Görsel Tasarım Araçları Görsel Araçlar = Grafikler Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-Dş itsel Araçlar Görsel Araçlar: Grafikler-2- Grafikler Grafikler sayısal verilerin görsel simgeleridirler. Grafikler veriler arasındaki ilişkileri ve eğilimleri de yansıtırlar. Birçok tablo ve çizelgeler de grafiklere dönüştürülebilirler. Grafiklerle verileri yorumlamak tablolara göre daha çabuk ve daha kolay olmaktadır. Grafikler tablolara göre görsel olarak daha ilginçtirler. -3- Grafikler (2) Sütun Grafiği ve Yığınlı Sütün Grafiği Alan Grafiği-4- Grafikler (3) Çubuk Grafik ve Yığınlı Çubuk Grafik Çizgi Grafik-5- Grafikler (4) Pasta Grafik Halka Grafik-6- Grafikler (5) Yığın Grafik XY (Dağılım) Grafiği-7- Grafikler (6) Kabarcık Grafik Radar Grafik-8- Grafikler (7) Yüzey Grafik Koni, Silindir ve Piramit-9- Grafikler (8)-10--11--12--13--14--15- Sınıf ortamında bulunan öğrencilerden oluşturulmuş bir grafik hayli ilgi çekebilir.-16- Başvuru Kaynakları Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company. Microsoft Office Online (2007). Kullanılabilir grafik türleri. (Erişim tarihi: 6 Mart 2007). Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.