Saha Raporu Fosiller 1 Algler Algler, prokaryotik (basit yapılı canlılar) ve ökaryotik (gelişmiş canlılar) olmak üzere iki ayrı sınıfa dahil edilebilir. Prokaryotik algler, gerçek nükleusları (hücre çekirdeği), nükleolusları (çekirdekçik) ve bir zarla çevrili plastidleri olmadığından, ökaryotik alglerden ayrılırlar. Bu gruba dahil edilebilecek mavi-yeşil algler ipliksi yapı gösterirler, ya tek olarak veya koloni halinde yaşarlar. Bu alglerin arasında bakteriler kadar küçük olanları bulunmakla birlikte, çoğu bunlardan büyüktür. Yine, prokaryotik grupta yer alan algler, tatlı suların yüzeyinde diğer planktonlarla birlikte "su çiçeği" denen bir yapı oluşturmaktadırlar. Çoğunlukla nemli topraklarda, havuz kenarlarında, nemli kayalar üzerinde, kaplıca sularında yaşayabilirken, bir kısmı da mantarlar ile fizyolojik bir birlik oluşturarak likenleri meydana getirirler. Okyanusların planktonlarında bulunan diyatomlar ve diğer mikroskobik algler, tüm dünyanın ihtiyacı olan foto sentetik karbon ihtiyacının üçte ikisini üretirler. Algler tarafından gerçekleştirilen fotosentez, tüm sularda oksijenli ortam oluşturur. usulina ; delikler öbeğinden, kireçli, delikli, mekik biçiminde kavaklı hayvan içeren cinstir. Karbon ve Permi devrinde yığışarak kalın tabakalar oluştururlar. Permi devrinde kalma kireç tabakalarında bolca bulunur. Yaşı erken Permiandir. Şekil 1. Permian yaşında bir fusulina. elemnites ; bir mürekkep balığıdır. Bir yumuşakçadır. Jura yaşlıdır. Genellikle arazi kalıntılarının saptanmasında yardımcı olur. F B 2 Şekil 2. Mürekkep balığına benzeyen bir Jura yaşlı Belemnites fosili. chwagerina ; karbon devri kireç taşları arasında fosillerine rastlanan delikli cinsidir. Sert kabukludur. Eski Permian yaştadır. Her bir Schwagerina’nın kendine has bir özelliği vardır. Bazı petrol kaynaklarında da Schwagerina’ya rastlanır. Şekil 3. Karbon devri kireçtaşlarından kalma Permian yaşlı Schwagerina fosili. iscocyclina ; Paleosen-Eosen orbitoidal iri bentik forominiferdir. Bazı kireç taşlarının içinde bulunurlar. Maestrichtien yaşındaki Nergizlik kalkerlerinin üst kısmında rastlanır. Üst Kretase yaştadır. Şekil 4. Nergizlik kalkerlerinin üst kısmında bulunan bir Discocyclina fosili. ummulites ; madensel paraya ve mercimeğe benzerler. Genellikle masif kireç taşları yüzeylerinde görülür. Orta Eosen yaştadır. S D N 3 Şekil 5. Masif bir kireç taşı üzerindeki Nummulites fosili. lveolina ; Tebeşir devrinden beri var olan foramiferdir. Eosen çağında kabuklarıyla büyük kalker yığınları oluşturmuşlardır. Büyük okyanusta xanthellalarla simbiyoz halinde yaşamaktadırlar. Eosen yaştadır. Şekil 6. Eosen yaşta bir Alveolina fosili. ssilina ; bazı kalker, marnlı kalker ve konglomerada görülürler. Nummulitlerle genelde aynı yerlerde görülürler. Üst Paleosen ve alt Eosen yaştadır. Şekil 7. Eosen yaşta bir Assilina fosili.. A A