Süt Ürünleri İçme Sütü Eldesinde İşlem Safhaları Platform Testleri Platform Testleri Fabrika kabul Fabrika kabul C) C) Koku alma Koku alma Separsyon Separsyon Homojenizasyon Homojenizasyon C) C) Dolum ve paketleme Dolum ve paketleme depoda (+4 depoda (+4 C) C) Muhafaza Muhafaza transport (+4 transport (+4 C) C) (Separasyon) (Separasyon) a- b- kaybolur. -62 -200 atmosfer 10- -15 a- b- c- d- e- f- g- h- belirgindir. 3.7 3.7 1-Termizasyon 2- 2- 2- 3- 4- Sterilizasyon 3.9 Termizasyon 68-72 C 1-40 sn peynir 1. -65 2. -74 C de 30- 3. 30- bakterinin, yeni M .tuber c ul os i s - zaman a- etmek b- c- d- e- imkan vermek kontaminasyonu (Lesitinaz enzimi) Okside lezzet maruz kalma Deneyleri Deneyleri Fosfataz Testi Metilen mavisi deneyi Mikrobiyolojik Kriterleri Mikrobiyolojik Kriterleri Toplam Bakteri < 1.0x10 4 / ml Koliform Grubu 0/ml - 112 -30 (80 (85 Sterilizasyon (140-150 -4 sn) Homojenizasyon (77-80 C) Sterilizasyon (135 C/1-2 sn) Homojenizasyon 3.17. UHT 3.17. UHT- - a- b- KUSUR NEDEN Karbolik lezzet peptonizasyon ve Jelasyon ve sedimentasyon Okside lezzet ile kontaminasyon Duyusal Lezzet ( tat ve koku) Renk Fiziksel Kimyasal Asidite ve pH Stabilite Mikrobiyolojik Patojen mikroorganizma mikroorganizma 3.20 Ambalaj ve Dolum 3.20 Ambalaj ve Dolum - 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- UHT- 8- 9- 10-UHT- 11- 12-