Hidrojeoloji Hidrojeolojik Uygulama Soruları - 1 1 13.10.2010 2010-2011 Hidrojeoloji Uygulama Soruları-I Soru 1: Şekil’de ki topoğrafik haritadan yararlanarak bölgenin drenaj havzasını oluşturunuz. 2 Soru 2: Sapanca Göl Havzasına ait topoğrafik haritadan yararlanarak bölgenin drenaj havzasını oluşturunuz. 3 Soru 3: Aşağıdaki grafikte bir baraj havzasına yerleştirilen yağmur ölçer istasyonlarının lokasyonlarını ve cm cinsinden istasyonlarda kayıt edilen ortalama aylık yağış miktarlarını görmektesiniz . Isohyet eğrileri ve aritmetik ortalama metodlarını kullanarak havzaya düşen yağış miktarını yükseklik cinsinden hesaplayınız. Soru 4: Yağmur ölçer istasyonunun koordinatları A=(3,4), B=(9,4), C=(3,12), D=(9,12). Bu istasyonlarda ölçülen yağış miktarları ise sırasıyla Pa= 25 mm, Pb= 33 mm, Pc= 20 mm, Pd= 29 mm dir. Bu istasyonlar sınırları aşağıdaki koordinatları ile sınırlanan dikdörtgen bir havza içerisinde yer almaktadır. (0,0),(14,0),(14,16),(0,16). a) Thiessen poligon yöntemini, b) Aritmetik ortalama metodunu kullanarak havzaya düşen ortalama yağış miktarını hesaplayın. c) Yukarıda verilen koordinat noktalarının birimi km ise kayıt edilen yağış toplam hacmini hesaplayın. 4 Soru 5: Şekil de bir drenaj havzasına ait yağış ölçüm istasyonları ve bu istasyonlara ait yağış değerleri cm cinsinden verilmiştir. Havzaya ait: a) Aritmetik ortalamayı hesaplayınız b) Eş yağış eğrilerini çiziniz c) Etkin eş (üniform) yağış derinliğini (EUD) Thiessen (poligon) yöntemini kullanarak hesaplayınız.