İşletme İşletme ( 4 ) İşletmelerin Sınıflandırılması Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İŞLETMELER İN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi hkirilmaz@sakarya.edu.trBi  k  bili l lk   l   l d   Bir konunun bilimsel olarak ele alınmasında  sınıflandırma önem taşımaktadır. İşletmeler; farklı görüşlere, yaklaşımlara ve ölçütlere  ö   fl d lbili göre sınıflandırılabilir. İ İşletmeleri sınıflandırarak işletmeleri daha yakından  tanımak ve sorunlarına değişik çözümler üretmek  ük üd ü   mümkündür.  Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİlt li  fl d l d  kl l l  öl ütl İşletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler: 1) Kantitatif Ölçütler İld İşletmede işgörensayısı, İşletmede çalışanlara ödenen ücret ve aylıkların toplamı, Kullanılan hammadde ve malzeme miktarı Kullanılan hammadde ve malzeme miktarı Harcanan enerji miktarı vb…  2) Kalitatif Ölçütler 2) Kalitatif Ölçütler İşbölümü ve uzmanlaşma İşletmenin çalışmalarını sürdürdüğü pazarın büyüklüğü  ş ç ş ğ p y ğ Çalıştığı işkolu içerisinde işletmenin önemi Know-how vb… Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİlt li   l lk   ğdki   ibi  İşletmeleri genel olarak aşağıdaki gibi  sınıflandırabiliriz: Üretilen mal ve hizmet türüne göre işletmeler ülki  dl   ö  ill Mülkiyet durumlarına göre işletmeler Büyüklüklerine göre işletmeler Teknik özelliklerine göre işletmeler Hukuki yapılarına göre işletmeler Pazar alanlarına göre işletmeler Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZEndüstri işletmeleri Ticari işletmeler Hizmet işletmeleri ş Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZÖzel işletmeler Kamu işletmeleri Yabancı sermayeli işletmeler y ş Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZÇok küçük işletmeler Küçük işletmeler Orta büyüklükteki işletmeler Büyük işletmeler Çok büyük işletmeler Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZEmek yoğun işletmeler Sermaye yoğun işletmeler Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZTek kişi işletmeleri Şirketler Kooperatifler p Dernek ve vakıf işletmeleri Dernek ve vakıf işletmeleri Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZHkk i   l   d  iktl  iki   l Hukuki yapıları açısından şirketler ikiye ayrılır: Adî Şiktl 1. Adî Şirketler 2. Ticari Şirketler a) Şahıs Şirketleri Kolektif Şirket Adî Kd i  Şik Adî Komandit Şirket b) Sermaye Şirketleri Ai  Şikt Anonim Şirket Limited Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZUlusal işletmeler Uluslararası işletmeler Çok uluslu işletmeler Ç ş Küresel işletmeler Küresel işletmeler Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