Tarihsel Jeoloji Geç Paleozoyik 2 Erken Karbonifer sonunda Gondwana ile Lavrusya çarpışmaya başladı VARİSTİK OROJENEZİGeç Karbonifer’de Gondwana’nın Afrika bölümü ile Lavrusya çarpıştı, Paleotetis’in batı kesimi tamamen kapandı VARİSTİK OROJENEZİTürkiye’nin bulunduğu alanlarBu orojenez Geç Karbonifer Geç Karbonifer- -Permiyen’de Permiyen’de, Gonwana ile Lavrusya’nın Lavrensiya bölümünün çarpışmasıyla meydana geldi ALLEGHENİYEN OROJENEZİALLEGHENİYEN OROJENEZİ Takoniyen ve Akadiyen orojenezlerinin geliştiği alanlar Allegheniyen orojeneziyle üçüncü kez deformasyona uğradı. Bu gün Kuzey Amerika’nın doğu kenarı boyunca uzanan Appalaş dağları Appalaş dağları Paleozoyik’te meydana gelen 3 orojenez sonucunda oluşmuştur: 1. Ordovisiyen’de Takoniyen, 2. Devoniyen’de Akadiyen 3. Geç Karbonifer-Permiyen’de Allegheniyen orojenezleri.Lavrensiya BaltikaGüney Amerika AfrikaVBu orojenez Geç Karbonifer Geç Karbonifer- -Permiyen’de Permiyen’de, Lavrusya ile Sibirya’nın çarpışmasıyla meydana geldi URALİYEN OROJENEZİI A P ETU SK A VaristikV UA V U U PANGEAStefaniyen Üst /Geç Vestfaliyen KARBONİFER Namuriyen Alt /Erken Viziyen Turnaziyen Kuzeybatı Avrupa Kuzeybatı AvrupaDevoniyen’de, Kaledoniyen dağlarının aşınmasıyla türeyen çökeller (Eski Kırmızı Kumtaşları) Avrupa’nın iç kesimlerinde geniş alanlarda depolanmıştı. K G Kaledoniyen dağları B A L T i K ADağlar aşınma sonucu düzlendikçe gittikçe daha ince taneli çökeller depolanmaya başladıErken Karbonifer Karbonifer’in başında Avrupanın iç kesimlerinde geniş alanlarda karbonatlar çökelmeye başladı. Erken Karbonifer sonlarında Varistik dağlarının yükselmeye başlaması platformun kenarında klastik kamaların depolanmasına neden oldu Erken Karbonifer Varistik dağları KARBONİFER K GKaledoniyen dağları DEVONİYEN K G Varistik dağları KARBONİFER K G