İmal Usülleri İmal Usulleri Ders Notu FULL (Selahattin Yumurtacı - Murat Kıyak) //?j /r'J ~ ~~/Zr1, ii~: 1\ +- r 12.2 e i\Z.t,t8- J i --' \ !f" , BjJ\LE~Tlf?ME iDLll ....J .. __ .. C6:i.\A\e..6aiC ... ._C'i v c-Lo. _'sQJ..A.0A ;/ iz- - ,. lLt _... _ .•.• ~ ..•..•••.... CA~~~J~~-~ n ••• i .L - .. --- .. -. L- -.- -- -- -1-- .-.-- -. _u' --- ~:ii~~~ :Tutci~~i;-:hi~= _:_·KA-~WA~: ..~ h ,._ •• . _ . h __ . (\.{a.pi~!rm'?J-- -T--h--- ---- __ .h_, __ .•_. h'__, i ~- ,oir ro o'0ord ir: u -- --- -- - _.- --~ LA. !SI __ 1 o------. ~ ••• _, __ o •• _._ •• __ , __ ,_ •• _ •• __ ~_ .-::::...._._._>: __.:~:_~5\"/ p Li O ~ --- - - - ~i i ------------- -- -------~?h~t.} i Ku ri ! i <:; ,:: J "( e i o Lo}') ci ;/' 91 O U , ,- l [ YL i L\ ,C i ' i LL ( c t,PO';s if,ch ;/). ri O .'-i7 Li [ç f- / o i L __ '- lo. "-- v-! i ,! i i i)j ; ! ! -} ("'\ /1 ..... • ·u •• • i i ' AÇ , > i [) U e vl ri"' ,t/\ ir!' EC lei :/~ II l i i ,LL D 1i uu m' uu ---, ! /1. Vlll ! V (7 ",Le r") In J -"-- 1111\ ir f); /j/)r '7 li ,- 1 'c' i' it: /1 i J i i alu; :JL : 1 ;,,, ILe:::-p ! ) /:-7. -L( y- i? .1;., rJ (ii .:;;;-. r- il ; (, iV e ! 1"--' i \.J i, !i ; (; [J t--~ , -- i i C) f'C: ) , ~ ---:i L..1. ~ ri ) i' Ci l~l v , s Le ) r 1-:' ii }(. 'y' . LtrJ' i" \."[h [ --+- /f i·~! i , f'} (,1/1 tlt'! ~! \... ---'" s..-"_ ~ .• le. r· V '" .i,.;;j l,..- ••- ~- . ~ V C ,)hodo , , B!)~-s·t ,·l z; 'U <-) ( v t OtJ jf '~. ! f Lle! ;,'i i f ~ \ dc~li /i.. OLD i , 1/)/\(1!,I/1 -p '-+~ -j C-~ 5: : ,.Jverec;ek m,lÇ:::miii yapilmasini saglayacak vasitaya denir. Maça SalidikÜU11un iç boslugu m,içcmiii seklini verecektir. Genelolarak ta.!ltadanyapila.'1 maça sandikla.rinda da, modellerin yapiminda konininasi ba.1runindan aym sartlar mevcut olaca.i{tir.Bunun disinda dayaniID.lyükselLrnek dömm veya talas kaldinna yolu metalsel malzemelerde, örnegin alfuninyumda.n maça sandiklar yapilir. KALlP KU AlU: •. " Ufak taneli, ergime 1sisi yüksek ve içerisindeba~yici ei{~m8n kil(Yapistme! eLki yapar.) bUlUiian kmnu (Kalip