Jeokimya İzotop Soru ve Cevaplar OKSİJEN OKSİJEN İZOTOPLARINA İZOTOPLARINA İLİŞKİN SORULAR İLİŞKİN SORULAROKSİJEN İZOTOPLARININ OKSİJEN İZOTOPLARININ KAYAÇLARDAKİ DAĞILIMI KAYAÇLARDAKİ DAĞILIMI NASILDIR? NASILDIR? DERİNLİK KAYAÇLARINDA OKSİJEN DERİNLİK KAYAÇLARINDA OKSİJEN (O (O 18 18 ) MİKTARI BAZİK KAYAÇLARDAN ASİDİK ) MİKTARI BAZİK KAYAÇLARDAN ASİDİK KAYAÇLARA DOĞRU BİR ARTMA KAYAÇLARA DOĞRU BİR ARTMA GÖSTERİR GÖSTERİR. . BU DURUM MİNERALLERDE DE KENDİNİ BU DURUM MİNERALLERDE DE KENDİNİ GÖSTERMEKTEDİR. EN YÜKSEK OKSİJEN GÖSTERMEKTEDİR. EN YÜKSEK OKSİJEN O O 18 18 ORANI KUVARS TADIR. ORANI KUVARS TADIR. KARBONATİTLERİN O KARBONATİTLERİN O 18 18 CE FAKİR CE FAKİR OLDUKLARI BELİRLENMİŞTİR OLDUKLARI BELİRLENMİŞTİR İNTRÜZİF KAYAÇLAR DA O İNTRÜZİF KAYAÇLAR DA O 18 18 CE CE FAKİRDİRLER. O FAKİRDİRLER. O 16 16 , O , O 17 17 , O , O 18 18 MİKTARLARI MİKTARLARI ULTRAMAFİKLERDEN PEGMATİTLERE ULTRAMAFİKLERDEN PEGMATİTLERE DOĞRU ARTAR. DOĞRU ARTAR. MERMERLERDE O MERMERLERDE O 18 18 / O / O 16 16 ORANI ORANI AZALMAKTADIR. DOLAYISIYLA AZALMAKTADIR. DOLAYISIYLA METAMORFİZMA ESNASINDA O METAMORFİZMA ESNASINDA O 16 16 NIN NIN ARTTIĞI SÖYLENEBİLİR ARTTIĞI SÖYLENEBİLİR. . SEDİMENTER KAYAÇLARDA SEDİMENTER KAYAÇLARDA OKSİJEN İZOTOPLARININ OKSİJEN İZOTOPLARININ DURUMU NASILDIR? DURUMU NASILDIR? DENİZEL ORTAMLARDA O18 DENİZEL ORTAMLARDA O18 ORANI KARALARA VE TATLI ORANI KARALARA VE TATLI SULARDAKİNE ORANLA DAHA SULARDAKİNE ORANLA DAHA FAZLADIR. FAZLADIR. KARBONATLARDA O KARBONATLARDA O 18 18 /O /O 16 16 ORANI ORANI İLE CA/MG ORANLARI ARASINDA ÇOK İLE CA/MG ORANLARI ARASINDA ÇOK YAKIN BİR BAĞLANTI VARDIR. YAKIN BİR BAĞLANTI VARDIR. DENİZEL KARBONATLARDA O DENİZEL KARBONATLARDA O 18 18 /O /O 16 16 ORANLARINDA DEĞİŞİK DEĞERLER ORANLARINDA DEĞİŞİK DEĞERLER ELDE EDİLEBİLMEKTEDİR. (DİYAJENEZ ELDE EDİLEBİLMEKTEDİR. (DİYAJENEZ NEDENİYLE) NEDENİYLE)OKSİJEN İZOTOPLARININ OKSİJEN İZOTOPLARININ HİDROSFERDEKİ DURUMUNU HİDROSFERDEKİ DURUMUNU AÇIKLAYINIZ. AÇIKLAYINIZ. O O 18 18 /O /O 16 16 ORANI DENİZ SULARINDA ORANI DENİZ SULARINDA OKSİJEN BASINCINA BAĞLILIK GÖSTERİR; OKSİJEN BASINCINA BAĞLILIK GÖSTERİR; VE TERS ORANTILIDIR. VE TERS ORANTILIDIR. O O 18 18 /O /O 16 16 ORANI BÜYÜRKEN SUDA ORANI BÜYÜRKEN SUDA ÇÖZÜNMÜŞ PO ÇÖZÜNMÜŞ PO 2 2 MİKTARI ARTAR. BUNUN MİKTARI ARTAR. BUNUN SEBEBİ; O SEBEBİ; O 18 18 İN PLANKTONLAR İN PLANKTONLAR TARAFINDAN KULLANILDIĞINDA TARAFINDAN KULLANILDIĞINDA BİTKİLERİN TERCİHLİ OLARAK O BİTKİLERİN TERCİHLİ OLARAK O 16 16 YI YI ALMASIDIR ALMASIDIRBUZUL GÖLLERİNDE BUZLARIN BUZUL GÖLLERİNDE BUZLARIN ERİMESİNDEN GELEN O2 OKYANUSLARIN ERİMESİNDEN GELEN O2 OKYANUSLARIN O O 18 18 /O /O 16 16 MİKTARINI ETKİLER VE BU ORAN MİKTARINI ETKİLER VE BU ORAN KÜÇÜLÜR. ZİRA BUZUL SULARI O KÜÇÜLÜR. ZİRA BUZUL SULARI O 16 16 CA CA ZENGİN HAFİF SULARDIR. ZENGİN HAFİF SULARDIR. SU SICAKLIĞI İLE O SU SICAKLIĞI İLE O 16 16 ORANI ARASINDA BİR ORANI ARASINDA BİR BAĞLANTI VARDIR. SICAKLIK ARTTIKÇA BAĞLANTI VARDIR. SICAKLIK ARTTIKÇA O O 18 18 ARTAR. ARTAR.OKSİJEN İZOTOPLARININ OKSİJEN İZOTOPLARININ JEOTERMOMETRE OLARAK JEOTERMOMETRE OLARAK KULLANILIŞINI ANLATINIZ. KULLANILIŞINI ANLATINIZ. DENEYLER SONUCU SUYUN DENEYLER SONUCU SUYUN İZOTOPSAL KATSAYISININ SICAKLIKLA İZOTOPSAL KATSAYISININ SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ BULUNMUŞTUR. DEĞİŞİMİ BULUNMUŞTUR. 0 O C ? =1,010 } GÖRÜLECEĞİ ÜZERE SICAKLIK ARTTIKÇA ? DÜŞMEKTEDİR 25 O C ? =1,008 100 O C ? =1,005YALNIZ BU İZLEMENİN YAPILABİLMESİ YALNIZ BU İZLEMENİN YAPILABİLMESİ İÇİN ANYON / SU ORANININ BİLİNMESİ İÇİN ANYON / SU ORANININ BİLİNMESİ GEREKİR. ANYON ORANI KÜTLE GEREKİR. ANYON ORANI KÜTLE SPEKTORMETRESİNDE BULUNUR. SPEKTORMETRESİNDE BULUNUR. SUYU NASIL BULACAĞIZ? SUYU NASIL BULACAĞIZ? BİR KAYAÇTAKİ SUYU ALABİLİRSİNİZ BİR KAYAÇTAKİ SUYU ALABİLİRSİNİZ ANCAK, ANCAK BU SU, O TARİHTE KAYACA ANCAK, ANCAK BU SU, O TARİHTE KAYACA GİRMİŞ BİR SU MUDUR? O YÜZDEN, HER GİRMİŞ BİR SU MUDUR? O YÜZDEN, HER MİNERALİN O MİNERALİN O 18 18 /O /O 16 16 YA ORANI YA ORANI ? DEĞERLERİ BULUNUR. DEĞERLERİ BULUNUR. ? LAR ORANIYLA