Saha Raporu Fosiller Çalışma Notu ummulites ; madensel paraya ve mercimeğe benzerler. Genellikle masif kireç taşları yüzeylerinde görülür. Orta Eosen yaştadır. lveolina ; Tebeşir devrinden beri var olan foramiferdir. Eosen çağında kabuklarıyla büyük kalker yığınları oluşturmuşlardır. Büyük okyanusta xanthellalarla simbiyoz halinde yaşamaktadırlar. Eosen yaştadır. Lgler ; Algler, prokaryotik (basit yapılı canlılar) ve ökaryotik (gelişmiş canlılar) olmak üzere iki ayrı sınıfa dahil edilebilir. Prokaryotik algler, gerçek nükleusları (hücre çekirdeği), nükleolusları (çekirdekçik) ve bir zarla çevrili plastidleri olmadığından, ökaryotik alglerden ayrılırlar. Bu gruba dahil edilebilecek mavi-yeşil algler ipliksi yapı gösterirler, ya tek olarak veya koloni halinde yaşarlar. Bu alglerin arasında bakteriler kadar küçük olanları bulunmakla birlikte, çoğu bunlardan büyüktür. Yine, prokaryotik grupta yer alan algler, tatlı suların yüzeyinde diğer planktonlarla birlikte "su çiçeği" denen bir yapı oluşturmaktadırlar. Çoğunlukla nemli topraklarda, havuz kenarlarında, nemli kayalar üzerinde, kaplıca sularında yaşayabilirken, bir kısmı da mantarlar ile fizyolojik bir birlik oluşturarak likenleri meydana getirirler. Okyanusların N A A planktonlarında bulunan diyatomlar ve diğer mikroskobik algler, tüm dünyanın ihtiyacı olan foto sentetik karbon ihtiyacının üçte ikisini üretirler. Algler tarafından gerçekleştirilen fotosentez, tüm sularda oksijenli ortam oluşturur. astropoda ; Alem : Animolia Sınıf : Gastropoda Şube : Mollusca Yaşı : Mesoszoyik - Senozoyik Deniz, tatlı su ve kara ortamlarında bulunabilirler. Kelime olarak karından bacaklılar anlamına gelir. Bu sınıfa özgü olarak erken lavra dönemlerinde torsiyon olayı görülür. Vücut içerisindeki kasların asimetrik gelişimi nedeniyle görülen bu olay sonucunda manto boşluğu ve içindeki visreal kitle saat yönünü tersine doğru döner. Ortam koşullarına az duyarlıdır. O 2 li suyu tercih eder.Basit kabuk yapısı var. Ağız açıklığı var. G