teknigiiri.ingerektirdili birçok sarti yerine karisimina Kalip kumu denkKalip kumu sekline göre ikiye ayirmak mÜ.i1.lJctindür. *Dogal kalip kumu, *SentetLk kalip Tabiatta kum, kil ve diger yabai.ici elemanlann kireç ve oksit miktarimn tO]JlamJimn kum miktlliina göre belirli asma.masi gerekir.Bu oran %5' ten fazla olmamalidir. .. özel1ii1{leri tam saglamak lliiiac:iyla özelligine sahip kansim safkuvafs, ve diger yardimci rilmasiyla Kar1slIilve aran8.ll. ve metaLin katilasmasindan SOnIa parça sorJa KUffilJn;:=i.nazar3 .. flJ dölu;m) ___ ._ .. n. "." .. __ . _ A-i pIDfl < i < h~~25:hJ~~h~~:h~=:: __ !__ h_< __h~_h~=-L})C~:h~-h--t--~-h- JAC A..~~ (1 i i \ ~ _,'t: ;,.~. 'U_·.' ---r--' . --t=I~~~~-- L__ ~ ;--- _u - - , '-i ! !! -;r i ~ 4 (3eO.iJ..L*{::::; , _J.._. 1:----:-1 ·CiW\' . "i --Li_;1 : . __ .... _'fY"'t..-' /( a"'t' • --- . , ,\ iv-'" ,~. / .:1._; __ : , .'_"..u r:Y/~"'./" .h. 11"\·' i 'Yi ' i~'J. _ .----.... ·1 ; i ' . L-J i ' ~O . ~ ' t! \~ ii" i" - L-i='" i -'-+-\--C- p,,-,,>.,t;;) :-~:-=-L;-' J=~"iEip.L [T-:=:_L;-:-J_J Ci ~_r.;ii:::q_[T , , , , i ~5 i:> i i i i i Ii' i i ~ i :1' : i i i i i - i i ~j i i i i ~'.- I' ·1' ! : ,I i i r ~ i ! i , ! ii· 1..=.1 j' C .•.. , J.i.e •• __ ~ .-- r-·- •. -]:>-·__ L- --'-- .O~~L~ -_~- 2. t:t:V ," 1 . ~ 1>-' ,i i , i i i [ \. i i i iL SP, i ,\' i \ i i ' i . i i i 1 , .--- - '- , ,,,..""- ; , __ u __ ;'A-- ~'-:r'?~, i ' , • , ' i ' , i ' i~'i : L~' i ' tl.::, 'lJ\r' i i iL li '\ ; i L ~ ..i.-...:..__., - ' ' __ Lr-- __ - .. -..:. (;i - =--,- _ii; - -1..~1'"ofi-~- i 'i i i J 1 i, ! 'i I' j P i: f i i i i i. (Jl 'I • -_l __ L_' __ l__ i ::::l..J u -.J_.J.~ _: , _~_L_~.,,(.o.~L~WOL'-I-~~--. ,"V':" ;-- : i i i' i ) i i , i ! i i I' iD i' i 1 il i i~ :. i'~--1.\ ~ _ : __ .1 ;, "'.P, .i __I __ , ~ __L_.L--+. __ l __ .1..._ --'-t- c_ ---------o..-=.qJ~*i9.--oIp~,i<:.ii-"'~.;..~-- ,t),,;-=1)1 i i:' i " !! i i : \.{" i ~ : kh,i: ~ : i i dkr.\i--\"'O' i =1._1 __ .-_. ' - --~--O\.'BQ.~\.\A.A:---._I-._-,_-.- _L_ .