O LAR ORANIYLA O DEVİRDE KULLANILAN SUYU ARADAN DEVİRDE KULLANILAN SUYU ARADAN ÇIKARMIŞ OLURUZ. ÇIKARMIŞ OLURUZ.DİĞER YANDAN ŞÖYLE DÜŞÜNEBİLİRİZ.BİZ MADEMKİ ? LARI ÖLÇEBİLİYORUZ.O HALDE ?1 / ?2 – T GRAFİKLERİNİ DE ÇİZEBİLİRİZ.MADEMKİ MADEMKİ ? LARI ÖLÇEBİLİYORUZ; LARI ÖLÇEBİLİYORUZ; BU BU ? DEĞERLERİ İLE T ARASINDA BİR DEĞERLERİ İLE T ARASINDA BİR DİYAGRAM ÇİZEBİLİRİZ. DİYAGRAM ÇİZEBİLİRİZ. BU İŞİ KALSİT, JİPS GİBİ MADDELERDE YAPABİLİRİZ. ANCAK ORTAMDA DOĞMUŞ BİR MİNERAL ÇİFTİ DE KULLANABİLİRİZ.KÜKÜRTE AİT KÜKÜRTE AİT BAZI ÖZELLİKLER BAZI ÖZELLİKLER1. 1. İNDİRGENMİŞ İNDİRGENMİŞ KÜKÜRT KÜKÜRT DAİMA DAİMA HAFİF, HAFİF, OKSİTLENMİŞ(Yükseltgenmiş) OKSİTLENMİŞ(Yükseltgenmiş) KÜKÜRTSE KÜKÜRTSE DAİMA DAİMA AĞIRDIR AĞIRDIR. . İNDİRGENME İNDİRGENME OLAYLARI OLAYLARI İZOTOPSAL İZOTOPSAL AYRIŞMAYI AYRIŞMAYI SAĞLAR SAĞLAR. . 2. 2. DENİZLERDE DENİZLERDE S S 34 34 /S /S 32 32 ORANI ORANI OLDUKÇA OLDUKÇA SABİTTİR SABİTTİR. . ( (% % 0 0, ,15 15 MAKSİMUM MAKSİMUM FARK FARK ) ) 3. 3. YÜZEY YÜZEY SULARI SULARI İLE İLE DERİNLİK DERİNLİK SULARINDA SULARINDA YAPILAN YAPILAN S S 34 34 /S /S 32 32 ÖLÇÜMLERİNDE ÖLÇÜMLERİNDE ÖNEMLİ ÖNEMLİ BİR BİR DEĞİŞME DEĞİŞME GÖRÜLMEMİŞTİR GÖRÜLMEMİŞTİR. . 4. 4. SEDİMANLARDA HAPİS OLMUŞ SUYUN SEDİMANLARDA HAPİS OLMUŞ SUYUN ANALİZİ YAPILDIĞINDA AYNI ANALİZİ YAPILDIĞINDA AYNI FORMASYON İÇİNDE DAHİ DEĞİŞİK FORMASYON İÇİNDE DAHİ DEĞİŞİK DEĞERLER BULUNMUŞTUR DEĞERLER BULUNMUŞTUR. .5. 5. EĞER EĞER S S 32 32 /S /S 34 34 ORANI ORANI 23 23 DEĞERİNE DEĞERİNE EŞİTSE EŞİTSE KÜKÜRTLÜ KÜKÜRTLÜ MADEN MADEN YATAKLARI YATAKLARI SEDİMANTER SEDİMANTER- - BİYOJENİK BİYOJENİK KÖKENLİDİR KÖKENLİDİR DENİR DENİR. . 6. 6. JANSEN JANSEN ADLI ADLI BİR BİR ARAŞTIRMACI ARAŞTIRMACI PİRİT, PİRİT, KALKOSİN, KALKOSİN, PİRİT, PİRİT, MARKASİT MARKASİT ÜZERİNDE ÜZERİNDE YAPTIĞI YAPTIĞI BU BU ÇALIŞMA ÇALIŞMA SONUNDA SONUNDA BUNLARIN BUNLARIN HİDROTERMAL HİDROTERMAL KÖKENLİ KÖKENLİ OLMAYIP OLMAYIP SEDİMANTER SEDİMANTER- -BİYOJENİK BİYOJENİK KÖKENLİ KÖKENLİ OLDUĞUNU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR SÖYLEMİŞTİR. . 