İmal Usülleri İmal Usulleri G3 - G4 1 İmal Usulleri G2 ve G42 Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi Katıla şma ve çekme bo şlu ğu3 Yönlenmi ş katıla şma Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi4 Çıkıcı – besleyici - yolluk Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi5 DÖKÜM Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi6 Serbest model Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi7 serbest parçalı model Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi8 modeller Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi9 altlık ile kalıplama Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi10 şablon ile kalıplama Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi11 çekme payları Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi12 renk kodları Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi13 maçalar Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi14 maça destekleri Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi15 maça yapımı Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi16 maça üfleme makinesi Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi17 Kalıplama A şamaları 1 Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi18 Kalıplama A şamaları 2 Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi19 Kalıplama A şamaları 3 Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi20 Kalıplama A şamaları 4 Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi21 Kalıplama A şamaları 5 Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi22 Kalıplama A şamaları 6 Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi23 Bitirme i şlemleri Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi24 Döküm Parça Kusurları Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi25 KUM KALIPLAMA YÖNTEMLER İ26 DERECES İZ OTOMAT İK KALIPLAMA MAK İNASI Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi27 DERECES İZ KALIPLAMA MAK İNASINDAKİİ Ş LEMLER Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi28 Ergitme Ocakları 1 •P o t a l ı Ocaklar Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi29 Ergitme Ocakları 2 • Kupol Oca ğı Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi30 Ergitme Ocakları 3 • Elektrikli Ocaklar Ark Ocakları Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi31 Ergitme Ocakları 4 • Elektrikli Ocaklar Endüksiyon Ocakları Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi32 Ergitme Ocakları 5 • Elektrikli Ocaklar Direnç Ocakları Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi33 D İĞER DÖKÜM YÖNTEMLER İ • Harcanan kalıp kullanılan yöntemler Hassas döküm (dereceli – seramik kabuklu) Alçı kalıba döküm Seramik kalıba döküm •K a l ıcı kalıp kullanılan yöntemler Metal kalıba döküm Basınçlı döküm Savurma (santrifuj) döküm34 Dereceli Hassas Döküm35 Seramik Kabuklu Hassas Döküm36 Metal Kalıba Döküm Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi37 Metal Kalıba Döküm Prosesi38 Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makinası Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi39 So ğuk Hazneli Basınçlı Döküm Makinası Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi40 Savurma (santrifuj) Döküm Türleri Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi41 (Yarı) Savurma Döküm Yöntemi Kaynak: Prof. Dr.Ahmet Aran, Metal Döküm Teknolojisi