--, 1 1_L_.L ·J--r,_·--~ ••. ~-J_L_J -i'-_-L-~--.l-- ","'--l ,:...J ' ,\, ,) i "",' i i i i ' ! ' , , <.:t:. i i i i" :.-?-'1_J __ , : ,_' _i__Çe.I~J~\_~OJ--i:...! __ : __ i _L_ 1_ I, __ ~ : _..:_._ ~ __L...":_! ;"':'L_L_..-1.._l !Li-l_.L_ H" ,', ,i I' i 'Si il' ,l{\ '01 'i" 11:si' i '[ , 'cb'" i : , J.::.;L \ .l..Pi=- i"~ i ' , , ,V,t i i i j i j J ' • 1 . L;-~ "i --.:- '_n_' ,-.-:-~--"---;-+-;_- "----, -i-·--~-Lk:?' alf/:~- rr&l~~-.qi~ -,o-O~.qlof~~. \--i--'-J--p-(--~~ ____ = _I.olo~Jc.RJ.:ü_-b.L~Q ..l__ A4..! __C __ ~1 __ L_~ i ~: i__ L_! :...._~_I_-'._~-1L _1~_I:....9:,:-1 i--~I·;1--~:- ; , , ; j! i! =F i J ~j i ~ j 1 ; : ; i ; i ; L ; : '] j ji~p\~ it b. ~ -=~~ $ ; -; -,-A---:-~-i-- --,------;-- ,---,--·---,---1-'--'---;-,--, -,--I-'-i---'3;--: -f -.--'1-'- '-, ---I-~ i-~ -:-'1:-- ..,L.\ ib L ' c\ :s "',, 5'" '1:P '&.J' , _S_-=- _'_~_""", __ .:..._,-_, 1 _L__ n I __ i.. __ i _~ __ L_.~ J_:..._l __ '__.'b-' _U" k.~~~lr~_...;... __~.L::H .; _ , ;---'- --~- -Th' ._-~ -- _i _L __ l L. __ 1 __;---1--, - ;--~-'---J. -i----l- Lj_: ---.;---~---~ - :---;--!.-l~-~r~:~'t:l1_-1 ~- :.- _L - J_ , , ,.\.(" , f, ~i G~L ol i i : , i i : : i i i i Vi'f, '-',<-, i! i ; _~ __~ i _e;s,.(:ne.. __L';L{_\lVe:t~L_~~._ .~__e.. --~ __ ~_I _...J----'-----.:_I_i __ ._.: __ '-- __ LL~.i....L '__,_'--o ; 1 ! f i ! 1 f i i ! [! j' 1 i i :; 1; i ; i ! i \ i l i i j \ :---li-=:f-~:--rL,i--l-i-,-"--i--f-r--i---i -i--r:~-i-~--:, ~---~----l i--j'\--: -!--i-i-H-i--i-'-j"--;-- .. L'=': N$ q_u_ -.'----:t:s:·,~-'K..e,..;.cne k.. uwe-\:::. ,-lL.N-1C1J:i .• wJ--~---';-J~--' , ', ._, ,'__ 1. ' _ ~ ~L_h. '_~ __ ~.~~ __ I_J .~ 1__ J., __ J_.L.J_J._._! __.L __ :__: __.~~i ~ ! i i i i i j : __ : !~ ,! ;{ [ r :.-~ i i \ 1 • ----.------ .. -----,-- :--·,----~--:---·-~!--~c\~ ;--iT·;--r-;·---r·~,__: rYfffiz.. ~ i I'" " ,:--,---~---:--·;--{--;--~-j--~··i;--;·----:-i---:----!-u;-:---;---:---;-.-- "--r-i---;--i'-r--'i--r-i:---; i __ -'\. __ 'KD_-=_9/~J,_~=~ o_i-.J. =. -c:i..O'-'N-'----:--- '-_:.._, .