Isı Transferi Isı Transferi 1 Ders Notu FULL (İsmail Teke) - 1 i "t i " i'I i i i Lls JJ •. i 1.13 i ~+l- r-i ~r ~* i /!iitti ! i i,t in :.i,t-~tvir.:. i i i rm ,"1 ,gt11 i, r-, i i i " i i :) ) iD ' i i i i 1 i T- _i , i i i i i L.....L...-L H-W=+ ~ LiI- ,!li ~ i i i i ~ itrH i , , L+rf i i i T ...J.- -h i i --+-' , i i i- i T. L _ L-1 i - i i i r WT1 i i i i--i-r i i -V1\'"C 1'l.M1AA ~.I j44L ,~ . 11}+ . i ~~ +- i • i _1,7 i ,--i---t i~~i j i Q/,.,- ! ci 4- i T r, i i i -1-1~'1 i ' ~L ~ ~6.;1'11 W~~,i i i :~-4-' .i ',- \ ! ' \ _-ft-d trt-Td r i m . i ';,':).1<+'" i i Iirt-: w- ,- "ri-' i i 1 .1 i. i L,J-~.! i i 1 m hiffn.' LLH ... _ i +-Glf-- i - ,_o , \ T i -f--f-- 'l, t~·i ~&~"rf ~ ~J('nr~~t!<'i'-~ ittti+t ,e,/ Wfl,JJ ",~!,ij ~ ,v ! i li i ," , , __ L' i " c 1r l' .. +=1+4-1-1- -~ic'" i i t i -H--ttR=~ . :f' 'H- i ,rr-r i' i' .-1---'- -r--' L - ,iL \ . i r-t i· . i. i --- i - - -i-f~++kt-1l4-++fFt+kti i i ++-c;;;~+ $4-!-* +- -'.i -i ~i i! II ii r- i .i.! i ~~-i 1-1=' -1- it==~ , i i , ~ 1 i i ! i-, -I-- ii) i i 1 \ 1l~IJ~ i -- 1_ " i l{rr),~- Ide),odk..-ri)l'l U/.R.1J e i ~ 1 .. !/.,1 l5cJ."r.~ i~~+- i i ~-rt i . i i i i i ri T i W7XiL V' i i -1-1 ! i i i rf i i2-eAAk.. j , i ;t:"~r,rJr,- i i , ' .Ü /"!.,'/',k~ i fcff)b~i i 7 i i I~J -.J.---- - i T ~ iL.L i,i t') i ' )1/,);, r Ai/ I'/'Ain i' Jti,',-I/I {J. ',,",1---;r·-~J11. / ti'''Y(WI\II'':11Yl/l 7' P~M\ ." h' r .( on 'IYi r 'I..;JJ11YUJN .Ailv~/ ~ /1plJ}.,l,i. , L!~ ,Jt..içli, r 'rj /1 ;(1 rJJ.\Mi'lI~I.I i i~ n {,}tf4 eLi". (f. y rJ ~h,I'"p'rJQ~-i;' vi'" ,I' i i ht' iic f )'i,lth/J/iill' i'1i (n Vi /l;; L = bLin I, f' !) ?- :7 /11-, it " i (/" J 1>/, li:: O/tLmM' _ ~__ i ! i . J , , ~. i" Ti:. i J"'l.l'2.J>? virVlVll< lrf/:' 1/0 d Ol e· :ç~M' Ii, ,11,J, 1-1> //1 r,{0, /\:p re. kVu) IT'lA/::Li ..;:(,bd i i P1C ?iD -ifW hi rrJ.::frk tJ,:yLl1=~/A ri' i 1 i ~~k -1~t;DJ/ /JI i -1-,. ftrhh 1-/111 .e i I.Ifnl h L i ~tf±f i ~ i i -+ i-i i ' -+-r- -i--t -iT --+--P.12 i~ -ti ~ rr)jÖ i + i 1 ! i i ) i i I·,Mri i i i i i - - ui+ti i i i-tl-!t LJ i H--1' \ \ i i 1 . ') i . i i i ,i i , '--+-1-' 'i; 1 i J i i , ,i ki !- i + , ~ ' . i' i i i i ,. " 1 ! '& i I,' ,i ,"t··,J;', iJ. i i 1-t- --r '-.- i h i i iL-i(+~j_1mA/ i ! i i ! t-L+i+tttt.i+ i _..1_1 -Ll±J-'-L~-"1 i~I(,iJJ'in!i lil~II'II.·liITJ[i II I' !Ik. . - -i ' i ']-I----t=J=. i T --1 ~ --'r--- -1' - i 1'-" i i .. 1 i L~! r-ti- _i. -.! i tL' I_t-_J R-~ i'-Y ~ T II j. -', i--H-- i i i i L i i ! . M'I'III '. ii ! i i i i i· ! i . i i i i lti' le ~fMb,1 1a''1- -T-·- 1·( ,i 'T it . i i i . 'i . 1,,II tt i i i i !, _L ,cio- ' , i i r" 1 i i. 1 li.J ! i i i i i i i i ' i i . {(I i i i i ! i I· -, '-t-~+lki-'---j-+--+--i- 'i· '-, "----'-r--- ___L-,---l- -, 1H- i i 1/ +-~ 4FÔh-f I i -.-l i i i, ,...·1 -- --'. i -- --' - --.j-- - -i=t= L-r-il i i --1 -L. J 1 i i +-r- . ·1 . i i i i i i .-i=~- '" /f~~vt=tk.L ' i , Qb;. iHi-~t .!, -i - '-i i ] r! .< i:' T/~' T i i i! . _ , 11 i . _CLJ-n~J i !-- _. U , iiM,"--)j \ \! i !rJi+--l-, 41fut-!f+!I1 +t+-=:-rL i MiLLi!! 1 L_-.L _~ ,_c ,~~ i_ i \1 i ! iHA V nt! i +tt ~- t~~I~ i ii ++, 1+H-~ ri , ! i .\J' -~--a Vi i ! .- -i --T 1 i IPI i \ -1 i - --r-i- _.L : -J,r,j-co ---L1-!---+t+-+-r~' t=t=ff-~fi i i -L.~.i ! i -t--1E +-+-li! -+ i -.' _([1]1, pr i, ! __ I_J r' ! ! i i~ ,U ri i i rn=r i i LLLtt-' r i i i ri i -i i i-i! i 1-~-2--r&flft-itl i 1_+- i i tir " i i i i ' i r i i T i 11' i ---r i i 'i . i r= i i i i i i i i ! i ;, i i: i i i' i i t±±tL~rL_l~1 _i _i_LL -i- .L)__ LL_Ll~irh~l[C! -t-rt-rl-lTe.- Ti_LL_.J. 1- . Ji~ft;hp: i l1cp~" ,,J/, l \ i i i i 1--- fhr..1 i if Ii i T i r11c:'_dif , i ~t1,; ni ij, lll-. L. / i~ tr I:-J'-hllix,/l IlA. /.