Korozyon İç Koruma 9 1 İÇ KORUMA 9 2 İÇ KORUMA ? Su depoları, sıcak su hazırlayıcıları, ısı değiştiriciler, borular, gemi balast ve benzeri yapıların içerdikleri sıvı ile korozyonunu önlemek için iç koruma yöntemine baş vurulur. ? Galvanik anot ve dış akımla koruma yöntemleri iç koruma içinde geçerlidir. 9 3 İÇ KORUMA Şeki l 109. Sıca k su hazır lama kaz anın ın iç y üze y ler ini n magnezyum anot kullanarak korun ması. 9 5 İÇ KORUMA ? İç koruma gereksinimi ise çok sayıda farklı ortamlarla ilgili olarak karşımıza çıkar. ? Zemin, deniz suyu, içme ve kullanma suları, asit ortamlar bunun başlıca örnekleridir. 9 6 İÇ KORUMA ? İç koruma, ısı değiştiricileri, sıcak su hazırlayıcıları ve asit depoları gibi kaplanması sakıncalı ve hatta olanaksız yapılara sıklıkla uygulanır. ? Bu tür iç korumalarda yüksek akım gereksinimi ile hesaplamak gerekir. 9 7 İÇ KORUMA ? Doğal olarak yetersiz bulunan potansiyel dağılımını homojenleştirmek için anotların sayı, yer ve konumları üzerinde de özenle durulmalıdır. ? Depolardaki sıvı seviyenin değişebileceği göz önünde bulundurulması gerekli diğer bir husustur. 9 8 İÇ KORUMA Tablo 7. Sık kullanılan iç koruma uygulamaları için akım gereksinimleri 9 9 İÇ KORUMA Tablo 8. İç korumada kullanılan anotlara ait özellikler