Görsel Tasarım Araçları Görsel Araçlar= Kitaplar, Tahtalar Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-Dş itsel Araçlar Görsel Araçlar: Kitaplar, Tahtalar-2- Kitaplar Ders kitabı Öğretmen kitabı Alıştırma kitabı Başvuru kitapları-3- Yazı ve Gösteri Tahtaları Kara tahta (tebeşir tahtası) Çok amaçlı tahtalar Elektronik tahtalar Askı/kanca tahtası· Pazen tahta Manyetik tahta Dosya tahta (Flip charts) Bülten tahtası-4- Yazı Tahtasının Kullanımı En pratik, en kolay ulaşılabilir öğretim materyalidir denilebilir. Kullanımına dikkat edilirse etkili de olabilir. Tahtaya yazılar okunaklı ve arkadaki öğrencilerin görebileceği bir biçimde yazılmalıdır.-5- Yazı Tahtasının Kullanımı - 2 Tahtanın kullanımında beli bir sistematik izlenmeli, yazılar boşluklara gelişigüzel yazılmamalıdır. Tahta kullanılırken önemli yerler renkli kalemlerle ya da altı çizilerek vurgulanmalıdır. Tahtaya yazılacak bilginin tümünü yazmak yerine anlatarak yazmak daha etkilidir.-6- Yazı ve Gösteri Tahtaları Elektronik tahtalar bir duvara monte edilebildiği gibi ayaklı olarak portatif bir şekilde de kullanılabilmektedir. Bu tür tahtalarda hem tahtanın yüzeyindeki yazı ve çizimler bir yazıcıdan çıktı olarak alınabilmekte hem de bir kablo aracılığıyla bilgisayara aktarılabilmektedir. -7- Yazı ve Gösteri Tahtaları-2 Elektronik tahtalar: Tahtaya yandan tutturulan bir aygıt normal beyaz tahtayı elektronik bir tahtaya dönüştürebilmektedir. Bu aygıt sayesinde tahtanın yüzeyindeki yazı ve çizimler bir bilgisayara kaydedilebilmektedir. -8- Yazı ve Gösteri Tahtaları-3 Sergilenecek nesnenin bir kancaya tutturulduğu askı (kanca) tahtalar genellikle ağır olan ürünlerin sergilenmelerinde kullanılırlar. -9- Yazı ve Gösteri Tahtaları-4 Pazen tahtalar özellikle okul öncesi ve dil eğitiminde yaygın kullanım alanı bulmaktadırlar.-10- Yazı ve Gösteri Tahtaları-5 Manyetik tahtalar, arkalarına mıknatıs tutturulmuş görsellerin tahtaya tutturularak sergilenmesi amacıyla kullanılırlar. -11- Yazı ve Gösteri Tahtaları-6 Dosya tahtalar, yazım ve çizimlerin genellikle büyük boy kağıtlara yapıldığı ve bu kağıtların tahtanın arka tarafına çevrilerek kullanıldığı tahtalardır.-12- Yazı ve Gösteri Tahtaları-8 Sergi tahtaları-13- Yazı ve Gösteri Tahtaları-9 Bülten tahtası-14- Yazı ve Gösteri Tahtaları-10 Bülten tahtası-15- Yazı ve Gösteri Tahtaları-11 Okuma-yazma öğretiminde kullanılan bir tahta-16- Başvuru Kaynakları Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.