__ . :_. __ ; ,__ ; '__ 1 J __ i ,'~ i i '!:' l ',!' : ~.; i ) i -~- ':-=-f~~-=t-;=-: ~~~ ~ ~~~~~~,-~,='----'=--'=--=-~-~~'~=-_~~-=--=~~-:~-~='-"-;=~==' -T~~~:='I~ __ L==- / .\ . ' , i?- - H_ .~ .--- -- ",-'u -9 u , ' , L~' .. ~ ..sL~ ~\~ t,.2.1' ~\/v'\..:': \.;t =1\ bi\ 1DOD (Vp.\-=i- ~~~ 1='.s 'Q <60 .i'::nt\i", '1)/ ftn --2) ILv0 ~s -3'&0 II~ 1~/cLo~ -K e 2Jm e... h (LL = U- :Y'-G'-:'~e.. ().J c...:.. \::, '1) Im -.. jf· .cc-~L.- __ 5.<-- .Ç?_i.r. r~w~ _ ... iL, - -i __ : L , .J , ~ : _.~ __ .!__ i __ .~ i_~"~ __ ~ _.. _. f~. __ ~_._L_.~ __ .!.--- __ ~ __ . . , - ; . , '--'-.- ~'--------~'--'--'---'- .."'.-.- .- -- ,.LLi.... -\ d:se..~ ~'-\ o 60"::'\1"\ c::, e.:+LI-:S:~ '-<. !:)L~ 'r-t-·t··~ ._ ..... ---- ... ·.u •. ~.---- -.- ._--., w _J~7f~+G\\QJ..U:L, +100Ociht,. UCO~ Q..-ld0;i-{rl ~\~dL k..(J.i(~-\\-\r~ O~IIL Y~ :.' " . -,_ - o . ~-i:ir~\\L'iDfli41" erler I<_i..dIo..ilir: ..-:~dk,e..e.i"":- e.Mohd.r .,Clrle:d / ~:e~~;' .-- --.L10{ ~----------.- .----- ..\ 7" ..... ./ --e!Ir-U2A{Q..A..--- h u_._ .,M.o\i...----. _'_n __ .Q..r.'.N\e..2--- ____n L. .. , f\. A· u. _L_.n.in:. __ .__ L .' n __ . . .~ l'c.te.sHr.\\e.:cJ.k"-'..u..ohLU.Ü..\Ç!SW·<--CÇjAI. o~~6s-t\ \.{otl..hcr~ . _~: -Ç(~"Ju~[~~i~J~r~~'~ b--s~:=---EZ-iroio c-· .~-_-.:---'---:_ ~~_-~~-_--.':---T·---·-------·- ---- ;---T---1-- :-- ,--:n--~·-H 4 9Cy·---L--. , r"" /t).?-5--~I'i---~--i---:-- t:g/.;qo.s~--: ;.1 ( .; i i ! ! i J j 4J.; i i et~~fEE~<-i=i~D .\.....i .~ C' !:tic' - ~~_~ui __ l !__~=~n~ __ ~.~~~. !_ -~--i·~-~.! -I' ~~,\..;n i o ,r.«::,' n\'_ . O"\ri ~'4'--;,-'-~'Yr:--' -~AAf"'-ra.r-~-~ .. 6~ :\t\er..&.,.\~\---.\ri~. b'::i::)\f\c.. ~.llQ..\.._ ; ) : i i ! 1 i ~. l L _i ; j ; \ _\ i, ! _j! • \ .. !: :" ,j i ) HI !, ~_:_ j ,~ ·;;;~lJ-lJr~.0~~i-=.[~~lö-~-=b\t---b;b\.~~·;-I~Çi~dk-C-Q_LLt~t~;4~~~iiE~Ü~1~L~CkCö~· ; ii ( ( i \ i, ~ 1 i ~ ; ; i l \ ! i: :! -, l ~ J. ! - •. ! i : 1 ~ ! : i; çr.;- =JC)TJ6"--: __ 6;~~~-~ ~~{&c;·~=-:~P.I~i1;\~le:t t~~~_.· ~AL\\jPt K- ~\~'")G .i [ i . i i i i ' ,-..........i, . i~)! ' , . , .. li. . , . " " · t±i~~~~f~~1~tf\t~~~:~~~~Z~:~::~:~~r~~lV . . . _-(ci i'.id ~j'''~ Lc.