Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Jeolojik Uygulamalar - Stratigrafik ve Yapısal Değerlendirmesi - 1