1 - Göz Hastalıkları Göz Kapağı Hastalıkları_Part1 GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI Doç. Dr. Cem Evereklioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı http://evereklioglu.8m.com HORDEOLUM ŞALAZYON KAPAK PAPİLLOMU PİGMENTE NEVUS SEBOREİK KERATOZ BAZAL H. KARSİNOM SABESE BEZ KARSİNOMU GÖZYAŞI SİSTEMİ HASTALIKLARI -DAKRİYOLOJİ- ANATOMİ • Salınan gözyaşı sıvısı = elimine edilen sıvı • Sulu göz = –fazla gözyaşı salınımı –azalmış eliminasyon Tablo 1: SULANMA NEDENLERİ LAKRİMASYON (Hipersekresyon) EPİFORA (Azalmış gözyaşı eliminasyonu) Anatomik faktörler Fizyolojik Disfonks. Korneal yabancı cisimler Striktürler Orbiküler kas zayıflığı Kuru spotlu korneal irritasyon Obstrüksiyonlar Punktum / kapak malpozisyonları Oküler yüzey enflamasyonu Yabancı cisimler (Ör, taş) Nazal obstrüksiyon Refraktif kusurlar Tümörler Tiroid disfonksiyonu Nazal irritasyon ve enflamasyon • Direnajda etkili olan faktörler –Lakrimal pompalama –Yer çekimi –Respirasyon • VALVLER, akımın tek yönlü olmasını sağlar TANI YÖNTEMLERİ Anatomik test (Lakrimal lavaj) – Rahat geçiyor = TAM açık – Dirençle geçiyor = KISMİ tıkanık – Punktumdan geri geliyor = TAM tıkanık GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ • Dakriyosistografi (DSG) • Kompüterize Tomografi • Ultrason • Nüklear Lakrimal Görüntüleme (Tc-99m) Kazanılmış Dakriyosistit • Bayanlarda sık • Düşük sosyoekonomik düzey • Nonspesifik (idiyopatik) • Spesifik (Sarkoidoz, Wegener) Klinik • Burun kenarında ağrı / şişlik • Perisistit, preseptal selülit, orbital selülit EN SIK ETKEN • Staph. Aureus TEDAVİ KAZANILMIŞ DAKRİYOSİSTİT TEDAVİ ? EKSTERNAL TEDAVİ ? ENDOSKOPİ K Konjenital Dakriyosistit • Normalde doğumda açılır TEDAVİ KONJENİTAL DAKRİYOSİSTİT • %90'ı 12 aya kadar masajla spontane açılır • 1 yaşa kadar düzelmezse probing • Yine tıkanırsa silikon tüp uygulanır • 5-6 yaş sonrası (DSR) uygulanır KAPAKLARIN ŞEKİL VE POZİSYON HASTALIKLARI 1. Hiper-hipotelorizm 2. Dermato/Blefaroşalazis 3. Blefaropitozis 4. Ektropiyon 5. Entropiyon 6. Kapak retraksiyonu 7. Kapak Kolobomu 1. Hiper-hipotelorizm Pupil merkezlerinin uzak/yakın olması 1. Hiper-hipotelorizm Şakak genişliği ve baş çevresi ile ilişkili – antropometri önemli 1. Hiper-hipotelorizm Büyük başlı ancak normal çocuklar göz ardı edilmemeli 2. DERMATO/BLEFAROŞALAZİS • CERRAHİ ENDİKASYON • Gevşemiş kapak cildi • Yağ prolapsus birlikteliği • Kaş pitozu! • Lakrimal bez prolapsusu! Alt kapak Blefaroplasti ? Yağ Eksizyonu 2. Posterior yaklaşım 3. PİTOZİS (Sınıflama) • Nörojenik – III. Sinir felci • Miyopatik • basit konj.pitoz • Blefarofimozis S. • Marcus Gunn S. KONJENİTAL KAZANILMIŞ • Miyojenik – KPEO – , Horner S. • Aponevrotik – Inv. gevşeme / ayrılma • Mekanik – kitle , dermatoşalaz PİTOZİS (Bulgular) • Miyojenik – Kapak kıvrımı silik – Ciddi pitoz – LF zayıf – Aşağı bakışta lid lag (+) • Aponevrotik – LF normal – Aşağı bakışta lid lag (-) – Kapak kıvrımı yüksek ve derin superior oluk PİTOZİS (Değerlendirme) • LF • Vertikal kapak aralığı • KRM • Cilt kıvrımı PİTOZİS CERRAHİSİ Planlama •APONEVROZ CERRAHİSİ •FRONTAL ASKILAMA LEVATOR FONKSİYONU Konj. pitoziste ideal ameliyat zamanı = 4 YAŞ PİTOZİS CERRAHİSİ-1 Levator Aponevroz Cerrahisi