Genel Eşdeğerli Yüzeyler 2. EŞDEĞERLİ YÜZEYLER 2. EŞDEĞERLİ YÜZEYLER > > Bir eksen etrafında döndürüldüğünde veya bir düzlemde Bir eksen etrafında döndürüldüğünde veya bir düzlemde yansıtıldığında birbirlerinin yerini alabilen, birbirlerini yansıtıldığında birbirlerinin yerini alabilen, birbirlerini kapatabilen yüzeylere kapatabilen yüzeylere eşdeğerli yüzey eşdeğerli yüzey denir. denir. > > Bütün kristal yüzeyleri tek tip eşdeğerli yüzeylerden Bütün kristal yüzeyleri tek tip eşdeğerli yüzeylerden meydana gelmiş kristal şekillerine meydana gelmiş kristal şekillerine basit kristal şekli basit kristal şekli denir. denir. > > Birleşik kristal şekli (kombinasyon) Birleşik kristal şekli (kombinasyon) denildiğinde; denildiğinde; eşdeğerli olmayan yüzeylerden meydana gelmiş bir kristal eşdeğerli olmayan yüzeylerden meydana gelmiş bir kristal şekli anlaşılmaktadır. şekli anlaşılmaktadır. > > Herhangi bir birleşik kristal şeklinde yüzeyleri en büyük Herhangi bir birleşik kristal şeklinde yüzeyleri en büyük oluşmuş basit kristal şekline oluşmuş basit kristal şekline kombinasyonun taşıyıcısı kombinasyonun taşıyıcısı ismi verilir. ismi verilir. > > Bir kristalde bir kenarın veya köşenin yerini bir yüzey almış Bir kristalde bir kenarın veya köşenin yerini bir yüzey almış ise, sırasıyla ise, sırasıyla kenarı kesik kenarı kesik veya veya köşesi kesik köşesi kesik ismi verilir. ismi verilir. > > Herhangi bir kristalin köşelerinin yerini bir başka şeklin Herhangi bir kristalin köşelerinin yerini bir başka şeklin yüzeyleri almışsa, yüzeyleri almışsa, köşeleri sivriltilmiş köşeleri sivriltilmiş denir. denir. > > Kenarların yerini iki veya daha fazla yüzey almışsa, Kenarların yerini iki veya daha fazla yüzey almışsa, kenarları kenarları keskinletilmiş keskinletilmiş denir. denir.