Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Jeofizikte Uzaktan Algılama ve Yer Dinamiği - 3 ? Uydu Görüntüleri: Altın, Krom, Bakır, Kurşun, Manganez, Demir ve Bor gibi önemli maden sahalarının belirlenmesi için, LandSat ETM, EO-1 Hyperion ve ASTER (Infrared Kısa Dalga, Infrared Uzun Dalga, Termal Isı) Uydu Görüntüleri kullanılmaktadır. » NASA Mineral Yansıma İndeksleri: Laboratuvar ortamında çeşitli minerallerin değişik kızılötesi dalga boylarına karşı verdikleri yansıma değerlerinden oluşturulan yansıma indeksleri kullanılmaktadır. » Model Çalıştırılması: Ermapper uydu görüntüsü analiz yazılımı ile ilgili uydu görüntüleri ve mineral yansıma indekslerinin birlikte sentezlenmesi sonucunda potansiyel mineral sahaları belirlenmektedir. » Rapor Hazırlanması: Potansiyel maden sahalarına ait ortalama rezerv hacimlerinin hesaplanması ve sondaj yapılacak noktaların belirlenmesi ile yatırımcılara fizibilite raporlarları hazırlanmaktadır. ?Kaynakça ?http://www.nasa.gov/ ?http://www.bsr.ac.uk ?http://www.ims.forth.gr ?http://www.redorbit.com ?http://www.usgs.gov/