Fiziksel jeoloji Jeolojiye Giriş - 2 Deprem ve Tsunami… Deprem ve Tsunami…Deprem ve Tsunami… Deprem ve Tsunami… …ve geride bıraktıkları …ve geride bıraktıklarıDeprem ve Tsunami… Deprem ve Tsunami…Plastik (sünümlü) deformasyon; sonra faylanma (kırılgan deformasyon)Bindirme Fayı (ters fay): tavan bloğu taban bloğuna göre yukarı hareket ediyor TV TBBindirme fayları genellikle daha yaşlı ve ileri derecede metamorfizma geçirmiş kayaların daha genç ve düşük dereceli metamorfizma geçirmiş kayalar üzerinde bulunması şeklinde doğada gözlenirBindirme FaylarıHW FW blueschist sandstone Bindirme FaylarıCarizzo düzlüğünde San Andreas Fayı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırCarizzo düzlüğünde San Andreas Fayı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırCarizzo düzlüğünde San Andreas Fayı ve Wallace deresinin atımı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırWallace deresinin atımı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırSan Andreas Fayı sürgü sırtları A.M.Celal Şengör’den alınmıştırFurnace Creek yanal atımlı fayı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırGarlock ve San Andreas Fayı buluşma noktasıGarlock fayı üzerinde sol yanal atım Parkfield’ de San Andreas Fayı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırParkfield’ de San Andreas Fayı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırBel verme gölcükleri (Sag Pond) A.M.Celal Şengör’den alınmıştırBitterwater civarında SAF izi A.M.Celal Şengör’den alınmıştır• Mustang Sırtı üzerinde bel verme gölcükleri A.M.Celal Şengör’den alınmıştırBir banliyö alanında Hayward Fayı A.M.Celal Şengör’den alınmıştırA.M.Celal Şengör’den alınmıştırNormal bir fayın fay aynası (Black Mountains) A.M.Celal Şengör’den alınmıştırDeath Valley’de bir alüvyal yelpaze A.M.Celal Şengör’den alınmıştırYatay konumlu sedimanter kayaçlarKıvrımlanmış Kayaçlar - senklinalKıvrımlar… -> Sınıflandırılması Asimetrik kıvrımToprak Kaybı Ormansız dağ yamaçları ve yoğun toprak erozyonu Konturlama toprak erozyonunu azaltıcı etkin bir yöntemdir 76