Malzeme Fan www.a305teyim.com KOMPAKT FANLAR Kompakt fanlar elektronik endüstrisinin ihtiyaçlar ı için kar ş ı lamak için geli ş tirilmi ş tir, fakat k ı sa sürede di ğ er sektörlerde de geni ş kullan ı m alanlar ı bulmu ş tur.Bu geni ş uygulama alanlar ı sayesinde fiyatlar ı oldukça ucuzlam ı ş t ı r.Tan otomatik ve yar ı otomatik montaj sistemlerine uygun hale getirilmi ş tir.Ürünün popüler hale gelmesi tüm özelliklerinin (daha uzun ömür, daha sessiz, güvenilir) geli ş tirilmesini sa ğ lam ı ş t ı r. Fan aksesuarlar ı özelliklerine ba ğ l ı olarak de ğ i ş ik ülkelerden temin edilmektedir. Bu ülkeler İ talya , Çin ve Tayvan ‘ d ı r. Metal fan ı zgaralar ı ? Plastik fan ı zgaralar ı ? Pratik montajl ı plastik fan ı zgaralar ı ? Plastik filtreler ? Metal fan filtreleri ? Fan besleme kablolar ı ? Elastik montaj perçinleri ? Plastik montaj perçinleri ? Metal fan ı zgaralar ı ürünün amac ı : hareketli parçalara IP20 koruma sa ğ lar ölçüler ( mm): tüm fan ölçüleri için temini mümkün Malzeme : Çelik tel AISI C1010 kaplama : Nikel kaplama ( standart ) veya siyah epoxi boya RAL 9005 Plastik fan ı zgaralar ı ürünün amac ı : hareketli parçalara IP20 koruma sa ğ lar ölçüler ( mm): axial fanlar 40x40, 60x60, 80x80, 92x92, 120x120, 172x150 ve ø 172 Malzeme : alevlenmeyen ABS/PC ala ş ı m ı UL 94V-0 standard ı Standart renkler: siyah RAL 9005. di ğ er renkler mümkün , adete ba ğ l ı Pratik montajl ı fan plastik fan ı zgaralar ı ürünün amac ı : hareketli parçalara IP20 koruma sa ğ lar ölçüler ( mm): axial fan 80x80 ve 120x120 için Malzeme: alevlenmeyen ABS, UL 94HB standard ı Standart renkler: siyah RAL 9005www.a305teyim.com Plastik filtreler ürünün amac ı : IP30 koruma sa ğ lar ve toz korumas ı sa ğ lar ölçüler ( mm ):axial fan 40x40, 60x60, 80x80, 92x92, 120x120, 172x150 ve ø172 Malzeme: - Plastik parçalar siyah RAL 9005, alevlenmeyen ABS/PC UL 94V -0 standard ı . di ğ er renkler sipari ş miktar ı na ba ğ l ı - Filtre malzemesi beyaz organik ve sentetik elyaf (polyester ve polypropylene) ı s ı ya dayan ı kl ı - Tel elek do ğ al alüminyum tel ø0.28 mm, 15x18 mm gözenek Metal fan filtreler ürünün amac ı : IP40 koruma ve toz koruma ayr ı ca EMI/RFI için filtre ölçüler( mm):axial fan ölçüleri 60x60, 80x80, 92x92, 120x120,172x150 and ø172 Malzeme: - Elek , 30x30 paslanmaz çelik , k ı vr ı ml ı örgü 4.8 mm hatve ve 3.3 mm derinlik - Çerçeve , alüminyum renk : do ğ al Elastik montaj perçinleri ürünün amac ı : h ı zl ı montaj ve demontaj ayr ı ca titre ş im emici ölçüler: 4 mm den 4.6 mm ye kadar delikli fanlar ı n montaj ı için Material:EPDM kauçuk renk: siyah Plastik montaj perçini ürünün amac ı : fan ve fan ı zgaralar ı n ı n kolay montaj ı için ölçüler : 4 mm den 4.8 mm delik ölçüsü için ürünler :silindir ba ş l ı ve hav ş a ba ş l ı iki boy 17 mm ve 22 mm Material:alevlenmeyen nylon 6, UL 94V-0 standard ı renk: siyah RAL 9005 ve gri RAL 7032