Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi - 1 DIS 206 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİİşletmecilik ve Girişimcilik İlişkisi İşletmeler insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan sosyal ve ekonomik birimlerdir. Girişimci yada diğer adıyla müteşebbis ise mal yada hizmet üretmek üzere üretimden kaynaklanan riski üstlenerek üretim faktörlerini bir araya getirerek yatırıma yönlendiren kişidir.İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerinin temin edilerek belirli bir düzenle yönetilmesi gerekiir. Ekonominin gerekleri doğrultusunda neyin neyin nasıl, ne zaman üretileceğine karar veren kişiler ise girişimcilerdir.Girişimcinin Başlıca Amaçları İşletmenin geleceği için stratejiler belirleme, Yönetim ve organizasyon için politikalar belirleme, Üretim yöntemleri, ürün çeşitleri gibi pek çok konuda yenilik yaratma, Çevresel değişimleri iyi analiz etme Gelişmeleri takip etme,Girişimcilerin Temel Nitelikleri Kazanç amacı güder, Mal yada hizmet üretir, Finansman kaynağı bulur, Örgütün devamlılığı için çaba harcar,Girişimciliğin Temel Fonksiyonları Yeni mal ve hizmet üretmek Eni yöntemler geliştirmek, Yeni organizasyon biçimleri oluşturmak, Yani Pazar alanlarına ulaşmak, Yeni kaynaklar bulmakGirişimcinin Kişilik Özellikleri Fırsatları görebilmeli, Gelişmeleri iş dönüştürebilmeli, Riski üstlenebilmeli, İyi bir yönetici olmalı, Rekabetten kaçınmamalı, Yenilikçi olmalıGirişimci Türleri Fırsat girişimciliği Yaratıcı girişimcilik Takipçi girişimcilikTürkiye’de Girişimcilik Türkiye’de girişimcililik cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönemde ele alınabilir. Cumhuriyet sonrası dönem ise;aşağıdaki gibi üç bölüme ayrılabilir. Cumhuriyetin ilk yılları 1950-1980 1980 sonrası olmak üzere