7. 7. TAZE TAZE SEDİMANLARIN SEDİMANLARIN NİSPETEN NİSPETEN ÜST ÜST SEVİYELERİNDE SEVİYELERİNDE REAKSİYONLAR REAKSİYONLAR FAZLADIR FAZLADIR. . OLUŞACAK OLUŞACAK SÜLFÜR SÜLFÜR REAKSİYONLARINDA REAKSİYONLARINDA S S İZOTOP İZOTOP AYRIMI AYRIMI ÖNEMLİ ÖNEMLİ OLUR OLUR. . 8. 8. KÜKÜRT KÜKÜRT İZOTOPLARI İZOTOPLARI PETROLÜN PETROLÜN KÖKENİNİ KÖKENİNİ TAYİN TAYİN ETMEKTE ETMEKTE KULLANILMAKTADIR KULLANILMAKTADIR. . S S 34 34 KONSANTRASYONUNA KONSANTRASYONUNA GÖRE GÖRE MADDELERİN MADDELERİN KARASAL KARASAL VEYA VEYA DENİZEL DENİZEL BÖLGELERDE BÖLGELERDE OLUŞTUĞU OLUŞTUĞU BULUNABİLMEKTEDİR BULUNABİLMEKTEDİR. .8. 8. SÜLFÜR SÜLFÜR OKSİDASYONU OKSİDASYONU EN EN İYİ İYİ 30 30 O O C C DA DA OLMAKTADIR OLMAKTADIR. . CACO CACO 3 3 IN IN VARLIĞI VARLIĞI OKSİDASYONU OKSİDASYONU HIZLANDIRIR HIZLANDIRIR. . KÜKÜRT KÜKÜRT OKSİDASYONUNDAKİ OKSİDASYONUNDAKİ İZOTOPSAL İZOTOPSAL AYRILMA AYRILMA ÇOK ÇOK YAVAŞTIR(ZAYIF) YAVAŞTIR(ZAYIF). . BÖYLECE BÖYLECE S S 32 32, , S S 34 34 E E ORANLA ORANLA DAHA DAHA ÇABUK ÇABUK OKSİTLENİR OKSİTLENİR. . BU BU REAKSİYON REAKSİYON SONUCU SONUCU S S 32 32 ZENGİNLEŞMESİ ZENGİNLEŞMESİ OLACAKTIR OLACAKTIR. . 9. 9. REDÜKSİYON REDÜKSİYON OLAYI OLAYI İZOTOP İZOTOP AYIRIMINDA AYIRIMINDA ÖNEMLİ ÖNEMLİ OLDUĞU OLDUĞU HALDE HALDE OKSİDASYON OKSİDASYON OLAYI OLAYI SON SON DERECE DERECE AZ AZ ROL ROL OYNAMAKTADIR OYNAMAKTADIR. . 10. 10. DENİZEL DENİZEL EVAPORİTLER EVAPORİTLER ESKİ ESKİ EVAPORİTLERE EVAPORİTLERE ORANLA ORANLA S S 34 34 CE CE DAHA DAHA DAHA DAHA ZENGİNDİR ZENGİNDİR. . 11. 11. ORGANİK ORGANİK MADDE MADDE HAFİF HAFİF İZOTOPÇA İZOTOPÇA DAHA DAHA ZENGİNDİR ZENGİNDİR. . 12. 12. BAKTERİ BAKTERİ METABOLİZMASINDA METABOLİZMASINDA ORTAYA ORTAYA ÇIKAN ÇIKAN KÜKÜRT KÜKÜRT DAİMA DAİMA HAFİF HAFİF KÜKÜRT KÜKÜRT OLUR OLUR. .KÜKÜRT VE KÜKÜRT VE İZOTOPLARINA AİT İZOTOPLARINA AİT SORULAR SORULARKAYAÇLARDA KÜKÜRT KAYAÇLARDA KÜKÜRT İZOTOPLARI ORANI NASILDIR? İZOTOPLARI ORANI NASILDIR? METEORİTLERDE S METEORİTLERDE S 32 32 / S / S 34 34 = 22,2 = 22,2 SEDİMANTER KÖKENLİ SÜLFÜRLERDE S SEDİMANTER KÖKENLİ SÜLFÜRLERDE S 32 32 / / S S 34 34 = 22,44 DÜR. = 22,44 DÜR. EĞER BU ORAN 23 OLURSA KÜKÜRTLÜ EĞER BU ORAN 23 OLURSA KÜKÜRTLÜ MADEN YATAKLARI BİYOJENİK KÖKENLİDİR. MADEN YATAKLARI BİYOJENİK KÖKENLİDİR. BUNA DAYANARAK, JANSEN, PİRİT, BUNA DAYANARAK, JANSEN, PİRİT, KALKOSİN, MARKASİT, DEKİ ORANLARIN 23’E KALKOSİN, MARKASİT, DEKİ ORANLARIN 23’E ÇOK YAKIN OLDUĞUNU ÖNE SÜREREK ÇOK YAKIN OLDUĞUNU ÖNE SÜREREK BUNLARIN HİDROTERMAL DEĞİL BUNLARIN HİDROTERMAL DEĞİL SEDİMANTER OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR. SEDİMANTER OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR.ULTRABAZİK VE VOLKANİK ULTRABAZİK VE VOLKANİK KÖKENLİLERDE BU ORAN 22,2 KÖKENLİLERDE BU ORAN 22,2 CİVARINDADIR. CİVARINDADIR. SEDİMANTER YATAKLARDA SEDİMANTER YATAKLARDA KÜKÜRT İZOTOPLARI KÜKÜRT İZOTOPLARI KÜKÜRT KÜKÜRT İZOTOPLARI İZOTOPLARI ETKİLEYİCİ ETKİLEYİCİ REAKSİYONLAR REAKSİYONLAR SÜLFAT SÜLFAT İYONUNUN İYONUNUN SU SU İLE İLE OLAN OLAN REAKSİYON REAKSİYON DENGELEMESİDİR DENGELEMESİDİR. . H H 2 2 S S 32 32 S S 34 34 O O 4 4 - - H H 2 2 S S 34 34 + S + S 32 32 O O 4 4 25 25 O O C C ? = 1,075 = 1,075KÜKÜRTÜN SEDİMANLARDA KÜKÜRTÜN SEDİMANLARDA DEĞİŞİMİ, H DEĞİŞİMİ, H 2 2 S GAZININ S GAZININ SEDİMANLARDAN ÇIKARKENKİ SEDİMANLARDAN ÇIKARKENKİ DİFÜZLENMESİ İLE, MİKRO DİFÜZLENMESİ İLE, MİKRO ORGANİZMALAR VE BURADA ORGANİZMALAR VE BURADA SÜLFATLARI İNDİRGEYEN BAKTERİLER SÜLFATLARI İNDİRGEYEN BAKTERİLER ARACILIĞI İLE OLUR VE İZOTOP AYRIMI ARACILIĞI İLE OLUR VE İZOTOP AYRIMI YAPARLAR. YAPARLAR. BİYOJENİK AKTİVİTELER DE, BU BİYOJENİK AKTİVİTELER DE, BU AYRIMI GAYET İYİ YAPILIR. AYRIMI GAYET İYİ YAPILIR. REDÜKSİYON OLAYINDA ÇOK ÖNEMLİ REDÜKSİYON OLAYINDA ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNAR. ROL OYNAR.KÜKÜRT İZOTOPLARININ KÜKÜRT İZOTOPLARININ JEOTERMOMETREYE FAYDASI JEOTERMOMETREYE FAYDASI NEDİR? NEDİR? JEOTERMOMETREDE ESAS JEOTERMOMETREDE ESAS ? DEĞERİDİR. BÖYLECE PİRİT, DEĞERİDİR. BÖYLECE PİRİT, KALKOPİRİT VE