-\,Li.?' r r i _. _ ~ i (~_ \ > -+. (~c..) i' 1\:;;.\_'-/ b •.• -i. ~Q.\l_U~ _ --J ~- -- _~ t_~"'4 U~ E.stw>(-,~~.~, -e\'ci<-:\:"6c\\..i>­ ;1. t::.\\"\. cv-k.lc-iA~DP~,'"\.~\t\i...\iocl\ Q,. _ . .J _ A \ii.l...\· \, <) __tel AAd c.ig. G4::- -~---.__\\f\.I25+ 6'='",- _ .__ . ...-l. _ Q:;\,-Ac-1'i...)E;~,GaS .-u ---, i u._ Kç - --- ' ro. \ _ r' . "1"J.C'S---. -- -- --r- -(e "---.J '. -,- 1 i ',? F j~ ..• _/1., i -.- f) L-e> h- --- ~o,.,'0 ~00" . >.-\ -...J. P u."",- ~LO~( --.>'. 'Ç) __ ... _ ... ; __o, .. o ~.,_-_u:-_-_:. ._.~-.,---- , .: , • f , . n---;'--f--'--- h'_' " •• u_~;::-- __ ~ -L K~"oL. SehJt~ . i i 4i . lr 1.- :::eri­ -K 00. (\ OL .~! • ....:;..; : 'i ,;:':,' ; :: '." - i ; • '·:'~_·~M~;;~::~--·.~6~-~·-~~i~;T=-i~:;~- QLa~~e.. '-d-o-;;{~r~--;~~~'Çp~f)f~ -~7~ ~~*~_~~~!~~~a~~Lt~Ji-~:~~l~}I/~)L~i~~~t~[~::= ._.~----~ .. ?J--J?2.o 1~'4L-;-O K.J'lj-~e;t -i.ivSI;f(It~:a7P-tJ)-cJJ'.Li...i=.:._.--,--.,-_._1_-,-.~---:----: .__.'-:--: ;------- !~fj1tXttttd?f~:;:J2:~frJ~tH~~tJ-~=Q:E~~;:~a,-~I~-=~~JL~~+Jf~r ! i i i ; i ! • i Orl. r:it "'~ ; ., , . , , ! L i. i i i . '" ; , i ' i i , • .. _, ..~··_·_-tr·~·-·-·-i-----~--_·: ----~~:--~--. -----,.- .. ,---. 'l·4f;~i··-- ..-._L__: __~-L!':_: - ~-+--~-p--~-_-':.;~-'-:--' -.-'-: .--~ '----~-:--:...t~~'-~--- .. ~-+--;.~ , , ~c.-.! ' , ';(0 SJr' " i.,·' .,"!" i ... , i ! . i i ' ....--!:-I+/~!~J =rJir:i:t:~tT-r:i-~T'=Lj-::!=ti-+-i=rr!-j!:~--·i=~-t'-F _L.+ --~.Qe\ tl-tS:L-.- -F-\~-,-~~.\9:h+U~f4tP-'--f1tpJ.AS,V~.i~d..L.~.J:4-AL~i~--l---;-,"----i--J,-· .. c---- ~~~~-~~~j~~i~-b~~l~ , i • i i !.) '1; , tlc.tk:.. t::6iu L~ i i ki i i' ! i " : : : i • i ' ! i ; i i : i i i i : ' :TljF:~+J~L=-~:~;'1J~Fi~TEkE::j~L~J:T:i-i-1 FfrF i ·----1 i i __ nj , 1 _____ 2 .!__ . _ ,_,_ ... _.... _.J. : 1 .~._.: . ~,LI:; ! : : !. ; i~ 1 i i -: . , : : i! ",,!. LL! . i i j i . ~ ; i i \ 1 1 ; ~ i : ! - i ' , !: i i ; i ' i , J j i; i ;.' A:.J7'J..-. ---;---'----s -~.