korozyon Erozyonlu Korozyon 1 EROZYONLU KOROZYON 2 EROZYONLU KOROZYON ? Malzeme yüzeyi ile ortam arasındaki bağıl hızın yüksek değerlere ulaştığı sistemlerde görülen bozunma türüdür. ? Erozyonlu korozyon durağan koşullara oranla metal kayıp hızının önemli ölçüde artması ile kendini hissettirir. 3 EROZYONLU KOROZYON ? Hızlı aşınma ile iç basıncı tutamayacak ölçüde incelen borular çatlayarak görevlerini yapamayacak duruma gelirler. 4 EROZYONLU KOROZYON ? Metal kaybı metalin iyonlarına dönüşmesi veya yüzeyde oluşan oksit tabakalarının uzaklaştırılarak ortama karışması ile gerçekleşir. ? Bozunan yüzeylerin görünümü akım doğrultusuna yönelik yumuşak engebelerden oluşur 5 EROZYONLU KOROZYON ? Erozyonlu korozyonun rastlandığı durumlar hayli yaygındır. ? Gaz ve sıvıların pompalanması ve uzak mesafelere taşınmasında kullanılan techizat ve boru hatları. ? Isı değiştiriciler (eşanjörler) 6 Gaz ve sıvıların pompalanması ve uzak mesafelere taşınmasında kullanılan techizat ve boru hatları. 7 Isı değiştiricide (eşanjör) borular demeti 8 EROZYONLU KOROZYON ? Kömür ve maden cevherlerinin toz halinde su ile karıştırılarak uzak mesafelere pompalandığı boru hatları, sıcak su ve buhar hazırlama tesisleri verilebilecek örneklerdir 9 Kömür, maden cevheri aktaran konveyörler 10 EROZYONLU KOROZYON ? Pompa gövdesi ve kanatları, valfler ve valf yuvaları, kazan ve kondenser boruları, türbin kanatları erozyonlu korozyona terkedilmiş olarak görev yapan parçalardır. 11 Erozyonlu korozyonun rastlanabildiği Valf örneği 12 Borunun dirsek kısmında erozyonlu korozyon sonucu oluşan delikler 13 EROZYONLU KOROZYON ? Durağan koşullar altında yeterli korozyon dayancına sahip malzemelerin hemen hepsi erozyonlu korozyona karşı belirli ölçüde duyarlık gösterirler. 14 EROZYONLU KOROZYON ? Bu duyarlık malzemeye korozyon mukavemetini sağlayan yüzey tabakalarının uzaklaştırılması sonucu ortaya çıkar. ? Yüzey tabakasının bozunduğu yerlerde metal aktif duruma geçerek yüksek hızlarla çözünür. 15 16 EROZYONLU KOROZYON ? Erozyonlu korozyonun hızını belirleyen önemli etmenlerden biri ortam akışkanının akış hızıdır. ? Genellikle akış hızı belirli kritik değerlerin aşılması ile etkinliğini ortaya koyar. ? Bazı gözlemlere göre türbulanslı akım için gerekli Reynolds sayılarının aşıldığı hallerde erozyonlu korozyon etken biçimde ortaya çıkmaktadır. 17 LAMİNAR AKIŞTAN TÜRBİLANSLI AKIŞA GEÇİŞ 18 Laminar akış ? Türbilanslı akış geçişi 19 EROZYONLU KOROZYON ? Akım doğrultusunun değişikliğe zorlandığı dirsek, vana ve flanş gibi parçalar erozyonlu korozyona özellikle duyarlıdırlar. ? Bunun nedeni akım doğrultusunun malzeme yüzeyine paralel olmamasından kaynaklanan çarpma etkisidir. 20 EROZYONLU KOROZYON ? Çarpma malzeme yüzeyini örten koruyucu tabakayı kısmen uzaklaştırarak etkenliğinin büyük ölçüde azalmasına yol açar. 21 22 EROZYONLU KOROZYON ? Bu kısımlar yüzey tabakalarının etkenliğini sürdürdüğü diğer bölgelere oranla anodik tutum kazanacaklarından hızla çözünürler. ? Sistemin yer yer erozyonlu korozyona uğrayarak bozunmasına yol açan diğer bir etmen galvanik eşlemedir. 23 EROZYONLU KOROZYON ? Ortamda mevcut katı parçacıklar erozyonlu korozyonun hızını büyük ölçüde artırırlar. ? Bunlar oksit tabakalarının uzaklaştırılmasını hızlandırırlar. Ayrıca çarptıkları yüzey için aşındırıcı özellikte de olabilirler. 