Silikatlar Eşdeğerli Yüzeyler 2. EŞDEĞERLİ YÜZEYLER > Bir eksen etrafında döndürüldüğünde veya bir düzlemde yansıtıldığında birbirlerinin yerini alabilen, birbirlerini kapatabilen yüzeylere eşdeğerli yüzey denir. > Bütün kristal yüzeyleri tek tip eşdeğerli yüzeylerden meydana gelmiş kristal şekillerine basit kristal şekli denir. > Birleşik kristal şekli (kombinasyon) denildiğinde; eşdeğerli olmayan yüzeylerden meydana gelmiş bir kristal şekli anlaşılmaktadır. > Herhangi bir birleşik kristal şeklinde yüzeyleri en büyük oluşmuş basit kristal şekline kombinasyonun taşıyıcısı ismi verilir. > Bir kristalde bir kenarın veya köşenin yerini bir yüzey almış ise, sırasıyla kenarı kesik veya köşesi kesik ismi verilir. > Herhangi bir kristalin köşelerinin yerini bir başka şeklin yüzeyleri almışsa, köşeleri sivriltilmiş denir. > Kenarların yerini iki veya daha fazla yüzey almışsa, kenarları keskinletilmiş denir.