1 - Göz Hastalıkları Göz Kapağı Hastalıkları_Part3 Sol yüz felci Altın implantasyonu sonrası Sol yüz felci Sol yüz felci sonucu lagoftalmos ve ektropiyon Altın implantasyonu ve lateral kantal cerrahi sonrası K. RETRAKSİYON CERRAHİSİ Sol alt kapak retraksiyonu Serbest cilt grefti ile retraksiyon tamiri Kapak Kolobomu Rekonstrüktif cerrahi ile kolobom tamiri sonrası