ÇİNKOBLEND İÇİN KALKOPİRİT VE ÇİNKOBLEND İÇİN SICAKLIK ÖLÇÜLEBİLİR. BU İŞLEMLER SICAKLIK ÖLÇÜLEBİLİR. BU İŞLEMLER İÇİN ÇEŞİTLİ KÜKÜRT TİPLERİNİN İÇİN ÇEŞİTLİ KÜKÜRT TİPLERİNİN KÖKLERİ İNCELENMİŞTİR. EĞER KÖKLERİ İNCELENMİŞTİR. EĞER ORTAMDA SÜLFÜR ÇİFTİ YAKALIYOR ORTAMDA SÜLFÜR ÇİFTİ YAKALIYOR İSEK EN İYİ ? FARKI TESPİT ETMİŞ İSEK EN İYİ ? FARKI TESPİT ETMİŞ OLURUZ. OLURUZ.+ +6 6 SO SO - -2 2 4 4 / / S S - -2 2 EN EN İYİ İYİ ? ? FARKINI FARKINI VERİR VERİR. . SO SO - -2 2 4 4 / / H H 2 2 S S İYİ İYİ BİR BİR ? ? FARKI FARKI VERİR VERİR. . KÜKÜRT KÜKÜRT ATOMLARINDAN ATOMLARINDAN ELEKTRO ELEKTRO REDOX REDOX DEĞERLERİ DEĞERLERİ BÜYÜK BÜYÜK OLANLAR OLANLAR EN EN BÜYÜK BÜYÜK ? ? DEĞERİNİ DEĞERİNİ VERİRLER VERİRLER. .KARBON (C) KARBON (C) JEOKİMYASINA JEOKİMYASINA İLİŞKİN SORULAR İLİŞKİN SORULARC C 12 12 /C /C 13 13 ORANINA ORANINA METAMORFİZMANIN ETKİSİ METAMORFİZMANIN ETKİSİ VARMIDIR ? VARMIDIR ? BUNU AÇIKLAYABİLMEK OLDUKÇA BUNU AÇIKLAYABİLMEK OLDUKÇA ZORDUR. BUNUN NEDENİ DE İLKSEL ZORDUR. BUNUN NEDENİ DE İLKSEL KAYACIN C KAYACIN C 12 12 /C /C 13 13 ORANININ VE ORANININ VE METAMORFİZMA ŞİDDETİNİN METAMORFİZMA ŞİDDETİNİN BİLİNMEMESİDİR. BÖYLE BİLİNMEMESİDİR. BÖYLE KAYAÇLARDA DUYARLI ÖLÇÜM İÇİN KAYAÇLARDA DUYARLI ÖLÇÜM İÇİN METAMORFİZMAYA EN AZ UĞRAMIŞ METAMORFİZMAYA EN AZ UĞRAMIŞ BÖLGESİ SEÇİLMELİDİR. AKIŞKAN BÖLGESİ SEÇİLMELİDİR. AKIŞKAN FAZLARIN GETİRDİĞİ CO FAZLARIN GETİRDİĞİ CO 2, 2, C C 12 12 ’ CE ’ CE ZENGİNDİR. ZENGİNDİR. C C 12 12 /C /C 13 13 ORANI İLE BÖLGE ORANI İLE BÖLGE TAYİNİ NASIL YAPILIR ? TAYİNİ NASIL YAPILIR ? C C 13 13 MİKTARI DENİZEL MİKTARI DENİZEL KARBONATLARDA DAİMA DAHA KARBONATLARDA DAİMA DAHA YÜKSEKTİR. ÇÜNKÜ HAFİF YÜKSEKTİR. ÇÜNKÜ HAFİF İZOTOPLAR DAHA ÇABUK ÇÖKELİR. İZOTOPLAR DAHA ÇABUK ÇÖKELİR. C C 13 13 İSE AÇIKTA KALIR. İSE AÇIKTA KALIR. DOLOMİTLEŞME ESNASINDA DOLOMİTLEŞME ESNASINDA İZOTOPSAL FARKLILAŞMA İZOTOPSAL FARKLILAŞMA OLUR MU ? OLUR MU ? CaCO 3 ’ÜN DOLOMİTLEŞMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPILMIŞ VE C 12 /C 13 ORANININ DOLOMİTLEŞMEDEN ETKİLENMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. DOLOMİTLEŞMEDE KALSİYUMUN YERİNİ MAGNEZYUM ALMAKTADIR. YANİ C VE YAPISI DEĞİŞMEMEKTEDİR. KISACA İZOTOPSAL DEĞİŞME OLMADIĞINDAN KARBON YAPISI DEĞİŞMEZ.