// l~rJ fo i JJ,lJJ.." i @~il· hkAltldJ Mj/A' li ci r t~ Pl,r--H1rtLM V ~~ i iTm /.-.,' :.? 1:zJ i (1)- i i ,--- i 1 T i r itttJ i ru--L-~--H oj ri--t-+-+- i j i. i i li i i i , 1 i 1- J \ ."- i i t , i 1 V("'14"~~ >-_ 1 i i i i i T,--;;;i tdJla ••. i i nl!... 4J ,I !1f :1: i :1 ~~- ..•. ~~.-;-;-' ~, l~.. """" ~f~:rt: ~ -+R·~t·. , j •.••• ~ t;::'; i{ ••• ~!. II -+-+_P12q i O ~11·~1m~ i~ i V ( i -. !, fT-T-i-i i ~ A_<_.!, b1tkliJo+~\ (ti ~Jr)il~ i;:;i i T wi'i.i ,d' f i .." '-!- ," 1 i ./ -.....J--.-..l- J. .1 1 'L -,-, -,- j #ffHti Li i' ,: , 1..1- ~ u:. i i i i i i i 1 i i r=i=++=+q i i ITI-r--I-T , i i i i fP..:-iJ[J- _i 74i1hTl .--al:1 t(~ i ~11-~~- ..i....1.?C i i . i,~~tl~ i OJ i --t--i 1I/lO J{-V,yinJ..- i i i L.i~. I' ! ~ La i --. - 1741-'1 1wbo - o.~' 1 i _i M i· H 1 , i i tt i i .={/1 ci.- ii LlNJtUt. odIM~~~~fitw1 I i} i IJ.. if{ i } ; •• J ~'A/tALJ dlalla/i i t 2 )~LLiii ~~ir- i ! i'i i ) , '} ~LAI i. i I?J 4~0iJJi" i ::i;~/':;~~h ~r i . i li bi ~:-'- ....1. !ci i 1 IJ'i' L i rJ~4-tal.~tJh!.lt' ~~-4--ia4.v~JY 'L i ~(~ ~JkYeJ nV-},J.;: i T i .pJi."Ai;lve Li. i i 1 i h- i i 1~ ~ ~i~-~ _. i i i -, ~- i r Iii i ' . i. i. i 4- i i \ i i i ~ i I ! t i ...L i ~ , ri'ttttl ff' I T i I ~ i f i i i i • i T 1 ! , i-- " T : .., L ] ~f 1/1 j i i i-i-! ! i i" " i i i i i-+f11fr:~rrFc-rH-Vtfrf 11'~fi=tTfl1ilt 1~?7 ~r -ru ~ i--~- -I--~c-- \ r- i -Tl 1 ~ 11 J \ \ . \'- -t~ti& :::T~'~7," it- -r- jrilJ ;-ijIPII'f ~ 6-1~-i-i J:l 0° +'ol1) .71.?~< --C=jT . , ""'"1" \ ti ± i 12. i z.. i i --+-, -1-- ' - - - - -1-~----- . i i i ! . ' i i i i i i . ~1-lf;!9~t-I~/Ilil ej?:V\lrjr IhLi, r,,{i: lt -r~Ji}t' 1 wM' -. ~-f-P'): ~~~b(;;ict· =FL-t-~ i i i . ! OJ i i i __ ri i • i . r _. __ -L i i i -+ _ i i ~ i -k-i-+ i ! i" l=-l.1! i LLL.i i i +tftflu_! - - .L1 -')J'~.6~ • i~_fn J1t'i t·~mf·Q]J . +-J'-[:.-~~f-iir-~A ~~.·. .~.~'.' .. '. ': . t i 1 i i i i , i UllJ .J i ~H i i J Ll 1 i i i ~ i i i J i: --,- '.-- .&..._ ! j i i i ! i.--;----t--l- ..L i \ i L i i _i~i i ! i i -i--Ll i n-t---l --~ i i '-ii i i i ' j i 11 i i II i ! i i i i i . i ! i i i i -iii \ ' i , if i D i i i i \ i i i i f i i, iLm r -t-t-i i r-r-, --r---r-"! "1._ -L._l jr. ~~_I~l j ! ~ . i . rr i· ; • , i ; ----D~~ T--~i ;-·-O"..--_L--I tll! i'..J \ i i i i : i i i i i +-H' i i i : .. ,_-.--.>--_-'---'-- __ ,.. --i " i i ;. i i '~1' i i-i-.~--!~U-1J~-tJ--- i' r i ,i H i i i i : : ! i i ! L i i i i i I·i ! i ,. +++1 LLLI--r-;--·-' -; -, --+--t----I-·-I-;-....L--··m· i ,; -i--H---i i' i \ ! -J-i-i ! I_j i; I" i i; i i; i I' i ~ i'~ ! i i j i ~ ! 1 i i ! i ! \ \ ! ! i' i tti iii,! i LI! 111'"IW i " -I" ,,'1 r".J. ' 'I 'i i i i i i:! ! i i i': i i ! i i i i i 1 i i. ! i i I ! ii--;---+--( i 'i i i J " i ! i i i ~ i i '. i i i i i i i i i i -i; , , inm ' i ' i _ ,i i i i i Ff=FR ! r '1'-' LLLLU.J.I . i i ! !,i' II i i i II 1 i , i ~ i i i i , i ! i i i. ' ... ' .'.. ' :. ......... . -- .-- .. - . " . ...... ,.- . .... .... 'P51 P51 i i B i ~ ~ i i ri i i i i i i ! i i i i i i i : i .1 i ' . i i 1_- ' " " , i 1- i i i' i : - ~11 i , : i i ' i ~ i i i i J- i i i ' i~ . i ! i i i i i i i i -!' i t-t i ! i i l , i , i i i i i i r- i i - -"17_ Wpi ~ li n Li i i -i i i 1'-1 ri i-i li , i ........-, ,2Li' ; i~ Y"t ,- r-i"---'-I~~r'-l--~' i-: '-:,'-:-;--1 i ..p i i ~ [ i 1_L-l_:. ! ! ~ ! ! 1 ~ _ ;-+-_; _:_~_+---+ ~- i i i i ' ,-, , , j i i i i i i i , " , ; ; , i i , ! ! i i ! -{-++-i-~-++! i i :·1 : ii-r-t-i i~li';'ii;'li"ii"'I"! 1 i 1 1 , i J i i ' i ,- \ .. , ~i- i i i ilf7Lj"l/i i III i ! i LU l-LJ j ':- ···i ~~~~ i,! i i, f l j ~i j i-r l' _i" , i i : ! ; i ; i i i ! ! , i , , , i i i J il i i ! i il! i i i i -- i i ! ! i i i J .i :ii.!~i.i i i : ! .' ,j i i Hi i ! .L i i i i i i 11'1 i i i i t ' i i J • i , i i i 1 i i i . ! I· i - , iP52:: i i t i i i L' ... .7i .. 1 i ~ Hi Li II L Af'& rtL i +--'--t--i'--t-i- ! " .~-t--r------i--r- i j i ! , u. ~ ~ . ~ " ! , i 1 i : i ! i i i : , , i i i, i i 11 i \ I' l!, , ~ i i i : : ~-;-;IJ :> t-i i'rtQ i -1""-\l3:--~ i : j ! : ili i i, i : i ~L i 'i i i i i i. j VD"; ; -'-'--~~ --r--p' i i i i i ; i i '. "i 1 -?-<; , , r ! i , tr, , i ,'< i , i r+-; , i : ' ': 'T i ~ i U-J ' i i i ; , , t.--t--=, , i i ; i ; i i 'j i, , , " ii ' i I' Ii i i : ! .; j i i : : ! : 'i : : i ; ; i i i i i i i .+-i- i ' : 'I' i il : : i ~ LLL , i ' :' i, i ' i 1 . HililJ2~.lALj~ : : i i i ! i ! i i i !! i ii LJ 1 i i~r-!i i ,. i : : i : i i ! i i i ; i ! i i i i, . i i. i ' 'ir' i i : i ,I"." i i i I' i i I' ~ J_ i i IR-- "'-'lin;,- i ! ' : : -j i i i , i 1 i ' : i' I. i . 1 i ·1 • -, '1- i i i ! i : " : ) i : 'il ' i ; i ,I ! i I! i i i 1 .. ,. -'!fv'--'Lk- i 1 i I, ", 'i: i 1 1 i I 1r"\. "i 1-11 So ·-~ q -i i '.!lL: : ' i i i i i i , ! i i! i i i , iV~ '----'- i 1 i , \ i ' i , i i , i T i i i ~.--i.+-;-i:: iL' i i i ! L 1 i fMI i . i l-rW--HdlM:I±::t1 i.J,j .. Li -'", J "I i i -~ ' ~bLLL: , : , '-'o.. r-:iilJ f -,oi 1'..... 'I""" I - 1-:- 'i ii~ ,.;;:i iT i ji-$ot~~~i i i . i ! ! i Li Ii \ ' i 1 i .L' i i i i i i ! i' i i i . 'Tl ! i 1 i i 'i .1•. i ' ~~' i i i i I, i v ~ i ~("~ :~~1(1C-j i - ,.~ - I· L i p.-~i..:;>i· 1 i b.b! ! , '. i i i 1, J 1 i I. lli, i i i J.J. !_ 1 i i 1. h. ~l, ' .i i Bi -. i 1 i . i • u' •... L i pa, <'JI~7 1rt!l .,.r ~l1I) i~ i 1 i i i ) /,1)\ i- f i, 1"J- i " ·1 i i. 1'""' i I, i i J li i i . ii ~i i lt.-J ; . i! i i i i .J i i. i i i ii' .' i J i !! ;, i' i i I, i :,~,'Ci i I, i 1.1 i i , L ~ . i-" - n/J:> r~ "'i ,i L i 1 -,-I i 1 I. i .i- L·1 i i i ii) I-I "1 i) ii '"tv'I , 7 2lf..1)(v ILl~ i 110j L ~Li . .,\1·Wi i j' -1'1 'I i Ii !ii i } i ± '.\ i i i ~ ~, '~ i ~'I i i .1 1 , \ L 1 III lll 1\\IJ1 iii i J 111i J 11\ lll· \.. P53( , ! ! !: i~i ~t)i-L-~ i ! i- i i , i i ! ii 'r: ! l rl-llll ~-- 1'-, ... '. :?-'. ~.. ," P55 P55 i i ...-' ~.~ i i .. r i i i i i . i i .... '. i . 1----1 +--t--i i : i i i i +- ~1 i i '~ i i , ,~ , i 1 , : i , . f----:---i---! 'i i :, i i \ i i ' I. •••. i ", " • " _i: : :r--iri-r--i i i : i i LI i ' : +tn ',I Li&JJ' b i J_ 1 Li i : i i 'i , i , • ! "I ·A-/C_,." ci. "'" , •• -'Jl:- J i i i --i--i - · '." , 'tT-rr i ~ i 'r 1/"-' I--"~~--'f-, , ! , i -' -' I"i -: ~ :.....F-V-iji4.1 'J11~!~L1f?'~ 1. i i ! L ! rl~-+-t7'c-il.iJ _~~/L ~ ! 4==1=-, , '--i , . i , t , "'" i ~j i ' i (t' •.•• rt i 5;;;I~~11 i . l ', •....~"~'. i", .••. i . 'I ! i i -L i i , .• , , , i i . '" • , i i . , i , ri , "." - "'11'-'-+ , '. iMij: i , ! i ;, i H':'\ i 'i i H-eJ--+-:1 ; i.. l&..p_~ Qi.jL-H ·1 i' '+:,' i, i i i '" i .. i~ .Lli±tt-J" ! : i --:-+-. i t j i i -p ! -r i 1r.\1i)1~~ i 'i 'i i i, 1---:n. i ,,,·",,'.',-=-,,,. , ". "i 'of--'. d~i~ ls: jfe\Orl ! ! ! '. i ~ i\iu~! i~. : ~~=-i i. iP Ii ~\ i ii--r-'i i i i , ' ; , i i , Kwi._f-- i"'i i i "B ,., ! I . .J i ; i i i i -L~ . ; , , L-!----' -' -' 4 ; i. " . , '1- : i .' i -L--1--j i ; i ! ! i ' , -' + i i i j _,: ,; ;;: i i ~ ~H li1 i TT L-H-+-i--i---l--.!, i i i::i -' -' ! ti i 1 i i ! 'i 'i ,r.'-.!. i ! i , . i, +,,1 i i i i i i -1_ ! \ i i i il. ~ -, . i, ". ", •. i • J=i~. '~. -;-; !TJ.. i-i----+, ;i~ .. 'I i i .L i : i J ! I. i \ i 'i i ...,...-----,. ' .. i • i i i i J ' i i i i i i . , i : ; . , ';' .. "I --I" i' i , , it:hLLi i -1- ~.~·~1f)-'J i ri, j i i 1 i i -1-+1 i-i i Lw ~1lH-r" i f f 1- ! : ·1 i 11111.1, J -iL! -l i i ii • i . i ' i.; --I." + '. t, i i 1J -L-' ., ~ . r. fJ-h - ,i .I1:t jr.