İşletme İşletme - 3 İşletme ve Çevresi Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İŞLETME ve ÇEVRES İ Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi hkirilmaz@sakarya.edu.trÇ  k  ilt i  ii d    d d   Çevre kavramı, işletmeyi içeriden ve dışarıdan  etkileyen tüm faktörleri kapsamaktadır. İç çevre faktörleri Dış çevre faktörleri Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİlt i i    fkt öli  i  bil i  tk lji   İşletmenin iç çevre faktörleri; insan, bilgi, teknoloji,  hissedarlar, girişimciler, bilgi ve teknolojiler, sermaye,  yapı  amaçlar ve stratejiler gibi işletme içine ait ve her  yapı, amaçlar ve stratejiler gibi işletme içine ait ve her  durumda işletme tarafından kontrol edilebilen  faktörlerdir   faktörlerdir.  İşletmenin dış çevre faktörleri ise  işletme tarafından  İşletmenin dış çevre faktörleri ise, işletme tarafından  kontrol edilemeyen ve işletmeyi dışarıdan etkileyen  faktörlerdir faktörlerdir. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİlt li   l t  d    ü   kild   İşletmeleri oluşturan dış çevre üç şekilde  tanımlanabilir: • Gerçek dış çevre: İşletmenin dışında kalan faktör ve  k ll   l td ğ   di koşulların oluşturduğu çevredir. • Algılanan dış çevre: Dış çevrenin tamamı bir  klik i   k   h     l l  D   gerçekliktir; ancak tamamı her zaman algılanmaz. Dış  çevrenin algılanan kısmına algılanan dış çevre denir. Fl i   i  Yö i i i   l ld ğ    ili   • Faaliyet çevresi: Yöneticinin algıladığı ve işletmenin  faaliyet alanı içinde kalan çevredir. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZBil i   tk lji Bilgi ve teknoloji İnsan Hissedarlar Yöneticiler Çalışanlar Sermaye y Yapı Politika ve süreçler Politika ve süreçler Amaçlar Stratejiler Stratejiler Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZSosyal, Kültürel, Psikolojik ve Ahlâkî Çevre Yasal Çevre Ekonomik Çevre Ç Teknolojik Çevre Teknolojik Çevre Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZSermayedarlar Yöneticiler Çalışanlar Ç ş Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZTedarikçiler Finans Kurumları Toplumsal ve Kültürel Çevre Kamuoyu Demografik Çevre g Ç Kurum ve Kuruluşlar Devlet Devlet Uluslararası Çevre Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