Mikropalentoloji Fusukine Fusukinella Shcwagerina Polydiexodina Triticites Verbeekina Neoschwagerina M İ KROPALEONTOLOJ İ Füsun AlkayaAlem PROTOCTISTA Filum SARCODINA S n f RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA (foraminiferler) Tümüyle denizel olan fusulinidler KARBON İ FER ’ de ortaya ç ı km ı ş PERM İ YEN ’ de tamamen yok olmu ş lard ı r Karbonifer ve Permiyen ş elf kayaçlar ı nda bol bulunurlar, kayaç yap ı c ı özelli ğ e sahiptirler Cinsler Karbonifer Permiyen Fusulina Fusulinella Schwagerina Polydiexodina Triticites Verbeekina Neoschwagerina Bentik foraminiferler S ığ ş elf üzerinde, BentikSARILMA Ş EKL İ : PLAN İ SP İ RAL FUS İ FORMFusulina Fusulinella Schwagerina Polydiexodina Triticites Verbeekina Neoschwagerina Duvar yap ı s ıTriticites D ı ş görünüm Resim internettenFusulinid - ta ş yüzeyinde do ğ al enine ve boyuna kesitler Kayaç içinde görünüm Resim internettenCins Fusulina Ü st Karbonifer Ekvatoral kesit Aksiyal kesit Test planispiral sar ı l ı ml ı , fusiform ve yar ı silindirik ? ş ekillidir. Test duvar ı fusulinid tiptedir. ? Bölmeler bir kutuptan di ğ er kutuba dalgal ı d ı r ? Komata zay ı f ile masif aras ı nda de ğ i ş ir ? Ş elf, bentik ? Laboratuvarda ç kmayacakTest küçük planispiral sar ı l ı ml ı , fusiform ş ekillidir. ? Test duvar ı fusulinid tiptedir ? Bölmeler yaln ı z kutup bölgesinde dalgal ı d ı r ? Komata masiftir ? Ş elf, bentik ? Cins Fusulinella Ü st Karbonifer Laboratuvarda ç kmayacakTest ş ekli fusiform ile yar ı silindirik aras ı nda ? de ğ i ş ir. Duvar kal ı n, schwagerinid tiptedir ? Bölmeler bir kutuptan di ğ er kutuba dalgal ı d ı r ? Komata belirgin, ince ve devams ı zd ı r ? Ş elf, bentik ? Cins Schwagerina PermiyenCins Schwagerina Permiyen ekvatoral kesite verev kesit duvar yap ı s ı n ı n ayr ı nt ı s ıCins Schwagerina Permiyen ekvatoral kesite verev kesitCins Polydiexodina Ü st Permiyen Test planispiral sar ı l ı ml ı , uzun ve yar ı silindirik ş ekillidir ? Duvar schwagerinid tiptedir ? Tünel çok say ı da olup aksiyal dolgu kal ı nd ı r ? Ş elf, bentik ?İ nce kesitte Polydiexodina Kesit No: 178İ nce kesitte Polydiexodina Kesit No: 179İ nce kesitte Polydiexodina Kesit No: 179İ nce kesitte Polydiexodina Kesit No: 179Cins Polydiexodina Ü st Permiyen ekvatoral kesit ekvatoral kesite paralel kesitCins Polydiexodina Ü st PermiyenCins Polydiexodina Ü st Permiyen duvar yap ı s ı n ı n ayr ı nt ı s ıCins Triticites Ü st Karbonifer-Alt Permiyen Test planispiral sar ı l ı ml ı , fusiform, yar ı silindirik ş ekillidir ? Duvar schwagerinid tiptedir ? Bölmeler kutuplarda dalgal ı merkezde hafif dalgal ı d ı r ? Komata belirgindir ? Ş elf, bentik ? Resim internettenİ nce kesitte Triticites Kesit No: 170 ince kesit genel görünümüİ nce kesitte Triticites Kesit No: 170 Tane ö rnekler ekvatoral kesite paralel kesit aksiyale paralel kesit duvar mikro yap ı s ıCins Verbeekina Ü st Permiyen Test küresel veya hafif elipsoidaldir ? Bölmelerde delikler bulunur ? Duvar ince olup schwagerinid tiptedir ? Ş elf, bentik ?İ nce kesitte Verbeekina Kesit No: 172 ince kesitte Verbeekinaİ nce kesitte Verbeekina Kesit No: 173 ince kesitte Verbeekinaİ nce kesitte Verbeekina Kesit No: 174 ince kesitte VerbeekinaCins Verbeekina Ü st Permiyen ince kesitte Verbeekinaaksiyal kesit Cins Neoschwagerina Permiyen Test geni ş , ş i ş kin, fusiform ve elipsoidal ş ekillidir ? Duvar kal ı n olup schwagerinid tiptedir ? Aksiyal ve transversal bölmelerin yan ı s ı ra ikincil ? aksiyal ve transversal bölmecikler görülür Ş elf, bentik ?Cins Neoschwagerina Permiyen Neoschwagerina kesitleriİ nce kesitte Neoschwagerina Kesit No: 176aksiyal kesite paralel kesitler Cins Neoschwagerina Permiyenduvar yap ı s ı Cins Neoschwagerina Permiyenaksiyal kesite paralel kesit Cins Neoschwagerina Permiyenverev kesit PALEO. LAB. Kesit No: 2839 Cins Neoschwagerina PermiyenCins Neoschwagerina Permiyen ekvatoral kesite paralel kesitKumta ş ı içinde fusulinid parçalar ıGirvanella ’ l ı onkolit çekirdeklerinde fusulinidler kesit no 181Girvanella ’ l ı onkolit çekirdeklerinde fusulinidlerGirvanella ’ l ı onkolit çekirdeklerinde fusulinidler