> iRk.+xi, i J 1 i J . -' -1. r i H . i : - ~, .i".~ )g -+ - i -+ -ti i i 1" i 'i i i , I, .v, i "--i .'_J ..... : ' ,I/I J !J. ~.!)'-T'~ . i i , i i 'i 1 i,. 1\ i /1.....:..-0 '-l-'" . 'IU i 1j -l -+ , J/1J __ ~ -i' 1 i i:·~ i i iLLi 1 /1 i i i i i i '. 1 i . _ i: . i ti', i 1 1 i 1 fl J 1j J i-i i c.:.-i ~ '~I nl;,1. 1 Ji -ti, " :«h ii 1LL/:L4L iL t--4-"'~r i -L- J J' i J 1 .. ; Ll~ -'-li -Y- -L L 'i + i 1 i r-tTTl LLL . ~ t i i 1-Il 1 i T '1 ; , . ,...11 '" l'\3..lL J. 1 i 1 J J i i ,i J ~ CJ i-! r il- I.. ~ l.u!! "J'l !, J I. ii . i 'f ~ .••.• , . r- J , . i Mi- U"'" ~ 1_: +--'- i, i 1 i tL' '. ~ 1'1 Lir -1-f:::-:r-i ri i i. J .. t i .1'- ~,I'-- 1-'" -I 1- ~ Ye "'- f.P-t l' 1 1 j'JJI"'--1-1T ' --\- 1.1 i"" ili, i r -1 "- ~i . 41 or""" . i 1 .ic ' '-, ,---:- 1-." I• .IL ~ '" i i f i ..1'60 . " r ( f ) i .1 , , i ! i i i l i- ~ n i i i i i , i ! , , i t , ! i i j J i f f 1 , i i..PG1 P61 i. i i ' u" i i :g [J ii i \ i J L-...JI . ! ! i-+---+--i Li ! i i 1 tj H-H' i ' ! . i ' i ! i I, , ' i I .. ' , ! i i: r~: i \ i i H-:\ i ! ; , ' ! ' i i ! J----!..--j I i ,\ , ., i 1 i . \ i i \ IWi i",' \ ; ; ·1' P i 1.:' i \ , I \. \ ,i i L- i,: h i r- i i . i i ! ' i ' H--i-_l~;-i--L! ! i i L-! i i i i i i ! i '.i rT!--r-f-l~~Lj i ! ! i j ! j L_i_~i UL1 ! i--i i --r----r-'+-i 1--+-l ; , i i 1 ! i i---r-i ) } i [ .. i j \ ..L , h ; i i­ i L i i i i i 1 ,I L i i t i ; ., i I -, -r- i i ii w , ' 1 \ ,_ .. ~i i i : i---L-J. i \ i ~. ! 1 ~ , , , rr r--t ! i ! :---r---< ~i-L . i i ! '''. "'" "\ ,". ~ . - ;t. e10 hös~);;.,{,s tr; ('!b- Ts.; )= Ç) . _ 41-:::. ~~ei h~- ~~ hj: ip, i i ,i'" 'l' .... ~~m,h?'i="%.k ••i .....~.fri.- C~4r~)H. · ..)h.'l·~Ii1"'f ~.oJ;,·.·.k~c;1: , ,) '-'il - '," 'h ' ;~~(ne 4fd ( ~ -'V : .' ."; -., .• ~. ·I·~ 4200 ilOo 3'1QO 3650­ ,5WOO 2fIfJ ~, S 9-50 1.~.p /0, " 5:., tL --~r-i:\ "DO, ~ ,,8vv .',--=- l42t!>0 ru '. ... ;~ ord CYrdCl 5 S,IrC/ 0-0/", bJ!­ ..91i-n?ek..-fe ·ve.. 1>0)(./ .Ydze.:l N iJ i( ; Lu f) 3 i -(!) ') 1:..iii Wr h;~"/ F') ç. ~-c dC/ k..,' hCl va o O O () O O D ci2- d/z/ li S f '(;A~ :;? ID ve ç;i? / D de§er/eriJ?e. 3i:--e (~7;? ~l(.j 12.) o ,~S11 O O (7--:!1 O O O - ' - /5:1 .~ 6 -ci -(;--0 -o C ~O,27tP ;J !?-(},6Z [}r-/ri/omCl (i)k.IS;&Y1 SiC:c/l::..h",9-€ -):1'== (tJ:Ö5.5=. ':19/;;<:::"" -;i/ == /6,9·'1 '1.10-6 h?)& ,,> tl =O;,öZ7:J J:.; j) _ icf, Y' m/s x (),VL-s.-i.;,Y) _ n'7 . / (,i r. '?<.'3e..-aeu. = 0/32 o<. == tJ/12 'J J29,3~ = I"'/g k'C:ClI/n'l'lh'-'c.;nh .. cr), = 'em)';? -= ..p. Va"'- /ll!. ·cr- 260-0 = ?',,/Z.~x~/'itto.,5·-:;y.o•. Zy!x3frrio c"'/l? = '14°0 L::::CQ i / hJc ~ li 1{3 x 6 •.... "l.... O '2.. J ('-i'Yi II'? -= O C ~ ,,,TU = . ::: i 1 P (C"""4)i . YI.<>t ••••• 14~ G- G (~ 1.. G k.~ i\~ ~ C;L~ ~r-o ~ CL:...... 2- == O, L g O bu nl.U •.•.•• eS? -== E. ..e~/"-? L7S8 - Z'd) =- O •. /.F' .• .7çou :>lo (b'5;S -~Q) -== :?.:J36G kL .•i/h ,,0-. ( 6j? 75966 -"l .' '-'J =- mj., ·Çh 7h>-~9)'--? ~ -= 7hg -1-- = /IJ + ,. =20c o /"))hC/'h '?y,H) g u d.nu",? 4- ha Ve>. lu;z.;i.. sab/'i b.b C/i -ed/I di: kJ-c-r- ~ lC4l../;k.. Clr:ft;>JClrl ~i.IOi /Se C)~/O'Y7Ia U..... '.J h-e.::.q~ ----------------------------------------------- o o o o o o o li..) 1"? iJ..s;;. ,. /"k b 02/(;) ii" C; ve s··C. S i c..:.,,'Lit t. -i-- '-'-'". ht7 va. ..s e l-- ... ./ i d...a.. ~ < b.;:,ri..-, d..R rrz-e..{ //7 -.:: /O./'Yl ir hiz b J()-rn-ek..;fc. dj,- ~o \"\ .. - .D< 4.L' -1 ~ .J b Li f"\.'\ Lot ,.... Gl h9:.,:) Yl1~+ .2'1 ~,) 'hD~ 4çPf" 1',S",-"", \re.. b o r&,.i.. (..i i...... 1'"'\ .!4. ~'? ~D r .....• ~ i;~ S i c4- lc../fr 9'0 OJc.. d- ..s c>.bi 'l- h::,.//)?C,.!c.-ktci Q) /?"f1V&~ "•.. ~c;-eJ07 /fl r.77/k..knnl) h) .J.h;ra-Y?/r7 hor.