Fiziksel Metalurji Fiziksel Metalurji - Martenzitik Dönüşümler Çelik martenzitinde olduğu gibi bu gibi süper yüksek büyüme hızlarına sahip yeni fazın oluşumu bir kaç alaşımda ve bazı saf metallerde de gözlenir (Tablo 4.1).a) ABC dizilişi b) Birim hücrenin çizimi YMK’da atom dizilişi en sık olan düzlemler {111} kübün hacım diyagonaline <111> dik olan düzlemlerdir. >›› › › ›2 2 2 s r 2 C G E B G c 2 * 2 )( 4 * B G A r 4 3 2 )( 3 32 * B G A G