Görsel Tasarım Araçları Gerçek Eşyalar ve Modeller Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-Dş itsel Araçlar Gerçek Eşyalar ve Modeller-2- Gerçek Eşyalar ve Modeller Modeller Numuneler Basitleştirilmiş modeller Büyütülmüş modeller Küçültülmüş modeller Küre Kabartma haritalar-3- Modeller Modeller gerçek cisimden daha büyük, küçük ya da aynı büyüklükte olabilen başka bir maddeden yapılmış örneklerdir. Soyut kavramların somutlaştırılarak öğrenilmesinde oldukça yararlı olan modeller, öğrencilerin dokunarak, yaşantı geçirmelerini sağlarlar.-4- Numuneler Numuneler doğal ortamdan alınıp, sınıfa getirilmiş cisimlerdir. Somut kavramların öğrenilmesinde oldukça yararlı olan bu materyaller, öğrencilerin dokunarak, koklayarak, tadarak yaşantı geçirmelerini sağlarlar. -5- Gerçek Eşyalar ve Modeller-6- Gerçek Eşyalar ve Modeller-2-7- Gerçek Eşyalar ve Modeller-3-8- Gerçek Eşyalar ve Modeller-4-9- Gerçek Eşyalar ve Modeller-5-10- Gerçek Eşyalar ve Modeller-6-11- Gerçek Eşyalar ve Modeller-7-12- Gerçek Eşyalar ve Modeller-8-13- Gerçek Eşyalar ve Modeller-9-14- Başvuru Kaynakları Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.