Çocuk Nörolojisi Febril Kovülziyonlar Febril Kovülziyonlar Dr.Çetin OKUYAZ Me.Ü.T.F Çocuk Sağlığı Hast. AD Çocuk Nörolojisi BD • Çocukluk çağında en sık görülen nöbetlerdir • 3 ay- 6 yaş arasında görülür • Santral sinir sistemi enfeksiyonu dışı nedenle oluşan ateşli enfeksiyonlar sırasında ortaya çıkan nöbetlere verilen genel isim • En önemli neden ÜSYE Febril Kovülziyonlar • Basit ve Komplike FK olarak ikiye ayrılır • Basit FK: Nöbet 10-15 dk’den kısa sürer, jeneralizedir, postiktal fokal bulgu olmaz, 24 saat içinde tekrarlamaz • Komplike FK: Nöbet 15 dk’dan uzun sürer, nöbet fokal özellik taşıyabilir, postiktal Todd parezisi olabilir, gün içinde tekrarlar Klinik özellikler • İlk nöbet uzunsa tekrarlayan nöbetlerin uzun olma ihtimali yüksektir • Febril nöbetlerin %5’i febril status epileptikus olarak gelişirken, tüm SE’ların %25-30’u febrildir • Hastaların 1/3 ateli hastalık sırasında 2. nöbeti bunların yarısı da 3. nöbetini geçirir • İlk nöbetini 40 derecenin altında ya da 1 yaş altında geçirenlerde tekrarlama riski artar • Genetik geçişli olgular bildirilmiş Klinik özellikler • Tanı klinik ile konur • Hastaların büyük çoğunluğu 6 ay-3 yaş arasındadır. En sık görüldüğü yaş 18-22 aydır. • Erkeklerde daha sıktır • Ateşli hastalıkların ilk 24 saatinde görülme riski en yüksektir Klinik özellikler Değerlendirme • İyi bir öykü ile basit-komplike FK ayrımı yapılmalı ve risk faktörlerinin varlığı sorgulanmalıdır • Ateş odağı mutlaka belirlenmeli ve gerekli tedavi düzenlenmelidir • Laboratuvar: CBC,Py,CRP,Glu,Ca,Na • Uzamış FK’lu çocuklarda Kraniyal MRG ile MTS araştırılmalı • LP endikasyonları: – Ateş odağı bulunamıyorsa – Bir yaşının altında ilk FK – FK ile gelen ve antibiyotik almakta olan çocuklarda (?) – O.Media + ilk FK (?) Değerlendirme Risk faktörleri: • İlk FK ortaya çıkmasında: – Çocuğun 6 ay- 3 yaş arasında olması – Ateşin yükselme hızının yüksek olması – Ailede FK öyküsü – Ailede Epilepsi öyküsü – Çocuğun MMG’de gerilik olması – Çocuğun kreş bakımı alması – Annenin gebelikte sigara içmesi • FK tekrarlamasında: – İlk nöbetin 18 ay altında olması – Düşük ve kısa süreli ateşle nöbet olması – İlk nöbetin komplike olması (?) » 15 dk’dan uzun » 24 saat içinde tekrarlaması » İktal ya da postiktal fokal bulgular – Ailede FK öyküsü – Hastalığın başlangıcı ile nöbet gelişimi arasında geçen sürenin kısa olması – Ailede Epilepsi öyküsü (?) – Çocuğun MMG’de gerilik olması (?) – Çocuğun kreş bakımı alması – 3 nöbetten fazla nöbet öyküsü (?) – Erkek cinsiyet (?) Risk faktörleri: Yönetim • Tekrarlama risk faktörleri 3 ya da daha fazla ise profilaksi başlanabilir yoksa tedavi başlanmamalıdır • Ateş kontrol önlemleri anlatılmalı • Nöbet sırasında ailenin ne yapacağı anlatılmalı Profilaksi kararı Aralıklı Profilaksi Devamlı Profilaksi Rektal diazepam Fenobarbital (0.5 mg/kg Valproik asit enf. ilk 2-3 günü) Pirimidon Klobazam • Tedavi en az 2 yıl-5 yaşına kadar devam edilmeli Yönetim • Basit FK’da prognoz mükemmeldir • Profilaksi tekrarlamayı önler epilepsiye dönüşüm riskini etkilemez • Risk faktörleri arttıkça epilepsi gelişim riskide artar • Komplike FK’larda MTS gelişebilir, MTS gelişen hastalarda erişkin yaşta TLE riski mevcut Prognoz