Genel İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testleri Önemlilik T esti Önemlilik T esti Normal da belirtilen sürekli bir de testidir. 1- Ölçümle belirtilen bir karakter yönünden de Örnek: Bir grup yumurta tavu una karnitin verilemeden ve verildikten sonra II- De Örnek: Koyunlarda akci er kistininin metodun benzer sonuçlar verip vermedi inin testi III- De rulukta Örnek: mikroskopta sütteki somatik hücre T est T est 30 tavu un karnitin ilave edilmeden ve ilave edildikten sonraki kandaki kalsiyum . Karnitin ilavesinin kalsiyuma etkisi mudur? No Karnitin Öncesi Karnitin Fark D D 2 1 11.0 11.4 -0.4 0.16 2 10.2 11.0 -0.8 0.64 3 11.5 11.4 0.1 0.01 . . . . . . . . . . T oplam -15.0 11.67 1- II- 2 III- Ho: Xonce=Xsonra T tablo c n serbestlik derecesi =n-1=30-1=29 T29 serbestlik derecesindeki tablo degeri=1.70 T hesap=7.25 > t tablo=1.70 oldugundan Ho hipotezi red edilecektir Karar: Karnitin ilavesi kandaki kalsiyum degerini yukseltmistir. Wilcoxon Testi gruplara da dikkate alarak iki ait olup test etmek bir analiz . "Paired" "t" testinin parametrik olmayan n birimlik elde edilen iki grubu olan toplumdan rasgele olup test eder. veriler; - - -