24 EROZYONLU KOROZYON ? Katı parçacıkların etkenliği ortam içindeki miktarlarına, tane büyüklüğüne, sertliğine, şekillerine ve malzemeye oranla elektro-kimyasal tutumlarına (galvanik korozyon) bağlıdır 25 EROZYONLU KOROZYON ? Erozyonlu korozyona karşı uygulanabilecek önlemler: ? 1- Mukavemeti yüksek malzeme kullanmak: Bir malzemenin erozyonlu korozyona mukavemeti genel korozyon dayancı ve sertliği ile tanımlanır. 26 EROZYONLU KOROZYON ? Erozyonlu korozyona karşı uygulanabilecek önlemler: ? Molibden içeren paslanmaz çeliklerden sonra, nikel esaslı alaşımlar mukavemetli malzemeler arasında yer alırlar 27 EROZYONLU KOROZYON ? Çinko miktarı yüksek pirinçler ve alüminyum pirinçleri erozyonlu korozyona daha az mukavemetlidirler. ? Pirinçlerde duyarlık azalan çinko miktarı ile artar. ? Çinko miktarı düşük pirinçler bakır gibi yumuşak malzemeler yeterli korozyon mukavemetine karşın erozyonlu korozyona aşırı duyarlık gösterirler 28 EROZYONLU KOROZYON ? 2- Tasarım yönünden alınabilecek önlemler: Türbülansı azaltmak için malzeme yüzeyindeki düzensizlikleri gidermek, boru çapını artırarak hızı düşürmek, dirsek, vana ve flanş gibi erozyonlu korozyona özellikle duyarlı olan parçalarıda çarpma etkisini minimuma indirmek, 29 EROZYONLU KOROZYON ? Çarpma etkisinin yeterince önlenemediği yerlerde kolay değiştirilebilir çarpma plakaları kullanmak, 30 EROZYONLU KOROZYON ? Türbülansı azaltmak için boru girişlerini (örneğin kazanlarda) kenarlardan merkeze doğru kaydırmak, ? türbülansın yeterince önlenemediği girişlerde boruların aynadan bir miktar ileri çıkmış olarak montajlarını sağlamak ? aşınma hızına uygun cidar kalınlıkları seçmek tasarım yönünden alınabilecek önlemler arasındadır. 31 EROZYONLU KOROZYON ? 3- Ortamın etkenliğini azaltıcı önlemler: Korozyon bakımından etkenliğini azaltmak için ortamın oksijenden arınması veya korozyon yavaşlatıcıları ile işlemi gerekir. 32 EROZYONLU KOROZYON ? Aşındırıcı özelliği fazla su ve maden cevheri karışımlarının pompalandığı boru hatları ortama korozyon yavaşlatıcıları ilave ederek erozyonlu korozyona karşı başarı ile korunabilmektedir. ? Mümkün olduğu hallerde ortam uygun bir işlemle içerdiği katı parçacıklardan arınmalıdır 33 EROZYONLU KOROZYON ? 4- Yüzey kaplamaları: Durağan koşullarda malzeme ile ortamın temasını kesmek amacı ile uygulanan yüzey kaplamaları kalınlık ve sertliklerinin çoğu kez yeterli olmaması nedeni ile ancak sınırlı ölçüde etkendirler. ? Diğer yandan sert ve korozyona dayançlı malzemelerden imal edilen astarlar başarı ile kullanılırlar 34 EROZYONLU KOROZYON ? 5- Diğer önlemler: Sistemin duyarlı parça ve bölümlerini galvanik anotlar yardımı ile katodik olarak korumak özellikle anotların değiştirilmesinin kolay olduğu hallerde başvurulabilir bir önlemdir 35 EROZYONLU KOROZYON Şekil 81. Erozyon korozyonu oluşumunun ve oyuklara yol açan türbilanslı buhar akışının şematik mekanizması 36 EROZYONLU KOROZYON Şekil 82. Erozyon korozyonunu sonucunda bir ısı değiştiricide malzeme üzerinde buhar akışı yönünde oluşan oyuklar 37 EROZYONLU KOROZYON Şekil 83. Kalorifer borusunda oluştuşan gerilmeler neticesinde meydana gelen erozyonlu korozyon