Yem Kaba Yemler - 3 Çay r ve merada bulunan zehirli bitkiler ac bakla(lüpen) zehirlenmesi • selenofer bitkiler kronik selenyum zehirlenmesi • siyanogenetik glikozit(sorgum, aküçgül) zehirlenmesi. • hemolitik bitkiler (kara lahana, soğan vb) • fotodinamik bitkiler (k l ç otu, karabuğday, kanarya otu) • tiyamini yok eden bitkiler (atkuyruğu, eğrelti otu) • östrojen etkili (yonca, çay r üçgülü) infertilite nedeni • taş yoncas ndaki kumarin küflenme ile dikumarol dönüşür • nitrat ve nitrit (sudan otu), okzalat (kuzukulağ ) •lüpen (ac bakla)selenofer bitkiler (astragalus)siyanik asit oluşturan bitkiler aküçgül sorgum (sudan otu)hemolitik etkili bitkiler kara lahana soğanfotodinamik etkili bitkiler karabuğday k l çotu (kuzuk ran) kanarya otutiyamini yok eden bitkiler atkuyruğu eğrelti otuöstrojen etkili bitkiler çay r üçgülü yoncataş yoncasokzalat ve nitrat-nitrit zehirlenmesi yapan bitkiler kuzukulağ (okzalat) sudan otu (nitrat)Legüminöz ve graminelerin fark legüminözler gramineler protein ? protein ? kalsiyum ?, fosfor ? fosfor ?, kalsiyum ? ?-karoten ? ?-karoten ? toprak verimini artt r r - lezzetli, daha fazla ot -legüminöz gramineLegüminöz yeşil yemler yonca, taş yoncas :yeşil yemlerin kraliçesi • t rf l (üçgül):protein değeri düşük • korunga: kurağa dayan kl • fiğ:ülkemizde yayg n, çiçeklenmeden önce verilmeli • burçak:süt ineklerine daha az verilmeli • lüpen:ac bakla • bakla:süt ineklerine süt tad n bozacağ ndan sağ m sonu • verilmeli soya:insan beslenmesi d ş nda kalanlar kullan l r • mürdümük:tanelerindeki alkoloid zehirlenmeye yol açabilir •legüminöz yeşil yemler yonca taş yoncasaküçgül (t rf l)