Yem Kaba Yemler - 4 korungafiğ türleri koca fiğ burçakfiğ türleri (devam) adi fiğ tüylü fiğ baklalüpen çeşitleri mavi lüpen sar lüpensoya fasulyesimürdümükGramine yeşil yemler m s r has l : prote n ?, nişasta şeker ?, süt döneminde biçilir • arpa has l : olgunlaşman n hamurlaşma döneminde biçilir • buğday has l : protein m s ra göre daha yüksek • tritikale has l : buğday ve çavdar n melezi, dayan kl bitki • çavdar has l : sürgünde iken biçilmeli • yulaf has l : başaklanmadan biçilmeli • sudan (sorgum) otu: prote n ? bu nedenle baklagillerle ekilmeli • dar has l : tek y ll k bitki, protein ve mineral ? • ayr k otu: otlak ve yüksek otlak türleri k şa dayan kl • çim:mera bitkisi olarak otlatma amaçl kullan l r •m s rarpabuğdaytritikaleçavdaryulafsudan otudar