Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Hasta Çocuğa Yaklaşım ve Etik Me.Ü. T.F. Pediatri A.D. HASTA ÇOCUĞA YAKLAŞIM VE ETİK Prof. Dr. Esat YILGÖR Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sa ğlı ğı ve Hastalıkları AD İyi hekimlik ancak insanlar ile iyi ilişki kurabilmekle olur. Kötü ilişki ve doktor ile hasta arasında mesafe olması hastanın; -gereksiz birçok laboratuar tetkiki ile rahatsız edilmesine -tanının günlerce uzamasına -yanlış tanı ve tedaviye -zaman ve maddi kayıplara neden olur. -Hekim kendini tanıtıp takdim etmeli, -Hasta ile sevgi ve saygıya dayanan bir bağ kurulmalı, -Aile, Çocuk ve Hekim baş başa olmalı, -Isısı uygun ve temiz bir ortam hazırlanmalı, -Dış görünüş, tıraş, giyim ve temizliğe dikkat edilmelidir. -Hastanın sosyal durumuna bakılmadan “siz” diye hitap edip “saygılı” , kibar ve insancıl olunmalı, -Hasta ve aile acılıdır; her davranışları nazik ve anlayışla karşılanmalı, -Muayeneden önce kısa (Günlük konular yada tartışma yaratmayacak bir konu) bir sohbet ortamı yaratılmalıdır. -Zamanın kısıtlı olduğu aileye hissettirilmemeli, -Acil durumlarda önce ilk muayene ve acil tedavi yapılmalıdır. -Daha önce gidilmiş olan hekimlerin yaklaşım ve ilaçları tenkit edilmemeli, yapılanlara belirli bir saygı çerçevesinde yaklaşılmalıdır. Suistimal yada çıkarcılık yapan hekim, aile ile tartışılmalı; Önce kendisi ile görüşülmeli; gerekirse TABİB ODASI yada SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’ne şikayet edilmelidir. -Çocuğu en çok bilen (ANNE-NİNE-BAKICI) kişi ile birlikte hasta muayene edilmeli, -Entoksikasyon, İstismar, İhmal vb. ile ilgili durumlarda AİLE BİREYLERİ ile AYRI AYRI görüşülmeli, -Ailenin hastası ile ilgili olarak birbirlerini suçlamalarına ÇANAK TUTULMAMALIDIR. -Hasta ve hasta sahibi ile ilişkilerde YÖRE ÖZELLİKLERİ VE SOSYOKÜLTÜREL düzey GÖZ ÖNÜNDE bulundurulmalı, -TIBBİ terim kullanılmamalı, -Ekonomik yada teknik nedenler ile yapılamayacak tetkik ve tedavilerden uzak durulmalıdır. -Çocuğu anne yada getiren kişi soymalı, Muayene süresince Hekim, Hasta ve Aile baş başa olmalıdır. -Muayene odası Renkli Resim + Pano ve Oyuncaklar ile çekici hale getirilmeli; fakat YAPAY AYDINLATMA nın bazı deri bulgularını kaybedebileceği akılda tutularak dikkat edilmelidir. -Pansuman, Lomber Ponksiyon, Kemik İliği Aspirasyonu, Dikiş, Sonda takılması, Trakeotomi, Resusitasyon vb. ağrı verici, özel yada alışılmadık işlemlerde AİLE DIŞARI ÇIKARILMALIDIR. -ADOLESANLAR da ise gerektiğinde AİLE dışarı çıkarılıp yanımızda bir hemşire yada sağlık memuru ile muayene YAPILABİLİR. -HASTA ÇOCUĞA SEVGİ İLE YAKLAŞILMALIDIR; -İYİ BİR HEKİM HER HASTASI İLE BERABER KENDİSİNİ DE TEDAVİ EDER Teşekkür Ederim Başarılı bir Eğitim Öğretim Yılı dilerim. Prof. Dr. Esat Yılgör