Genel Foraminiferida Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tuno ğ lu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Kingdom :PROTİSTA Phylum:SARCODONİA ORDER : FORAMİNİFERİDA Protista aleminde ,tek hücreli , okyanusal-denizel ortamlarda ve benthic veya planktonic olarak yaşıyan tek hücreli mikroskobik organizmalardır. İlk foraminifer kayıtları cambrian’de görülmüş ve günümüze kadar süren geniş bir yayılımları vardır. Foraminifer testleri 1. Single Chamber Tests (Tek localı) (üniloculer) 2. Multi Chamber Tests (Çok localı) (multiloculer) ? Serial 1. Uniserial 2. Biserial 3. Triserail ? Spiral 1. Planispiral coil a. Planispiral İnvolute: Sadece son tur görünür b. Planispiral Evolute: Tüm turlar görünür 2. Trochospiral coil ? Milioline Coiling . Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tuno ğ lu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) ? Genel Şekilleri Düzenli ,düzensiz ? Ağız Açıklığı Yapısı Radial,Slit,Dendritic…. ? Üreme Asexual ? Ekoloji Sıcaklığa Toleranslıdırlar Normal oksijenli sularda Normal tuzlulukta 30-40 %0 3000m ye kadar derinlikte Kum, silt, çamur gibi substratlarda Düşük türbülansta yaşarlar ? Duvar Yapısı 1. Membraneous Duvar Yapısı İnce ,organik katmandan oluşur ve fosilleşmesi zor olduğu için pek görülmez .Allogrominesler bu tür duvar yapısına sahiptirler. 2. Arenaceous Duvar Yapısı Sedimanlardan ve kalsit kristallerinin çimento olarak görüldüğü ve en altta organik katmana sahip duvar yapısıdır. Texularinesler bu duvar yapısına sahiptir. 3. CALCEROUS Duvar Yapısı ? Microgranular Genellikle siyahımsı koyu renklerde görülen bu duvar yapısı tipi ; dağınık kalsit kristallerinden ve organik katmandan oluşur. Fusulinids’ler bu duvar yapısına sahiptirler. ? Porcellaneous Genellike siyahımsı ve gri tonlarda görülen bu duvar yapısı , dört katmandan oluşur ; alttan üste 1-Organik katman,2-Düzenli iç katman ,3-Dağınık Kalsit kristallerinin oluşturduğu katman,4-Düzenli dış katman.Miliolids’ler bu duvar yapısına sahiptirler. ? Hyaline Genellikle açık tonlarda amber renginde görülen bu duvar yapısı tipi; düzenli kalsit kristallerinden oluşan delikli katman ve organik katmandan oluşur. Rotalines’ler bu duvar yapısına sahiptirler. Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tuno ğ lu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) ORDER : FORAMİNİFERİDA 1.Suborder : Allogramiina ? Benthic ? Tek localı ? Membraneous duvar yapısı ? Cambrian – Günümüz 2.Suborder : Textulariina ? Benthic ? Karmaşık loca dizilim türleri ? Arenaceous duvar yapısı ? Cambrian –Günümüz 3.Suborder : Fusulinina ? Benthic ? Planispiral loca sarılımı ? Calcerous – Microgranular duvar yapısı ? Ordovician – Triyas ? Laboratuvardaki örnekleri 1. F:Archaediscidae G:Archaediscus A:Carbonifer 2. F:Endtohyridae G:Endothyra A:Carbonifer 3. F:Tetrataxidae G:Tetrataxis A:Car-Permi 4. F:Schawagerinidae G:Eopolydiexodina A:L.Permian Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tuno ğ lu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 4.Suborder : Miliolina ? Benthic ? Milioline loca sarılımı ? Calcerous – Porcellaneous duvar yapısı ? Carbonifer – Günümüz ? Laboratuvardaki örnekleri 1. F:Hemigordiopsidae G:Hemigordius A:M.Carb-Per 2. F:Miliolidae G:Biloculina A:Jura-Günm 3. F:Miliolidae G:Triloculina A:Jura-Günm 4. F:Miliolidae G:Quinqueloculina A:Jura-Günm 5. F:Alveolinidae G:Alveolina A:Eocene 5.Suborder : Rotalina ? Benthonic ? Çeşit çeşit loca sarılımı ? Calcerous – Hyaline ? Jura - Günümüz ? Laboratuvardaki örnekleri 1. F:Nummultidae G:Assilina A:Palsen-Hol 2. F:Nummultidae G:Nummulites A:Palsn-Olig 3. F:Discocyclinidae G:Discocyclina A:Palsn-Eoec 6.Suborder : Globigerinina ? Planktonic ? Trochospiral – Planispiral loca sarılımı ? Calcerous – Hyaline ? Jura – Günümüz ? Laboratuvardaki örnekleri 1. F:Globuturucanidae G:Globoturucana A:L.Cretaceo 2. F:Globuturucanidae G:Rugoglobigerina A:L.Cretaceo 3. F:Globigerininidae G:Globigerina A:Paleoc-Gün