Fiziksel jeoloji Jeolojiye Giriş - 1 Bugün Bugün: : Bugün Bugün: : ? Bölüm 1 Jeolojiye Giriş Jeolojiye Giriş1) Jeolojinin Tanımı 2) Diğer Bilimlerle ve Biyoloji ile ilişkisi 3) Jeolojinin alt bilim dalları 4) Yeryuvarının genel özellikleri 5) Yerin atmosferi 6) Yeryüzü ve hipsografik eğri 7) Yerçekimi ve izostasi 8) Plaka tektoniği kavramı 9) Yeryuvarının bileşimi: “kayaç çevrimi” Bölüm Bölüm 1: 1: Jeolojiye Giriş Jeolojiye Giriş Bölüm Bölüm 1: 1: Jeolojiye Giriş Jeolojiye Giriş 1. Bölümü okuyunuzKaynak Kitap • Genel Jeoloji – Yerbilimlerine Giriş • İhsan Ketin – İTÜ Vakfı Yayınları • Ders Notları • Web (pdf) • Yabancı kaynak kitaplar… Hangi Kitaplardan Yararlanabilirim? Tanımlama: jeoloji nedir? ? sözcük anlamı ? çalışma alanı sadece kayaçlar mı? Bölüm Bölüm1: 1: Jeolojiye Giriş Jeolojiye Giriş Bölüm Bölüm1: 1: Jeolojiye Giriş Jeolojiye GirişYer Sisteminin Anlaşılması Yerkabuğundaki Süreçler İç Süreçler, Dış Etkiler Yeryuvarındaki Zenginlikler Jeolojinin İlgi Alanları Jeolojinin İlgi Alanları Jeolojinin İlgi Alanları Jeolojinin İlgi AlanlarıYer Sisteminin Anlaşılması Yerkabuğundaki Süreçler İç Süreçler, Dış Etkiler Yerkabuğundaki Zenginlikler & Sorunlar Jeolojinin İlgi Alanları Jeolojinin İlgi Alanları Jeolojinin İlgi Alanları Jeolojinin İlgi Alanları Mineral & enerji kaynakları, ekonomik/çevresel konular Jeolojinin temel ilkeleri, jeolojik döngüler Suyun etkisi, nehirler, rüzgar ve buzullar Depremler, manyetizma, ısı akımı, plaka tektoniğiGenel Jeoloji - Yapısal Jeoloji - Paleontoloji - Stratigrafi, sedimantoloji Mineraloji-Petrografi Maden Yatakları ve Jeokimya Uygulamalı Jeoloji - Hidrojeoloji - Zemin mekaniği Jeolojinin bilim dalları Jeolojinin bilim dalları Jeolojinin bilim dalları Jeolojinin bilim dallarıKayaç Döngüsü • Ayrışma, erozyon, çökelme, sedimanların sıkışması. • Milyonlarca yıl süren bir süreçtir.1 3 Kayaç Döngüsü Kayaç Döngüsü AYRIŞMA MAGMA YÜZEY KAYACI DERİNLİK Kristalleşme METAMORFİK KAYAÇ SEDİMANTER KAYAÇ Taşınma Çökelme SEDİMAN Diyajenez (Sıkışma ve Çimentolanma) Metamorfizma Erime Katılaşma Monroe & Wicander 1992Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar…Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar…Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar…Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar…Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar…Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar…Denizin Derinliklerinde Sedimanter Kayaçlar… Denizin Derinliklerinde Sedimanter Kayaçlar…Denizin Derinliklerinde Sedimanter Kayaçlar… Denizin Derinliklerinde Sedimanter Kayaçlar…Denizin Derinliklerinde Sedimanter Kayaçlar… Denizin Derinliklerinde Sedimanter Kayaçlar…Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar… Tuz Gölü… Tuz Gölü…Doğada Sedimanter Kayaçlar… Doğada Sedimanter Kayaçlar… Tuz oluşumu… Tuz oluşumu…Magmanın Yerleşim Şekilleri Aa lavlar Bazaltik lavlarMagmanın Yerleşim Şekilleri Damar kayalarıMagmanın Yerleşim Şekilleri Pahohe lav Yastık lavVolkanlardan çıkan malzemeler Elbette lav akıntıları!!!Nemrut kalderası (Türkiye)Kaldera ve kaldera gölü içinde resurgent dom oluşumu Krater ve krater gölü Krater içinde lav gölüMagmatik KayaçlarYanardağ Püskürmeleri… Pelé Yanardağı Yanardağ Püskürmeleri… Pelé Yanardağı333435 Metamorfik kayaç örnekleri… Metamorfik kayaç örnekleri…Okan Tüysüz, 2005, Neotectonics of Turkey adlı sunumdan alınmıştırOkan Tüysüz, 2005, Neotectonics of Turkey adlı sunumdan alınmıştırOkan Tüysüz, 2005, Neotectonics of Turkey adlı sunumdan alınmıştırOkan Tüysüz, 2005, Neotectonics of Turkey adlı sunumdan alınmıştırOkan Tüysüz, 2005, Neotectonics of Turkey adlı sunumdan alınmıştırOkan Tüysüz, 2005, Neotectonics of Turkey adlı sunumdan alınmıştır