Korozyon Galvanik ( kurban ) Anotlar 13 1 GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 2 ? Bu yöntem genellikle, iyi kaliteli kaplamaların uygulandığı ve bu nedenle akım gereksinimi yüksek olmadığı yapıları korozyona karşı korumak için kullanılır. ? Akım gereksinimin sınırlı tutabilmesi için ortam direncinin de yüksek olmaması gerekir. GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 3 ? Galvanik anotlarla korumanın yararları şöyle özetlenebilir: ? (a) Akım kaynağı gerekmez, ? (b) İlk yatırım, işletme ve bakım masrafları ? (c) Katodik olarak korunmayan çevredeki diğer yapılar üzerinde korozyonu arttırıcı etkisi genellikle sınırlıdır. GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 4 ? Korunacak yapı yalıtılmış bir kablo ile gereğinden ayarlanabilir bir direnç üzerinden anoda bağlanır. ? Zeminde yapılan uygulamalarda anodun korunacak yapıdan uzaklığı 3- 6 m arasında değişir GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 5 ? Çelik yapıların korozyona karşı korunmasında anot malzemesi olarak öncelikle magnezyum alaşımları akla gelir. %6 Al ve %23 Zn içeren magnezyum alaşımı saf magnezyuma oranla daha etkilidir GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 6 ? Bu nedenle en fazla kullanılan anot malzemesi magnezyum ve alaşımlarıdır. ? Ortam direncinin yeterince düşük olduğu (50 ?m’den az) hallerde çinko da anot malzemesi olarak kullanım bulur. GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 7 ? Galvanik anotlarla koruma yöntemi komşu yapılar üzerindeki sınırlı etkisi nedeni ile yeraltı boru hatları, ? depolar ve ? diğer yapıların yoğun olduğu bölgelerde öncelikle kullanılır. GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 8 ? Bazı hallerde zemine gömülü uzun bir boru hattının tümü yerine korozyonun en yoğun olduğu bir ve bir kaç bölümün korunması yeterli olabilir. ? Bu kısımlar yalıtıcı boru bağlantı elemanları ile soyutlanarak galvanik anotlarla korunurlar. GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 9 ? Korozyon için gerekli olan anodu devreye katmak sureti ile malzemeyi korozyondan korumak mümkündür. ? Galvanizli çelik buna örnek olarak verilebilir. ? Çinko kaplama anod olarak kendisi aşınır ve alttaki çeliği korur GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 10 ? Diğer uygulamalarda aynı yöntem uygulanabilir. ? Bu yöntemin avantajı, aşınan anodun kolayca yenilenebilmesidir. GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA 13 11 GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA ? Örneğin yeraltı borusuna bağlı gömülmüş magnezyum plaka, ? gemi gövdesindeki çinko plaka, ? sıcak su tankındaki magnezyum çubuk yapay anod olarak davranarak malzemeyi korozyona karşı korur 13 12 GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA Şekil 98. Yapay anodlar. Bu anodların herbirisi kolayca değiştirilebilir 13 13 GALVANİK (KURBAN) ANOTLARLA KORUMA Şekil 99. Bir gemi gövdesinde katodik koruma (geminin gövdesi katot olarak davranır, deniz suyu elektrolit olarak davranır, çinko alaşımı anot olarak kendisini feda eder.