Genel İnce Barsak Hastalıkları - 1 1 İnce Barsak Hastal klar Doç. Dr. Erhan AYGEN F rat Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi AD ELAZIĞ2 İnce Barsak Anatomisi Duodenum • Jejunum • İleum •34 Duvar yap s Tunica mucosa Tunica muscularis Submucosa Tunica serosa (periton)5 Duvar yap s Tunica mucosa Tela submucosa Tunica muscularis Tunica serosa (periton)678910 JEJUNUM İLEUM Uzunluklar 2/5 3/5 Lümen Geniş Dar Mesenter yağ miktar Az Çok Arteria recti özellikleri Seyrek ve uzun S k ve k sa Barsak duvar Kal n İnce Villuslar S k ve yüksek Seyrek ve alçak Plica circulares (valvula conniventes) Daha s k, kal n ve uzun Seyrek, ince ve k sa Lenfatik foliküller Proksimalde yok distalde seyrek Çok fazla (payer plaklar )