- dç.nz...e..J./~ c4.Y7 ~i ~ ~ ic Q'1./t.p n / .bu_P.; ... ,,·? t4 7. _ C) .hfu·Oo a k..t,..,..., { l!:i.::v" h Il La. b cl r-i.-. ~rx..e.+i'vi--<:.. ?'C.Ir~ %rsO! (a) ~ (b) cr' CJ2'-{""r 4/7 d,,/'/nl"2,. Sf' = Ç"Y"\ -= 2 3;"",--. ~ 2.2 ~ 2.3 -J /f/ I-ro-/)..rk- S'c!~(JI /D5W7"" .• 1k:: dt~_ ?D'r>o/?.)~ l'.Ikrl-eJ7 ..t'1c.cL1tr u/~l-1'79. i ~ /.i 177 ciLsrri-? t/ri-'/ pO" r<; o. hiz i 17-e..0/ h'ta..ti dA y-._ A:=. 2~ W/lr-\ LL ) (V. \0. -=014lt xiöS' ?... , o< 'ff) ~ f(.ITD'- - 11- - '- -J -s:" gi. = -- = T f4"L)i (rrDL+Q '~ ) 8i'.= ~ [ D b/Lt] == ~05 W/~?~ [a/'~.. tJ;ImJi.; J ~ , .A L-+DJz.. 22 \rV~\i.. fJ,:JrnrO)/m)2 - olü~8 g <' ~ ori o i ~u., clo...., _ ~ ~1111 s6S: _ 1$"40' 1 Q ••-t.. LO -5 - V -= l ,44 "io ••• Vs ) .L: L~rL l0,0 2ilj •.•.. ) "' = !3Ji ':<103 -l: 1- T-:::p . t9--::: . (, -== 5;t 's" IN\ "'" IS ·Ii:) 1..;4 .Ç: \o·~'v-.u~.· ,z':'.s:on,-s." ''P~o~·o~----------~~'':''''''''':':-··::':'-- ::::.. ... _~~.::===-~----~ @ - L Pfj&/'''I'r ~04Wo ~ i_ol ;&.+ ~~i ,j=~.2w/~~.> /.!"In",,,,.i~/ .' C? =- f Ü/ ff }::~ ,!J 0gun /'(/" .2.i 1/2..w//IY'i~ -3 9..::. ..fe ::::. ------ -= 2,1b" 10 1r..'\'I4 ( 2.D7ro B'J\Vi-::I ••.. /mrO 2- ~k.. ?, -::Jm2..-L Fo cli. ""-II x/o h"::> YJ =_._ = =OI2.:j- L.•... (. O••2,.,., ) "'L ~ OL./t:. h=--=f27- L"- i 41'2 VJ)w-i~ - 6-'-w---- == .i /_1 ~.O/Z~ 2.0 -- Ic.-O ~-o i;-o -==- 0/9 ,i T4-0 Din- 2,t­ i---- h-= at. L"L- 0/11 Ol/lt 1- ~i~ ~~ _i g~' Ti- -o -= D. 65 le-O 5' \i .so ;') ('$'\ 'i L -== 0.,(,5 ~ TL =- 0,651; 1812 = lt;cfJ:Jc. iJ:,2.. ---------n 07.."4. i .e..+ ~ )1 l:::al)n )1 ~ ..--- -- --- -- ~ - .- ("2..eI~' Ni)"2t.{i -e..+ kC v.. \L r ·. ® ' '. PG1 ~~.~~i!l'ÔJ.."'- Ç-C7f 14 bre- f'Oi~.. e. .-i.. rvi.o-hiruni,.,vi ()oz-idM ESis""' .•.•.... -e.+ ~ti.,'/~ 8"'('0.. sahip ol\Af~ ~~~ iu..i)lk~' f= rf/lif ff/~ A: 26L-VJ...,ie cf ==- D1S". d6:-e.., /?D7-a! ~f C/~~tf" :1.:~/-e.L.t( H~C/nd.o.. 7'Ojd(·t... /~K c:fa.,j'i /?~b/J..:=.'1 bu /??CL (zom-e~ i'.ez.. kc: dak/b k f .!:J9p/IO/bih;'_ ;;o T~= 'i-6o"c o{; 20 li Y VV/-:i. ~ 2l:, k.- 1:}6o x' - J. - - L , ~ -.. -- --- -- 13 i.' - 0(1- L,S­ i ,"1 - --- '&.1 -O(L - ---------- •••••• P. _ -T_ f) )rd \ \ ,.',tl3 h,:cd:.. L.'l,. /c - r:f6o 21/1- i=}t c - --=- o" i::;/.:1 i6)f-R60P68, cv .. " .•.b" P68 15;250-, 9-~p/n da~ i f,Lz.v-i .bir m/i tf/6 L c:bt-" bJ~:;'1( c"k..h !c'k" Sôn,Bt 2cf"'c ck,f.A..t' 'bü~ lt .b/i-I::n»ht;o ek -!'~C4"J-r_,:b_ Co k.+ir~ J)hf~/7k //:J// C5J r;2-~d-'i C7~./n c/q/U' h/) vekJ/{;~1/7 / .Çi ~/)sft- S q"YIri ;:}O wA, "Z J:::. tJ / du..jt/J"ZPi tlö~' J /;J?"r"i' .eisc:/?'/'r? ,deli.,,' SICd~/(?i? //("'C /~ at.t:;:I71et:J/'f ~~ §eç.-euic. 'z-e::u-ywn/ h-r:=SoF1IYd.lI?lZ- A -= J1j:? WJv-'\~.) cl :::"{)lol~' n .. ;z/~ lc. - L =- //6 - Jr? =- ;;-~_.=~--/ i;. - i:... çf./t - a~ 7A! i;;o. 0,-1 i ---- ~---- 1:;-0 w .. ~ == ~ 7J~- m1../L.. 1 0'}6 zr v-.. ~ Lo OlA.-.. ~ariç<:{~)" ~~ ~r--e.J-e.{ ..S'l'\ CL r_ L:;::'f /-&... horO' qru.tJlr) ~k-i1 g::u(J .t.Jl -/-n;,l'?S:fC- Sc>c;/ lo / i:t- Ly'Wllk.) -eh~ ~tJ')/) d& ~/7l9( .s:/reJ: 5.q~-i o/~jvno.. g 6~ J 7/ rJ/} C::LC- r) P l'f...J...a e-/;'n nJer le 1.. Si cd l::.ltg -;..,.J hi./ iv- /x{ z_ ..f =-/iI2s tr/d.J .--l =- 016 g LAr / ~ i;: :) elf' =- 4, itb ~5/ i? k::. i A 0l 6811vj"",'il k.. -- ----- <"fS,,' - o{ re -";' ~ . LL-) P'69 ,.i:f.,e" ,'" S; i 4?'? ,gD'Flpr//? de/;;( ~:'---e -f-'2J:~hhd-eL' . .bi',... por1oJ:.a1 ~'lf!1bJ)~ g.{Ç~' ;Z;.J"C ho/7?ven' ~/c...ctkhk.:-Iacl.lr. ?"r-/ot~I/Qt c.u':.fA=o..s-z ~WiJ,( ci::::.~,rroo Lt1- 17?1./ h ? ?() v -f,., l:--€ ~~' " ~ h:i- ViQ O'r~u::u/;) da, /v..' ~r.>_ if·~Jc.J')/;f. .r>(c.Q'k:./~g;;?J/? O/O/~n (~5eC)Jo. ctl:SrP-e-:J;" 1r.~";,'cLe. Fbl'--I--e- ka- / 8[;~ l'",..., ~i S i c.