Sedimantoloji İnce Kesitlerdeki Yangın Kırıntı Tanelerinin Tanınması ve Sınıflanması SEDİMANTER PETROLOJİ SEDİMANTER PETROLOJİ Doç. Dr. Ziya KIRMACI Doç. Dr. Ziya KIRMACI İnce kesitlerdeki yaygın kırıntı İnce kesitlerdeki yaygın kırıntı tanelerin tanınması ve sınıflaması tanelerin tanınması ve sınıflamasıKumtaşı sınıflamasının gözden geçirilmesi Kumtaşı sınıflamasının gözden geçirilmesi Kuvars arenit Kuvars % 95 % 25 % 50 % 20 % 20 Kayaç Kırıntıları Feldspat Yarı litarenit Yarı arkoz V olkanik arenit Filarenit Sedarenit SS/SH arenit Çört arenit KalsilititKuvars-düşük girişim renkleri Kirli çizgi Kenar büyümeKuvars arenit - dolomit çimentolu (rhomblar)Feldspatlar Feldspatlar Mikroklin (K-feldspat) - ikizlenmeli kuvars“Kirli” K-Feldspat Alterasyon, ikizlenme göstermeyen feldspatları kuvarstan ayırt etmek için kullanılır.Plajioklast - ikizlenmeyle karakteriz olmaktaBüyük tane üzerindeki alterasyona dikkat ediniz PlajioklastKayaç kırıntıları Kayaç kırıntıları Çört - kriptokristalli kuvarsKumtaşı kayaç kırıntısıŞeyl kayaç kırıntısıKarbonat kayaç kırıntılarıs (CRF) - karbonat, genellikle yüksek yüksek derecede girişim renkli kalsittir. Karbonat kayaç kırıntıları genellikle fosil içerir Kalsit çimentoKarbonat kayaç kırıntısının tane sınırlarında çimentoların kesildiği görülür.Volkanik kayaç kırıntısı (VRF) Plajioklast latalarıVolkanik kayaç kırıntısı fenokristal Kalsit çimentoMetamorfik kayaç kırıntısı (MKK) - (gnays veya şist kırıntısı)Metamorfik kayaç kırıntıları- şist parçası mikaya dikkat ediniz! Diğer taneler Diğer taneler Muskovit- beyaz ışıkta temiz görünümMuskovit- polarizen ışıkta yüksek girişim renkleri.. Biyotit-beyaz ışıkta yeşil/kahve renkli, Polarizen ışıkta yüksek girişim renkleri, pleokroik.Glokoni Kalsit çimentoÇört Karbonat kayacı kırıntısı Sınıflama: Kalklitit (kalkarenit, Karbonat arenit)Sınıflama: Volkanik arenitSınıflama:Kalklitit Kırıntının dolomitten oluştuğuna dikkat ediniz KuvarsKuvars kenar büyümesi Sınıflama:Kuvarsarenit Kuvars Kirli hatlar ?Volkanik kayaç kırıntısı - Plajioklast latalarına dikkat ediniz Kalsit çimento Sınıflama:Volkanik arenitK-feldspat/ Mikroklin Kuvars Sınıflama: ArkozKumtaşı kayacı kırıntısı Karbonat kayacı kırıntısı KuvarsSınıflama: Sedarenit Çimento: (Kalsit)Sınıflama: Kalklitit (kalkarenit, karbonat arenit) Karbonat kayaç kırıntılarıSınıflama: Çört arenit Çört kırıntıları Kuvars ve kalsedon çimentoSınıflama: SedarenitÇimento: (Kalsit) Sınıflama:KalklititSınıflama: Yarılitarenit Sınıflama: Volkanik arenit Çimento: (Kalsit)Sınıflama: Kalklitit (kalkarenit, karbonat arenit)Sınıflama: Arkoz mikaSınıflama: KuvarsarenitSınıflama: Çört arenit