Genel İnce Barsak Hastalıkları - 5 97 Ductus vitello intestinalis • kal nt s d r. Uç k sm ile bir başka • barsağa yada daha çok kar n ön duvar na tutunur. Umblikal sinüs • Fistül • İntermediate cyst •9899100 En s k klinik- Gİ kanama (%25-50), divertikülit • (%10-20). Çocuklarda kanama ve divertikülit, erişkinde • obstrüksiyon. Littre hernisi • Tan da Tc 99m Perteknetat sintigrafisi kullan l r. • Komplikasyonlar • Tedavi •101