&.$ 1:.. Ii 1:... /]-e & d....eY,.... z::o.~ '7 J;r.r.J rOl. ~ OJC r o.. , &:f-cr--.". .1 A 015 Z. 'w/"", ~ - -:::. - ::::. ------ -== J;d1-o 1$,' c( rf:> 5; 6'J' v..r/", ..;t k::.•• 0,0 s" i . r at- /':) ~ - = o" S-2 i',;'- i= =- tltl S 2 'ii (% SI) '- tJ1o"0 siCO'k.;;J;: -h:Jdtr" 8tr Ça-mt.u"'" r::L.,,}zp, Sonra. 22w/ •....... 1.. k. ~/?(,reJ::...f'i~o/J /Ji ·r~~.F/Cr Sq'!J.{J./~..s:Ç?h/p 92DK c:Le.~' Sicak.... Jwib.-I01 /.ri ;;fro.-,,:s . . /Cri !:Jqr r->?C1 L-h:idtr r S ICe' k go Ltor le. 20 J't:l'4 +- /.J/' .T-rcvn-r';k-i 3-Qrert'") Q) D.6 i.- ~1'1..RIL'-l~Lv: Ço le... b~;~:..lt.. ~'L d.\\rOir, •• b) ~.6"""' ~ 0.6--- !:::.e,.);.-}.r t1 4~ ÇoL LI ~ k.o lo(li..i '" # C) .f!J161_x c.~16::x~~6:- b~öv.+~rJh do., bi"\-- ~GLei ;'Z..()~~ ~b;k.. Iyi",.... blo Ô\l\.y") /2...4>Ie.li 8u2-eÖ t"17er-l::.eifn d...ek:: J·Ic..c;J:.hlt.lv'-/ r; bvlvnu'l .... A -:::.i,1.:1Wjh,-"lC..,) a == ~o5'7 ~/t) -5m'Z/S' ÔIJC-e- ~[i -.!:'Y'(Jr'/a'r//?( hc:J9rldZJatr ~ Gi) YiL =- t>.( (V/,q.l = :2s x ~,'1 :=6d" > Oi i A ~1J ' h) 'g\ o< ::2L'i'2.LxH- 23 \c1~b)iOlb)(Hl . _. " '- -::: - -- -------- - '? i 5 ?' 7/ O 1, - - .::i. l.....i / A Lt x'2.L X 1-4 '1\,1'1 _4 )0I(9 •••b id-f j i, ,) P70 (~) . r P7~i.I.=. 2.'3.{OI6'/10c6xo ... 6) .2.7xIJ .. !::I ,,'~'r~ J J ~ ( ) ~ . -= 2., Itli> D 1 7/'l'} 2L'll2L+i-ix8L 1,17(f}F6x/).,t+~,6xtF!)(O,,:i) 'i 'e_ ,i'ç . dun:",;,.., ct,. ~ sic~.. k.-&h r!Tf:'dy-e;?I- bu~;':k o/ ~'"'vh d.;;.'7 ?Li" > 0/ ( cLe,i~h?t..(/l.Pf ~ci~ ~~~t'z.-::.. ~ a. t. "/oS":7Jdo-5 ~ 20 ",'J6cOJ t-Q =_:. -------::OJV2l.t Li.. lO,1)?.. .•. ~- ~~ = (T- G=) ~ /.:> -- /~ ;:;-7;0 ,,& ~ - T~ = oi s-6 ~ ~ /.; - T=<> J. '" i ~/.J'/mi "/~ - (-:;io f p;:7 ,'" #0:, ~, Ch,//7,4':.:./ /~ ' ',' /..~ , , ';/?'j.: 'k$.i· ~, /:; := ;211i-.s :=: J&b cL.-..k{~ b) b"" &i.rl.\"""cb-. S(",~ ~ S.i'~ d.-j"i' ..$:Of\.SVl1. \"C/V~ \re. -..r'~A .s:iA'"L S ntn cLi n'" ~ •. ~; \' \'le.. ~ L4 .....ed....e.- bil Ly.-;'c. _ ~_-i v-ek.s" 'CJ ~r? tb. /-:; , -fro0f.,;k.-: .s'IJ-n c4 ... h''l-? ~~/71 i b-'r-- a ~i..{.~~ o.P ~(A. ) C(f'/7 , / -e-vk &...an~· /"'0~'V' ~ ra G::>!h-h r-_ f}N ct 1- ' !;;'/IFr7 d/r t q,"-? ...L =:) _' i :J / . h =- ÇI t =: ~ :i;i -i0-5 -/:;- ,.-----:---:-...,.------,_ '7? J ~/ r - Oi 7) r '1... / 7 ~ '-" , L-"\. i c) ~~ __ -'1 ...•• 6 '_' _ ,S~ L-4~? -&kht./ ,di L ' /.e-;/i.;.. i ''21i-i -L _)i 0;2--0 -' _ Q!-t ÇJ,'iv :l..? ,,- - -:=, ' . = Oil?-t,-) 7-0 - -. - :;:-,', . . , c< L 2..1 ''';DJ (..,,r- , L-..... 5"w x Jo s;-c. 'i J ' ~ /-:!-v.~' r ~ vf:onm SIr;/'7c4~ i'c/i? r T- bo_ \ c' 7=- ?;O~ / 5:i t> -5'2-0 _ / .. --_ - ()079 ----- /0 - i;... ,.,r/J,,, ~-7;0 'J.ev ko.- •• - :ii() -,i.o PrtJP)-e1--o ~~ fjO..-Ii/ /?"rP. fJ()Jl..I~/~ ~/Cr,.. Ç.$a;;-;-, /9h aq~~ cb!"..' f'/n:7' ~b" .edtt/rri.e.L I~!rr ./" J.I-e.r- hQ/l")] ;' -t zt>-/?"tPri" k..bCA i e d/j, ~. n ([)t:. CJlt l i ...::., -- ~ _ /le...JC?P/o/?.Ir-_ ft:7- 1-'1.... P72 5 .. Xbar( cf.q.br~<;4rQ(---- "-1"-e.r/ tJ rb"J.9 o!,~ca(j-"\ ~ d-,... iJ~/ Z1:7..-np/1 /J;; .r-e~(..e!,r ,t ~/.cJ'n !-ere cfev.ç-n-i -e CL;; r-~ ~o b /~ /.' ep':? ci 1'6:J9 "-cf---:e.r i), i 'V-Q J r J e.- maJOre.-.. 7"'C./"'> f ct .•• >- •......• k--e.-? ye. b qf.lo/J')J".!$~ 2{t/c v~/~r,....... JiC&Y'L.i!t 1di::tc4~ Jr:.+ ~-hr,.N"'_ cf.&yn 91ko,., egz..o.>f- gQ?..(a-rl \re -S'()tJ~-f /yl.9i '9~ ;;..rfr;"'K:': pJJ~~(rf-c5/e-'-7 Si..f CIM. VOr;/J i:!J !./z...e.';jJ'lcO't lt],,,; ::? /6·'c i =. ç(~..ey..- ~k. --h-r ~ r. '7L;~J...e.., '+6-"""."., i(;,e•.... d...e.~' ~/coLI(~(? 2oSG1c...f0.. ::J:;kJe.(~;' t ~L? !/e/'-eU' .z.a,I?"-J?/? / b~ '" 1.et:J /r?i'z ~ ~/-.. n du!rO,- /' ~ ~ q '::z c!; oO/Scf />? L/ ~ b U\rC1if- kaJ1.111 ~f\ ~LOo. ~ ~~n~", s..., "2. SOO~/ ;lS-oo ~ 'v"-€ 5560 k. ()J~i Jza..k!,r; 4 ~ i~o h ):J::~rl~ O e,...., -ItJ;i/a-­ .!:jCf!:Jinln?N·" . ne Ji.