İLERİ DİYAJENETİK SÜREÇLER İLERİ DİYAJENETİK SÜREÇLER SONUNDA KALSİTİN DOLOMİTE SONUNDA KALSİTİN DOLOMİTE DÖNÜŞÜMÜ DÜŞÜNÜLEBİLİR. DÖNÜŞÜMÜ DÜŞÜNÜLEBİLİR. İLERİ DİYAJENETİK EVRELERDE İLERİ DİYAJENETİK EVRELERDE OLUŞMUŞ OLUŞMUŞ C 12 /C 13 ORANI İLE ERKEN ORANI İLE ERKEN DİYAJENETİK EVRELERDE OLUŞMUŞ DİYAJENETİK EVRELERDE OLUŞMUŞ C 12 /C 13 ORANLARI ARASINDA BİR ORANLARI ARASINDA BİR FARKLILIK GÖRÜLEBİLİR. BURADAN FARKLILIK GÖRÜLEBİLİR. BURADAN DA DOLOMİTLEŞME DAİMA DA DOLOMİTLEŞME DAİMA SEKONDERDİR DİYEBİLİRİZ. SEKONDERDİR DİYEBİLİRİZ. GENELLİKLE DİYAJENEZ GENELLİKLE DİYAJENEZ EVRESİNDE EVRESİNDE C 12 ’NİN TERCİHLİ BİR ’NİN TERCİHLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZELTİYE GEÇTİĞİ ŞEKİLDE ÇÖZELTİYE GEÇTİĞİ C 13 ’CE ’CE BİR ZENGİNLEŞMENİN OLDUĞU BİR ZENGİNLEŞMENİN OLDUĞU GÖRÜLÜR. GÖRÜLÜR. BU, GÖMÜLME İLE ARTAR,BASINCA BU, GÖMÜLME İLE ARTAR,BASINCA BAĞLI OLABİLİR BAĞLI OLABİLİR. . ORGANİK MADDENİN ORGANİK MADDENİN KÖMÜRLEŞMESİ İZOTOPSAL KÖMÜRLEŞMESİ İZOTOPSAL BİR FARKLILAŞMA MEYDANA BİR FARKLILAŞMA MEYDANA GETİREBİLİR Mİ? GETİREBİLİR Mİ? BÖYLE BİR FARKLILAŞMA BÖYLE BİR FARKLILAŞMA YARATMAMAKTADIR. BUNUN YARATMAMAKTADIR. BUNUN NEDENLERİ; NEDENLERİ; A A- -) ) BİR BİTKİNİN ÇEŞİTLİ NOKTALARI C BİR BİTKİNİN ÇEŞİTLİ NOKTALARI C İZOTOPLARI AÇISINDAN FARKLI İZOTOPLARI AÇISINDAN FARKLI DEĞERLERE SAHİP OLABİLİR. BUNLAR DEĞERLERE SAHİP OLABİLİR. BUNLAR BİRBİRİNE KARIŞIRSA ORTALAMA BİR BİRBİRİNE KARIŞIRSA ORTALAMA BİR DEĞER ALINIR DEĞER ALINIR. .b b- -) BİR ORGANİK MADDENİN KÖMÜRLEŞMESİ ) BİR ORGANİK MADDENİN KÖMÜRLEŞMESİ SIRASINDA GÖMÜLME ÇOK ÇABUK OLUR. SIRASINDA GÖMÜLME ÇOK ÇABUK OLUR. BÖYLE BİR ORTAMDA İSE İZOTOPSAL BÖYLE BİR ORTAMDA İSE İZOTOPSAL DENGE SAĞLANAMAZ. ANCAK BELİRLİ BİR DENGE SAĞLANAMAZ. ANCAK BELİRLİ BİR KISIM DIŞ ETKİLERDEN