---;.z..~: u --: u-ri\~~-T!·;J_;ii:C-' '.. ·.',;---- .--.,-;'~:-~;--i ... _;-.-i---r---T--f'--i. f."· ~---.2~ i-'L ul29u. ;>,'J.JQ"'I. ~- - .~:-J.2.8i~,3~3:2...;~Qki"",u_-:_.- ~.n_ ;--T'-i---};=k~:-1)~h'~Lf_ ~.~un~~C.:=;_~.~;_-.-'--:~-:-- ..... - _ ..~~:' --' ...'_luO_~;~~~a._I~:=j\~~~\\ , ; i ' : ; • ! ! ' : : . , : •.. - i .. ! --1-r-'--T""-I-'---,-- ~-;- --""- .u_ "u 'u_n ..... u -- '-.- ·u._· --.-- _u_" rL.E!\:7&li::"AR·B=:i-XLliJAG L.T:---- ,,--. _un • , --(-)- .~~~+ -eJl. d\C.lt.\ lo er. '-ii" ---- --., n_, .,- _,H' -r-, .:- ----'- -,,- ,---,--- - m_ --'- --- -- .,. -- ". iLle,\d \..-:?d.Ln-- Ly_Lj ru::l..i ... , -C~P a,rl,2-- __ '-- ! ..:3J ~ UCfcf?UII ac; ( V€.ffl (~a'4~(1S:!ib- J J70j/c,IJhf1b-.~Jfj·;Y;;;"·;~ji7;;~/1-j.;. , •••• .:... •••• _ ••••• _ •••••• __ o ••••• __ •• __ •• _ ••••• - ••• ••• __ .- .-'_ •••••••••• __ • __ ._.1-_ .._:._ _ _ ;' __..•. _....•....... _. ""-;-'_',' __';_;'_' ~i· .• R~=7-~~:++·-=L+==·:-,· .. :._,=i_LL~ i .!' .... -'T"-;QFl' .lifleUl-i/7 ~ i, (;er',lmeJes- · .... ' :- ." ~~~-·~J~~-~-k·_~~k~Lia~~._J_Lr , .:~FJ:Brr-":_"-' ·_'··._._;_>z=i~~~t=a~-t!Ju~=~T_---·~_·_·t-T_-j~-f-i·~·T--t~··:· __ -i_:-:~=t=_~_·_~-··~== ... '.~ J·~:·t:m~.1! .. :-l=l=!=-iic+~T~j!==d~]j=1=t=:'.l-~~j=lj-J=t±J-i~= . t/'l/-;"'" ,Il j /"';',.' "',...,r-t');'- .....•.•. Je- -' ";:.,,,,{,,, •• nl.,, r 'IA i· Uil'i::' ; , i ; i i i ' i , , , iI/l iP~--'I7-ÇI{/J101..J.d.J .. L·_~'v(./F rn~_i..s:u.l_c/J..J [: .. k~.iJ;.:--1P./"'JF-40.JL. i,.. :~._.L_L_I-+---l--1_--._._-+_.i_! __ ·L_~_. 'i' : • i i f\j , '_i,..r i "A .i ; ii ;. i i \..J ( i i i i i i iL·· [ .. ', i !o'l i ~.C( ~ tb.· •• tii.~ .. ·.jjB-±hTI;:j=t1~'f1\:_-~i_':"-·!_.·~-:_ .. ~i-',- ~_r ' i=i_-"-r~·~c=tj:;'!~.:':;'f::r_,-·r-~rri.:= .'.J._~=-I3~., ,' ~1'~ ~~ __ i_'o\t·:._'Öm\\cL_R~~~_,iLu((01dILL0eJ_1ft~;....ris_ci~i.3;'Jiu(~ ; , ! i : . : , : i" i : i ' • ; , i ; ! : i : i ' i : , i' i i LL!! i \ i i \ ! i ' i i ' j , ' , i J ! i .. ; i ' i i 'j' 1"'-· 1 j ", . L ~~.