-~r4k- J,.S/G:/??w O"lçC al-eR .;:ora~/')ck,'J h .... j-J'ecb'_ /-ec-ek.-f/~ T(k.) Af T_ A-z..T h-A1T ~-i\,T i:; - ç:: '. ~T ii-i..T 500 . - :1'25- - 22.$"0- - t;i,07J \:> \) - 01,110-6 - oiHa6 J)... 5O-V -- /l25 //:250 0" 'O'2ZO t)/ :J::Jsft oi ~ 1::1 Y 5"5'6' O --o J6i~ .;25020 0, L;o6 7- tl .... ;J 9 J~ 'OJ 5 Jls--I -- '// ·/~ - 7erj //,'.sk.' lo;'d-~.j)n ~ . /),;::;'1.. _. f}i.!;-t ~ hi.. = ~z.. .t:;., i ri z = O,/2S- 7 5 Cr>'7 k.Jk>?!tJ"/) ~l,...' /7? c"~( ~i 'r- . pl'; hA. bcJ,J &#'7. bo~.::;:. .2 .... 5c-.-. eo,? Ii b:,- ,177=7 &,;::'/0 cLe/;~ n?;,~-h',." . m<~'Dlt:U""h- ~50)C ;;/1;;6rr-- ..riCCJU~ h?v.ll9.- ~ .. T~ . ,.j:.z...o. ech·(cf"J~//re.. g';(e .J 29QX ~ k_/ Ç~re~ i , 20\.CJr1k /z-e &4,- . eo-er,f/ i=-eJ beJ /t.4rt. ~ ,tu /"J7c"kJ. : ~~cJ'> v--e P~. S),}jvh %rr;rL. u&/~ di" Q fiLDi it..j-, 'r;. ,/ ../ ;' .•..••••• .-' .1 ./ /' J 5c~_ .. --;l <.. l~'-'-- aJ - ® @ ~ PC/ra/el _ bliJJf/k:. /J..,i l.evho"''''7 jJct.!/lct!lk/orl "/3 v.e ~!~ o/(/P /Cldyo.sy()/l/o IS/ 7;(Ynsf'-eri ..!:IQ1.PmaJ::.f-od)I'/O',,-; Rv /.ewhq­ /0',- O'rt7.r'//.)0' pC:v-/o'hlrn/s I~::::.& .• o~) .b/~ /~.n?a KuI!GD-nJ K.:> nL/i dv..EVn CJa, /'0' dyoS YOn /s/ rron s/eo;'" d-€'~ 1'0 "2'0/mf> 177/k- . ' Mr/ni .6f//&//7 wZ - 1. Ji._ 1,1 (. ~i ~/1/ ..!:loK...~ jiu yG.1'Z..e.'cJ- CYr=iJ.lr7~ E:b. ~~'""--..Q Eh7... , t-i:ei :i ~ j-r't. - - -- .ci (<2-, A,. /i;-z ' {J•.ct•... Eb, - Eb1... 136, -cb'L 6J - -------- - -------- 7f - i-'Ei ...L. i-re?. -/-/).<3 '-1- + /-tJ .•9- _+ -r-- --t- - CZ, .hi.. "2""': OiJ i O, g Is/mO' )::.ol h/1I' V?Yr k..e n t2J ve ® /.ev- hCl!O'ri c7/-/1 <::/d12-,L c4 ~/> ç Av /(../ on C/ r .". = C?o6f 5"25iPJ " , 1-rJ,° - -r ,~ tt! -L i ~ I-i? .,rk- /)?/~rl;". 1::. (;/~ru. .J:2 _ ,r-/ori y tfzey/~~/ ç.ek... b:':':ü~ k:..-fr!,.:-'; - /' ( ) i' / j' L~ Ii /-0' ..•.. k. /1 .si C'(./ u.y CI/ttS/./) dei el!;. cU~e/Jç O/Oca./:;,pr.- Eb, , 1:: l1i... , ~--..-~ \ -'21 ...L . I-Z:-i.. A;~i {J, f;i.. ~ €..•...•• -. _" .... "'_~t e" . . . (/!S.;J~ ho =:772 cl,',.,.. >.: k... tJ (;z....e (f"Y? ~ ci.e/ C.;./ i./ /1 ••..• O'..h - .sor b e e da.b/ //>7 -el-/edit-, j;;:[./:-e, yf;. ~ i? i'", i?'­ f't::r1:;r:u{jcJ"'-"" ia /le.b:>~ - .(?rle.~r bi::J h-e cl-ec ef/~ i /" {/ /a-f<:V~. ~_ I. rj .• 77J/'1K.. JjUZ-eY;ne - ..•. .:, dl/rvm ek, b", /v/) c;' i .. J/ IJ rj f( I./r-e .y U z. i::: = PT FT-M:::. ' .ch'? .•. o(k7re LV' e..f- ra d..!1o,,J:Y~/'7 /ni 1.. ·f-o,r/ : tf,,-e;-:::::- [JJc.~ T -LLT~ it... c:4~. (J=k-r =/ ) c!? ri..e--/ :::: 17 JC • he - T ~ le..' 1=1:. K- - /Jr. FFK.. . E, r • D( , ~ ..• ., -! . Ll 9 -. ~':::. ...•• ~ W . , "f 1_ il ri . I? L i!! " ./ Clt"enHJ TO'n k,i (jrJf/Y1e r J:--ro,-/A J.. "/ed II/''F~' 1::a/d.eJ;h€ ~~-e IJr IT~ = <9",,1 == /) ,<. ~le Ebi<- - /)",. Zi., .. 0<. = /)"-cd[2 k. Tl<. ~_ o<' TT ~] -O _ -J iN r,' ~ '~]k~ l-JY1e/ .:::::Oi{)/rnl• ~6?iorunun ig çapi ise 38 im:i.. idir. Su sogutulmaleta olup sicakligi 800e dir .. \,~ Içteki borun-un sic8k;l.igi 40 e oJ.up distaki boru izole edilmistir. Suyun m.uhtelii' SJ.;cakl:iklar- :. :;;: daki özellikleri asagida tabmoda verildigine göre konveksiyon isi transfer ~sayisi.ni bulunuz.~~ T(OO) r (kg/rnh) A' (ircaiim cl Ch) f (icg/rii3 ) ep (k(~al/k.::°c7 -- 40 2.485 0,536 993 1.0 -""'"- GOo 1.696 0,565 982' 1.0 -. ~ ad) 1,116 0,580 9'74 LO 'PROBLEM: 3.2 ... r· .-:;1•..•. ;")' .. ) . . i atm.osf'~r v~"iaOe IdE.kihava j'atay bir levha üzerinde 3 mis hizla 8kriiaktadir.Eger l·:-.~·'lli genisligi ;-0 Clli. ve yili ey sicaldigi 60°0 ise x = 30 cm. ve x' = :xl;i~d€gerlerinde. 