Elektronik Hoe 'nin Etkisinin Hesaplanması oe h nin etkisini hesaplayacak olursak; ? + - b f e I h . o e h C R x I o I o V o Z Ş ekil 4.19 Ortak em e t ö rl ü sabit ö ngerilimli devre modelinde oe h nin etkisinin g ö sterimi oe C o h R Z 1 // ? ie i i b h V I I ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? oe C ie fe v oe C b fe o h R h h A h R I h V 1 // 1 // . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C oe o C o oe o i fe o x b fe R h V R V h V I h I I I h 1 . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C oe o C i fe R h I R I h 1 . . 1 ? ? ? oe C fe i o i h R h I I A ( oe h nin hesaplamalara dahil edilmesinden i Z hi ç etkilenmez. )