KORUNMUŞ OLUR. KISIM DIŞ ETKİLERDEN KORUNMUŞ OLUR. C C- -) ) KÖMÜR BANDLARININ ÜZERİNDE BİR KÖMÜR BANDLARININ ÜZERİNDE BİR STERİL ZAR VARDIR. BU ZAR SİSTEMİ ÇOK STERİL ZAR VARDIR. BU ZAR SİSTEMİ ÇOK ÇABUK OLARAK KAPAR. BU NEDENLE C ÇABUK OLARAK KAPAR. BU NEDENLE C İZOTOPLARI İLKSEL KONUMLARINI İZOTOPLARI İLKSEL KONUMLARINI MUHAFAZA EDERLER. MUHAFAZA EDERLER. ? ? YÜKSEK BİTKİLER C YÜKSEK BİTKİLER C 12 12 ’Yİ DAHA ÇOK ’Yİ DAHA ÇOK ALDIKLARINDAN LİKEN TİPİ BİTKİLERE ALDIKLARINDAN LİKEN TİPİ BİTKİLERE ORANLA FOTOSENTEZ ESNASINDA ORANLA FOTOSENTEZ ESNASINDA DAHA ÇOK İZOTOP AYRIMI YAPARLAR. DAHA ÇOK İZOTOP AYRIMI YAPARLAR. ? ? PETROL İÇİNDEKİ GAZIN C PETROL İÇİNDEKİ GAZIN C 12 12 /C /C 13 13 ORANI ORANI DAİMA KENDİSİNDEN KÜÇÜKTÜR. GAZ DAİMA KENDİSİNDEN KÜÇÜKTÜR. GAZ HAFİF İZOTOPLARCA HAFİF İZOTOPLARCA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR. .GABRO VE GRANİTİN GABRO VE GRANİTİN İZOTOPSAL DEĞİŞMEYE İZOTOPSAL DEĞİŞMEYE DAYANIKLILIKLARI DAYANIKLILIKLARI YÖNLERİNDEN YÖNLERİNDEN İNCELENMELERİ İNCELENMELERİ GRANİT KÜTLESİNDEKİ İZOTOP DEĞİŞİMİ GRANİT KÜTLESİNDEKİ İZOTOP DEĞİŞİMİ ZOR, GABRODA KOLAYDIR. BUNUN NEDENİ ZOR, GABRODA KOLAYDIR. BUNUN NEDENİ DE İÇERDİKLERİ MİNERALLERİNİN CİNSİDİR. DE İÇERDİKLERİ MİNERALLERİNİN CİNSİDİR. BİLİNDİĞİ ÜZERE TEDRAEDERLERİNİN BİLİNDİĞİ ÜZERE TEDRAEDERLERİNİN UÇLARI SERBEST OLANLAR DAHA KOLAY UÇLARI SERBEST OLANLAR DAHA KOLAY İZOTOP DEĞİŞİMİNE UĞRARLAR(MİKA İZOTOP DEĞİŞİMİNE UĞRARLAR(MİKA- - NEZOSİLİKATLARDAN OLİVİN VE NEZOSİLİKATLARDAN OLİVİN VE DİĞERLERİ). DİĞERLERİ). SERBEST OLMAYANLAR İSE SERBEST OLMAYANLAR İSE İZOTOP DEĞİŞİMİNE KARŞI KOYAR. İZOTOP DEĞİŞİMİNE KARŞI KOYAR.GRANİTİN O GRANİTİN O 18 18 /O /O 16 16 = = - -6,4 6,4 6M İLERİDE ANDALUZİTLİ BOYNUZTAŞI = 6M İLERİDE ANDALUZİTLİ BOYNUZTAŞI = - -3,3 3,3 100M İLERİDE BİYOTİTLİ ŞİST = 100M İLERİDE BİYOTİTLİ ŞİST = - -0,5 0,5 ÖZEL ÖRNEKLER ÖZEL ÖRNEKLER 1520M İLERİDE NODÜLLÜ ŞİST = +0,6 1520M İLERİDE NODÜLLÜ ŞİST = +0,6 11850M İLERİDE KİLLİ ŞİST = +1,3 11850M İLERİDE KİLLİ ŞİST = +1,3