1. Lokal konveks:yon isi transfer' katsayisini bulunuz, 2. Ortalama konv\:·ksiyon:isi ta:r:nsfer katsayisini. bulunuz, 3. Konv€)]wiyonla:traiis~~r ,"dilen :Lsi miktarini bUlunuz. " ~:;"":' ".P78 " P78 •• i· - -- - p"?"9 rJ CEVA.?:3" 2..,1 ---- 60 + /0 ·1 . ~'- Çi - Td·+To"> U rA" JClnlo, Siu,k li h ...T =. ? ./_ .• C"·· ••. l ~;' Z. .;kS e\ 6 7..e\j ;Ll-e,.v-~,: ) -~ 01° 2 3kc:_~ / Y'(I'~ h Pr =-. D) 1- 2.._ GL =D, Z~',( liJ~wl"L/s .~(. l'" ' T1~=20L / li.q= 90"c- YYij = 50D-I:J~ -;- c - il -.,... ri;) q rJ i ~ç.=:;;5L..~, iLC} == 'iD c.... mi..= o SO~t.j L Sq +-ar-q -ti n elci r) olmOl/} eIJf'/J:;9~ • - . -5" \.-'. (J Q. (- ~ ~c.0'--l\' , i i = iYI, eFi \.. T~ 7- i(~)=5)(10..5 ~--~(55-'l.O) . ~ ~(; t ~'-:- 9,.1-:::.:: i::-5 Y, i. Ds- kc~ i h T'b. Cc::vA-P s:irJ. Tv~ Tic;. <. :p.~o. .0: 0 ••"..•. ~.': ;;P80 '. t. 8<:+5 () ev ko ik = ft-5 C / h So rIJ JQrN'l "<;; .y {'rz,~C!J)A -€ a/f b:)/,;w e 1.s/yGn /.51 .+roIJ sfg"r- ~1-.:$QYjsJ': c«; = ? . ....~ ..-..- --..;.... (J..-i ::::. 3929, t-sG~J =~ iOj ee.::)Ylolcl.s S:Cl~/ . .s1 :- ee1-:~.~;'~~0~"';'~~-:--~ t~;:: P81 .5 '.• Bora/q;;" d/~ ;g:Jze;J/ri-€... cül/ ko/Jve/c..s:/!/o'rJ ISi froris-f-E.'r' kc,-J-sClY/­ :s.i 171;7 h eSa b i':i:~~:' .(6) . C.evqp -s:j, 2.... 1n/? d Bvi:i-/l'? i /Of> /CYrr7 -1.S!. ~CIl7S fe r h+..so(jlsJ/?Jn li e.sabi "," s. rZ 't'} cL/r,tk... du vo' r- JO'~ da. ~ A.-"!:V' i 2.0' rn ~ f'} ~ • _ 1.. KJ- /".i ~.1 -/_ rd e.-, rd + ..L rt c{c" r1 (1/' ~ CL ~ /93t 'KccJ / i'ry '1.ôc li Cev~p 5:g,:g ~" K x-HT X ~TM " t~ Ai- = k. ii)Tn, ~= 1i-?;xtuS 1536 ){ '-;2." ô ( -~---------=--{g36' Ii .•. L + 001[ en 22. +--L- :3 '766 4<0 1<:P 41.jI.J1" ~ LJ -r, hTt.- 1\.""-"1 :'-0- 35 6 Oc O M = _ =4<2/0 -o 35 1+, == .2..4'5' rY\L " b ,I ci ~ +e f'<\ f-!-a 1"\ Ar =- tTdel. ~ n xL' . i 'A- .::::". L=- LT dd x. ri .2.A5 .•..•... L iT x OJ ni .'><50 o•• d L =-0 ) .fsu-~OüD ~)m'3 ;\s~==-. o \5" o 1(<- ~ i yy\ De... ~ cr S~ -=- .1. k c..o'-~ / K'çj•c- .~ bo r \A =Li O k<=-:~/n') Vc..ii ~ L . -6 -i . t-'Su ::: -1 o wl / so 't'b = bOO ~~OELEM'5'7~ '. Eir tesiste .saatte 90°0 lik 100 ton suya ihtiyaç duyulmaktadir. Eu suyun . tesiste kullanildiktan sonra çikis sicakligi 70° O dir. Tosisten dönen 70°0'daki su tekrar 150°0 giris ve 11000 çikisli kaynar suyla 90°0 çikarilaca~ir.Kaynar su borularin içindenj isitilacak su iSG kovan içinden geçirilecektir. Isi degistirgecinin termik hesaplarin~.yapiniz.fps;i . P84 . Ii = 91 ÇI d.e+- d'e ig ~ i •o 6 i - -.-" ::::: - mM YY) - i00 -;cil'i! lt cl fU2.... '.$;- . i h 19.s = -i ,2. )"vi ls: k.., \(c.cJ. ) =~OOO --- rn 1... Oc... \') 5, gl.lhiJr-(i3 c~c.J '- lTd-i. __ i ."Xg X IJLs Lt 1.,'1-. (HO,DCO /3,6.'0'0 ) l'1= ------- rr(% I,J) 2y, (OOD X f/ 2.. ri- b~ == 13 O - ~D= t 20 C o" • ' -::z.. o LLT'b =_130 - 6 O - , O C-- . ~'''''''. .•...• ... ~ b h lbs k ~TFY\ (i; -1- dd '\ ~ P == rt ; ) .C "tl - .. .;.--.,. 1-= ?J1'j 4 2 X 2-1." s LT (OJD~ ~-i-(i})i1} 3~c G-VHP 5,Ar .•.1 8uhcio" yo f(J ~t./m /5 iS / ni . . o ". mC? (7z.-7:r) . ri1 ci L T'L- Tr) == mb 16 ~ mb = f'b . .1il i lf ,I ,i ç:;i de.+- borudqV\ aoi"i Q...uI.~·LJVI-e ~Ci"'e A: gir bOrv,'Jl//l keoi'+ Gl Idl1 i u..!. Su ~i..! 1\ b'::i r·•.... ''sO'I'n d-€k; '0 rfq I~Mo.. hl"Z:.t 5000'DO ~ ik ~4 == 3SJ1J, tl YY\ =~,b5z..~ l{Joe x 17 >< (0,0 IR) LX 5D D jr" .:; - '-"".. ·lf P85 6 tn f. ITd;'- ­ ~~600 . cr::VA? 5: ~.• 2- m b = I()Oô o Su 5'"0 o ~ d.~+ bô (,,-\do yi ,&i\ti'f 50 o \::U-i- \ eS.e' debi; m = f.,.(j.."A ..•. 50 o • 10.5 ri 0,5 ls )pt r.;-·.~ ~"~.p06 ~~::.: . Q" <":", -1;' '- -.~ Jc' ........ ,:f' 'Q-:-KA-'6~ 3'1-dc.. it. .: : ' C evCj (-' 't!2-)/)1',-, deveurl! Geye.V\' , l'SI' W\: idi.)' r-l'; i 3+c. J / lt;., L,t /ri z... 2,/& XôlO 2m X 100 D =-213 9_~ m .r J \