Yem Kaba Yemler - 1 KABA YEMLER Doç. Dr. Tanay BİLAL Hayvan Besleme ve Beslenme Hastal klar Anabilim DalKaba yemler tan m ve s n fland rma kuru maddesinde %18’in üzerinde ham selüloz içeren yemler, ör:saman %44, kuru ot %30-35 ham selüloz içerir Kuru kaba yemler a) legüminöz(baklagil kuru ot) b) gramine (buğdaygil kuru otlar ) c) samanlar, kavuz ve kabuk, koçan, kapç k Mera otlar ve diğer yeşil yemler a) çay r-mera b) legüminöz (baklagil yeşil yemler) c) gramine (buğdaygil yeşil yemler) d) diğer yeşil yemler (pancar yapraklar v.b.) Silo (silaj) yemleriKuru kaba yemler kuru otlar :yeşil yemlerin kurutulmas ile elde edilir %85 kuru madde %15 nem içerir Legüminöz-baklagil Gramine -buğdaygilLegüminöz (baklagil kuru otlar ) legüminözler (baklagil kuru otlar ) • yonca: protein, Ca ve ?-karoten ? – yonca unu:HP%16,HS%30, K vit ve ?-karoten – t rf l: ham proteini yoncadan ? – taş yoncas : içerdiği kumarin taş yoncas – zehirlenmesine (iç kanamalar) neden oluryoncaLegüminöz (baklagil kuru otlar ) devam soya fasulyesi has l :doğranarak verilmeli – fasulye:insan yiyeceği d ş nda kalanlar verilir – burçak:yem değeri olarak fiğe benzer – yem bezelyesi:besleyici değeri yoncaya eşit – mürdümük:tanedeki alkoloid zehirlenme nedeni – korunga:HP %17, Ca %1.3, P %0.5, iyi bir yem – fiğ:yulaf ile birlikte ekilmelidir –mürdümükGramine (buğdaygil kuru otlar ) tah l kuru otlar • m s r has l : yapraklar yeşilken biçilmeli – arpa has l : protein, Ca ve ?-karoten ? – yulaf has l : atlar severek tüketir – çavdar has l : baklagillerle beraber yedirilmeli – buğday has l : protein, Ca ve ?-karoten ? – çay r kuru otlar :sudan otu ve dar •Buğday has lÇavdar has lDolgu maddesince zengin kuru kaba yemler samanlar: hasat s ras nda bitkinin sap ve yaprak – kavuz ve kabuklar: arpa kavuzu k lç ks z olmal – koçan: m s r koçan – kapç k: pamuk tohumu ç kar ld ktan sonra – Dolgu (balast) madde: yemin sindirilmeyen organik k sm na denir. Rasyonda uygun miktarda bulunmas düzenli bir sindirim ve mekanik doyumu sağlar (pica önlenir)saman m s r koçankapç k pamuk tohumu pamuk tohumu kapç ğÇay r ve mera çay r:otlar biçilmeye elverişli alan • mera:hayvanlar otlatmak amac yla kullan lan alan • su: genç %75-85, olgunlaşt kça %65 – protein: genç %25-30, olgunlaşt kça %3-5 – selüloz: genç %20, olgunlaşt kça %40 – lipid: değişmez, en fazla %4 – min-vit:genç Ca ve ?-karoten ?, olgun ?, Mg ? – net enerji: vejetasyon ilerledikçe ? –