~I~~~~~~~~~~·~I'i:-ii_~21'~i~ll~i~- _L_i._L-'-_L_L_i_._l. __ L_L __ L-1_L._'_L __ . _l_..i __ L_L........l __ , __l_l. '..'hl_'_·_I __ ..L_. __ ._~I..-L-,-L..,2_· _ .. " -; ~ I i : ' • , , i i i. i , i ' ; ! i i i . ; i i i i ; i ! i . : ! i i' , V1ev!{.~\.+O\rt;1Qk;·-~tr~ +-1----+--- ~~--.!.-ui--+-!·-i--t_-t--L-l--L+_-I-+--~i--L-+-·-~-i-j--·-:J- , !,,: i , ; \~ i i i ' : : : i i i ; i i i : i , \. ir! i ! i ! i i u/I ',,' .--"----;(1;, -'_:---"-T'-~''''-':'' i---;.l'-~-. -i-;-i.-j-i-"'t--;--; -;---:.'.--; LU: ii "., i '.i i i !it. i ~' i 1~1' -- , .. t .'\<..0' i"· I' . ' .. , ~i;' . ..•·i:.·.·.t-i-=~=-~+t'T!·····~i=i"fth;~r:+··fi ~]-~C~i-·~ \oS-'P ..~.ci.",c:.J, ..•-:-i-i-i6L'_+_(-\ i•. -!-; -~-:-:-t--'+--+-ii-:-i-~'-~H-i --L+~ .. -i·_·~ ~.-.-. ..~; ..... \~'rc~_ff_I_~.f-i·~r~l~~\tf~j---·~I. __ t~~:L .. l~=~=-.i -'!-JJ~j-.J~J--Lj=~1.~ i-J=' . i . , , .. , . ' , . , , , ' i ii' i . ~." i i , i i .!-.--~ ... _-;._..:.- i-- !--.;_1 __ '. --i'-1"-1- ;--:-·1.. ·+-~-'i----r-[--'i-~~i ::'~'--f-':- -·t---r,- , ,!.,., i , ! i , , i , i : i. I·, "'0 ,h. i i , ' -.----- .. --_··-+_·-·c.'_~}~~-~~r=f==!~=~~~~~_~=~=~=]~~T --cr----r==J=:i=-i--i-=-J !--r.=-i=-] .J 1 __r-L"~ i .. __;_". I__ J._ ' __ L.. L;._ ..l ~. .L _J_J,~_I ~_-+ __ +__ L_~,+-!_.J __ i__ __ ~ J __ ._ .. ~ __ ,__ "I_+ __ •.__ i i .. _... :_ ... _:..__... __ ~_+...:.__ ); \ 11 .I_.L_J __ ~~l~LJ~~i_~ _ ! i ! ! i i ! ! ! -- -,i--'=:~!~~-'=-:=. i~~r~:;~=1, _.: :~·:=r-.-==-=~' i i i ; i • i i .. i , i .. --~'~~:=·.·~~T--r'~-~; ·~.:c~~r~:CJ:::- :=i=-~C-'--=~--=: ..--".".-.- -- .~_. .----~--_.;---~._--~-_.'-_.- .---+..... D(fr-OJOtcL q=:retcQAS \ ;,--proh ''1~tset..: .:5es~ i --------"-- .._--- ---- - _._._. __ ._~ ..._.-- .' , .. ~.~e:~~~~~~~~-.-~.,_-,~ .~~ .~= ._~~.-=:-~-_-_~~~ .. -_'=-=_-=~~:= -=-~=.=~---_. ------ -.--- u C \6.l-t.-~j C ((~V~ 1 {C C:.s' Q i +\c. C2rlOi\ ~ iUD (ULu.... lo-{(~J...~?d L-) ,cUju\ck-'-O c. tl<.a.r ~ \,,"-0~S t \ ,;-'a( l"'--'""_.-.. . cv~~~~.>:\, i....., 'Dir /) i ,.... . '· ~. u_.'. i'.", ' Vb-\~0r\\.(u:.:i~__ ._ D