Histoloji Hemopoetik Ortanlar ve ─░mmun Sistem 1.Primer lenfoid organlar: 2.Sekunder lenfoid organlar: lenforetikuler doku=Lenfoid doku + Retikulum iplikleri + Lenfositler (memelilerde) az miktarda monositleri yapar. 1- kemiklerle uzun kemiklerin epifizlerinde bulunur. Hemopoezis Osteogenesiz Savunma yapar) Timus ,tonsillalar ve bursa fabrisi epitelyal doku lenfoepitelyal sistem Kapsula: az miktarda elastik iplik . Korteks: timopoietin ve timosin timopoietin. sarar.Kan timus bariyeri sekillenir. Kan-Timus Bariyeri Timus epiteli Kan-Timus bariyeri Medulla: - Fonksiyon - - - 1- 2- 3- 4- - - - - BURSA FABRISI 1- 2- 3- Bursa Fabrisi Bursa Fabrisi Bursa Fabrisi