Süt Ürünleri Hatalı Sütler 2 2- - 1- - - - - kahverengi - - - - - - - - 2- - - 3- - - - - - Anthrax, piroplazmoz (hemoglobin) - - 4- Sulu yemlerle beslenmede Lezzet ve aroma bozucu maddelerin - ( devam) sonra verilmelidir. Hardal Anason Rezene Papatya 2 2- - Hekimlik) a a- - b b- - Havadan Havadan c c- - d- Kazanlar 2 2- - Pseudomonas Escherichia Alcaligenes Serratia Klebsiella Proteus Aeromonas Aerobacter Enterobacter Bacillus Flavobacterium Corynebacterium Xanthobacter Streptococcus Maya Micrococcus Lactobacillus 2 2- - Mycobacterium Corynebacterium diphteriae Brucella melitensis Clostridium botulinum Coxiella burnetti Clostiridium Perfringenes Staphylococcus aureus Bacillus cereus Streptococcus pyogenes Bacillus anthracis Campylobacter jejuni Listeria monocytogenes2 2- - o C) 0.5 7.200 2.0 7.300 4.0 7.500 5.5 7.800 7.0 9.000 9.0 15.100 10.5 25.000 12.0 56.000 2 2- - 4 /ml mikroorganizma bulunur. 10 0 0 2 2- - F on k s i yon Durulama Dezenfektanla muamele etmek Son durulama 2 2- - 1. 2. Koku alma 3. 4. Homojenizasyon 5. 6. 7. 8. Transport - - 2 2 1. 2. - nedenleri 3. 4. 5. -10 adet 6. nelerdir. 7. 8. nelerdir.